Reactie HeadFirst: Kosteloos inwerken bij vervangingsaanvraag teruggedraaid

Reactie HeadFirst: Kosteloos inwerken bij vervangingsaanvraag teruggedraaid

We beraden ons op een betere regeling

Onlangs is HeadFirst, en haar opdrachtgever Rijkswaterstaat, onderwerp van discussie geworden, voortkomend uit de vervanging van een door HeadFirst ingezette Contractadviseur bij Rijkswaterstaat. Onderwerp van gesprek: de inwerkkosten, ofwel de kosteloze inwerkperiode, zoals deze door HeadFirst is opgenomen in de vervangingsaanvraag. Graag willen wij via deze weg helderheid geven over de ontstane situatie, onze rol en het vervolg hieromtrent.

Situatieschets
HeadFirst treedt op als intermediair. We hebben enerzijds een overeenkomst met Rijkswaterstaat. Anderzijds hebben we een overeenkomst met een zelfstandig professional (zp’er) of leverancier (bv. detacheerder of system integrator met deskundigen in dienst) voor de uitvoering van de opdracht. In de overeenkomst met Rijkswaterstaat is vastgelegd dat bij vervanging van personeel van Opdrachtnemer (HeadFirst) -bij disfunctioneren dan wel vervanging op verzoek van Opdrachtnemer-  voor het aflopen van de huidige contracttermijn de inwerkkosten voor rekening komen van de Opdrachtnemer.

Onze ervaring leert dat de zelfstandig professional zijn opdracht bij de opdrachtgever veelal tot het einde van de contracttermijn uitvoert en zelden voortijdig opzegt. Opzegging door een (medewerker van een) leverancier vangen we veelal op in samenwerking met de leverancier. In het uitzonderlijke geval van deze vervanging heeft HeadFirst de keuze gemaakt de inwerkkosten als voorwaarde (kosteloze inwerkperiode) op te nemen in de aanvraag voor de nieuw te starten professional (zp’er of medewerker van leverancier).

Hierbij is in de aanvraag in beginsel een inwerkperiode gecommuniceerd van twee weken. Deze periode is niet zo hard als deze in eerste instantie door ons gesteld is. De inwerkperiode hangt namelijk af van het ervaringsniveau van de professional. Het streven hierbij is deze tot het minimum te beperken. Deze fout ligt bij onze organisatie, we hebben de contractvoorwaarden met Rijkswaterstaat onjuist vertaald, waarvoor onze excuses. Dit is kort na het ontstaan van de discussie aangepast in de aanvraag, waarna we van leveranciers aanbiedingen hebben ontvangen op de aanvraag.

Hoe verder?
Onze organisatie leert en verbetert elke dag. We beraden ons momenteel op de eerder gemaakte keuze om de inwerkkosten (kosteloze inwerkperiode) neer te leggen bij de nieuw te starten ondernemer (zp’er of leverancier), nu en voor toekomstige gevallen van vervanging. Hierover zijn  we ook in gesprek met Rijkswaterstaat, die onze eerder gemaakte keuze niet steunt.

We nemen onze verantwoordelijkheid als intermediair, waarbij we manoeuvreren tussen de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer. We staan ervoor dit op een transparante en eerlijke wijze te organiseren. We zijn een partij die al sinds 1995 opkomt voor de belangen van ondernemers, en specifiek zelfstandigen, dus negatieve kritiek op ons handelen nemen we dan ook uiterst hoog op. Sterker nog, we willen benadrukken dat we waarderen dat de markt ons op deze manier scherp houdt.

Vragen?
Heeft u aanvullende vragen als opdrachtgever, leverancier of zelfstandig professional? Neem contact op met uw relatie- of accountmanager binnen HeadFirst, bel 023-5685630 of stuur een e-mail naar info@headfirst.nl.

Voor meer informatie voor de pers, verzoeken we u contact op te nemen met Bart van der Geest op 023-5685630.

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.