Zzp’’er dit jaar zuiniger op vakantie

Zzp’’er dit jaar zuiniger op vakantie

Hoofddorp, 24 juni 2013Uit onderzoek van kennisbemiddelaar HeadFirst, middels een enquête met 668 respondenten, blijkt dat zelfstandig professionals sterk bezuinigen op hun uitgaven aan vakanties. Maar liefst 51,5 procent van de respondenten geeft aan dit jaar minder uit te geven dan in 2012. Met name professionals die op dit moment geen opdracht hebben, zeggen dit jaar niet op vakantie te gaan.

Dat zzp’ers hierin geen uitzondering zijn, bleek eerder deze maand uit het onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, dat bekend maakt dat alle Nederlanders dit jaar besparen op hun vakantie-uitgaven.

Het overgrote deel van de zzp’ers gaf aan HeadFirst aan dit jaar sowieso wel op vakantie te gaan of al geweest te zijn, namelijk 79 procent. 9 procent van de respondenten laat een vakantie dit jaar achterwege, terwijl 12 procent nog niet weet of het dit jaar op vakantie gaat. 17,3 procent van de professionals zonder opdracht is voornemens geen vakantie te boeken dit jaar. Rick Kruiswijk, algemeen directeur HeadFirst: “De tijd dat zzp’ers gemakkelijk van opdracht naar opdracht gaan, is al een aantal jaren voorbij. Je merkt dat opgebouwde reserves langzaam opraken. Bezuinigen op de ‘heilige’ vakantie is een moeilijke maar soms voor de hand liggende keuze.”

Slechts klein gedeelte zzp’ers reserveert budget voor vakanties

Uit het onderzoek komt een aantal opvallende conclusies naar voren: 
Vakantiebudget reserveren gebeurt minimaal – 63,5 procent van de zzp’ers reserveert geen vast deel van zijn inkomsten voor vakanties. 21,5 procent reserveert wel een deel van de inkomsten, maar laat dit afhangen van de inkomsten. Van de zelfstandig ondernemers doet slechts 15 procent een vaste reservering.

Werk meenemen op vakantie – Van de Zelfstandig Professionals houdt 80,9 procent zich in meer of mindere mate bezig met zijn werk. Slechts 19,1 procent geeft aan dat vakantie voor hem of haar volledig vakantie is. 12 procent is zelfs constant bereikbaar voor de huidige opdrachtgever of voor potentiële opdrachten. Deze cijfers wijken opvallend af ten opzichte van de zomer van 2012, toen HeadFirst middels een poll op zijn website dezelfde vraag stelde. Toen gaf namelijk 70,7% van de ZP’ers aan zijn of haar werk mee te nemen op vakantie óf in ieder geval bereikbaar te zijn voor dringende zaken, zoals potentieel nieuwe opdrachten.

Bij voorkeur vakantie tussen opdrachten – Zeven van de tien zelfstandig ondernemers gaat het liefst op vakantie op het moment dat zijn of haar opdracht afgerond is. 32 procent doet dit juist bij voorkeur tijdens een opdracht. “De inkomsten van een zzp’er stoppen natuurlijk op het moment dat hij op vakantie gaat. Het is dan ook aantrekkelijk om door te werken als je een opdracht hebt en het er pas van te nemen als de klus succesvol afgerond is. Zakelijk gezien logisch”, aldus Kruiswijk.

Redactie