Ministerie van Economische Zaken gunt mantelovereenkomst ICT-inhuur wederom aan HeadFirst

Ministerie van Economische Zaken gunt mantelovereenkomst ICT-inhuur wederom aan HeadFirst

Het Ministerie van Economische Zaken heeft na aanbesteding HeadFirst verkozen tot één van zijn leveranciers van tijdelijke ICT-professionals voor de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Daarmee is de intermediair ook de komende vier jaar verantwoordelijk voor het werven, pre-selecteren en aanbieden van gekwalificeerde professionals. Daarnaast verzorgt zij ook de contractuele, administratieve en financiële afhandeling die aan de inzetten verbonden is.

DICTU is één van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Het ondersteunt de primaire processen van de ministeries van EZK en LNV, inclusief de uitvoeringsorganisaties. Daarnaast leveren zij ICT-dienstverlening aan andere onderdelen van het Rijk, zoals de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie SZW.

Europese aanbesteding

Het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC-EZ) heeft de aanbesteding namens DICTU afgerond. In totaal werden vijfentwintig inschrijvingen ontvangen, waarvan met negen partijen raamovereenkomsten zijn gesloten. De raamovereenkomsten gaan in op 23 maart 2021 en kennen een looptijd van maximaal vier jaar. De geraamde opdrachtwaarde is 79 miljoen euro per jaar.

DICTU-opdrachten blijven op grootste platform

HeadFirst heeft het Ministerie van Economische Zaken en al haar dienstonderdelen de afgelopen jaren al succesvol voorzien van ICT-professionals. Geo van der Wilk, CCO bij HeadFirst Group, is blij met de gunning: “We zetten vol trots en energie onze dienstverlening voor deze grote opdrachtgever voort. We doen dit met de ideale mix tussen tech en touch: de kracht van ons online platform Select, gecombineerd met de kennis en ervaring van onze accountmanagers, recruiters, contractmanagers en financieel specialisten.” De opdrachten van DICTU blijven te vinden in Select, het grootste opdrachten platform van Nederland voor directe toegang tot opdrachtgevers.

Over HeadFirst Group

HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en specialist op het gebied van het professioneel organiseren van vaste en flexibele arbeid. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruit Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks meer dan vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Noot voor de redactie

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.