Rijkswaterstaat gunt HeadFirst Europese aanbesteding Raamovereenkomst inhuur IV-specialisten

Rijkswaterstaat gunt HeadFirst Europese aanbesteding Raamovereenkomst inhuur IV-specialisten

Hoofddorp, 13 augustus 2015 – HeadFirst heeft de Europese aanbesteding van Rijkswaterstaat voor de inhuur van IV-specialisten gegund gekregen. Met ingang van 1 juli 2015 treedt het bedrijf op als kennisbemiddelaar voor Rijkswaterstaat en diverse onderdelen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Financiën, deelnemers die door de aanbestedende dienst vertegenwoordigd zijn. HeadFirst is één van de vijf overgebleven organisaties na een uitgebreide aanbestedingsprocedure.

Als aanbestedende dienst had Rijkswaterstaat met deze aanbesteding als doelstelling om vijf organisaties te contracteren die Informatievoorziening (IV)-specialisten met de juiste kennis en kunde kunnen aanbieden tegen een marktconform uurtarief. Dit omdat de vorige Raamovereenkomst Inhuur IV-specialisten was afgelopen.

IV-specialisten hebben kennis en ervaring met IV-processen in het algemeen en IT-processen in het bijzonder. Hierbij gaat het om professionals met specifieke zeldzame kennis op terreinen die belangrijk zijn voor Rijkswaterstaat. Functies die zoal ingehuurd worden onder de raamovereenkomst betreffen ontwerpers, ontwikkelaars, servicedeskmedewerkers, beheerders en informatie analisten. In alle gevallen streeft Rijkswaterstaat naar een zo effectief mogelijke inhuur van een zo kort mogelijke duur.

De looptijd van de raamovereenkomsten is 1 jaar met maximaal driemaal het recht tot verlenging met nogmaals 1 jaar. Rijkswaterstaat en de vertegenwoordigde deelnemers verwachten gezamenlijk maandelijks gemiddeld tussen de 10 en 15 inhuuraanvragen uit te zetten.

Doorleenconstructies
Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst over het criterium van Rijkswaterstaat dat de aanbiedende partijen geen dubbele doorleenconstructies mogen hanteren: ‘Het direct inhuren van een professional in dienst van een niche-leverancier dan wel een zzp’er, die ik graag zelfstandig professional (zp’er) noem, is een must. Doorleenconstructies zijn kostenverhogend en kwaliteitverlagend. Met het uitsluiten van dergelijke constructies is de opbrengst voor de professional die de opdracht uitvoert maximaal en is het tarief dat de opdrachtgever betaalt zo scherp mogelijk. Iedere organisatie die externe professionals inhuurt, zou de filosofie van Rijkswaterstaat op dit punt moeten adopteren.’

Aanbestedingen
HeadFirst wist onlangs al aanbestedingen bij andere overheidsinstanties succesvol af te ronden, waaronder die van het Ministerie van OCW en RDW.

Over HeadFirst
De onafhankelijk kennisbemiddelaar HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een bepalende partij die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties. Het zet per werkdag gemiddeld 2.000 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers verspreid over alle branches in Nederland. De organisatie verzorgt het complete selectieproces van externe professionals, dekt daarbij alle risico’s af en draagt zorg voor een vlekkeloze administratieve afhandeling. Daarnaast biedt het een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandig professionals en leveranciers. De decennia lange ervaring van HeadFirst met het op efficiënte wijze verzorgen van externe inhuur, heeft het gemaakt tot de marktleider die het nu is. HeadFirst Select is de online tool van de kennisbemiddelaar, die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt direct met elkaar in contact brengt. Voor meer informatie zie www.HeadFirst.nl, Twitter, LinkedIn en Facebook.

Meer informatie voor de pers:

Lubbers De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@lubbersdejong.nl

Bart van der Geest