Vakantie: bezint eer gij begint als zzp’er

Vakantie: bezint eer gij begint als zzp’er

10 tips en tricks voor aankomend zelfstandig ondernemers
 
Hoofddorp, 24 augustus 2010 – Uit recent onderzoek van adviesbureau Hay Group blijkt dat maar liefst 59 procent van de medewerkers zich begin 2010 sterk heeft voorgenomen een nieuwe baan te zoeken in 2010. Een groot deel hiervan overweegt het zelfstandig ondernemerschap als alternatief voor een nieuwe vaste baan, aldus Rick Kruiswijk, algemeen directeur van kennisbemiddelaar HeadFirst. De zomerperiode is een bezinningsperiode waarin veel werknemers gaan rondkijken naar nieuwe uitdagingen. Daarom komt HeadFirst nu met tien tips en tricks die kunnen helpen bij de daadwerkelijke stap naar het zelfstandig ondernemerschap.

De arbeidsmarkt trekt aan. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in juli 2010 met vierduizend personen gedaald. Het aantal werklozen daalde daarmee vijf maanden op rij, volgens hetCentraal Bureau voor de Statistiek. In de periode hiervoor was de stap naar het zelfstandig ondernemerschap, vanwege de crisis, een risicovollere exercitie dan nu. Daarbij bezinnen werknemers zich tijdens hun welverdiende zomervakantie op hun toekomst. Deze combinatie zorgt ervoor dat Kruiswijk verwacht dat er in september en oktober veel medewerkers zelfstandig ondernemers zullen worden, ook wel ZZP’ers genoemd. Daarnaast hebben veel werknemers cursussen en salarisverhogingen moeten missen vanwege de crisis, ook dat zorgt ervoor dat de loyaliteit naar de werkgever minder sterk is.

Ook Roel Masselink, directeur van Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), constateert een aantrekkende markt en ziet de populariteit van het zelfstandig ondernemerschap nog steeds groeien: ‘Wij merken door het aantal vragen dat we binnen krijgen dat er een groeiende groep werknemers is die zich – overigens vaak om verschillende redenen – oriënteert op het zelfstandig ondernemerschap. PZO raadt wel iedereen aan om de stap naar het ondernemerschap goed voorbereid te zetten en ook na de start te zorgen voor goede ondersteuning.’

Kruiswijk: ‘Om potentiële zelfstandig ondernemers een handje te helpen hebben wij naast ons model waarmee we vraag en aanbod aan elkaar koppelen een aantal tips & tricks opgesteld waaraan werknemers in ieder geval moeten denken om de overgang naar het zelfstandig ondernemerschap vlekkeloos te laten verlopen en goed beslagen ten ijs te komen.’

Tips & tricks van HeadFirst
1.Financieel succes is niet het juiste uitgangspunt voor een keuze voor een branche. Het is beter te kiezen voor een branche die past bij je kennis en ervaring en waar je hart naar uitgaat.

2. Iedere zelfstandig ondernemer heeft zowel kwaliteiten als zwaktes. Verbeter je zwakke punten en als dat niet lukt kun je altijd nog overgaan tot uitbesteden.

3. Stel zowel korte als lange termijn (drie tot vijf jaar) doelstellingen op en durf daarbij te investeren. Pas je tarief (tijdelijk) aan of biedt (tijdelijk) diensten aan die je minder binnen je ambitieniveau vind passen, als dit betekent dat je hierdoor nieuwe klanten of opdrachten kunt aannemen.

4.Beslis hoeveel je wilt verdienen, en vooral hoeveel je minimaal moet verdienen gezien je financiële verplichtingen. Houd daarbij rekening met de noodzaak voor het opbouwen van financiële reserves. Dit om jezelf ruimte te geven nieuwe opdrachten te werven als het niet gelukt is om opdrachten naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

5. Formuleer je diensten vanuit het perspectief van je klanten. Niet jouw kennis staat centraal, maar wat je voor de klant kunt betekenen.

6. Verzamel de juiste adviseurs om je heen. De basis van succes ligt naast het hebben van technische vaardigheden ook in het luisteren naar de ervaringen en het opvolgen van goede adviezen van betrouwbare business partners.

7. Breng je concurrenten in kaart. Probeer te achterhalen wat hun sterke punten zijn en in welke richting zij zich bewegen. Je positie ten opzichte van hen is bepalend voor de richting die jij gaat kiezen. Wees concurrenten te slim af, of werk met ze samen.

8. Differentieer je tarieven, bijvoorbeeld naar de aard en duur van de opdracht. Een tarief aan jezelf, als persoon koppelen in plaats van aan je dienstverlening lukt alleen als klanten je persoonlijk kennen en weten dat jij de enige bent die de dienst kan leveren.

9. Voorkom afhankelijkheid van één of enkele opdrachtgevers. Niet alleen omdat de fiscus daar grenzen aan stelt, maar vooral omdat je kwetsbaarder bent in geval een klant/branche door bijvoorbeeld bezuinigingen hun inhuur moet beperken.

10. Onderhoud en vergroot je netwerk. Wie wil je aan je netwerk toevoegen en hoe pak je dat aan? Je kunt een agent of bemiddelingsbureau inschakelen, maar ook dan zul je nog zelf nieuwe contacten moeten leggen.

Over HeadFirst
HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een onafhankelijk kennisbemiddelaar die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties, met name op het gebied van ICT. Het bedrijf is gevestigd in Hoofddorp en heeft in 2009 een omzet van € 200 miljoen behaald. De kennisbemiddelaar zet per werkdag gemiddeld 2.000 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers. HeadFirst draagt zorg voor de gehele keten, van het selectieproces tot het regelen van contractzaken en het vastleggen en afwikkelen van financiële en arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast biedt de onderneming een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandigen en leveranciers. HeadFirst werkt voor grote opdrachtgevers bij de overheid, het bank- en verzekeringswezen, industrie en nutsbedrijven. Voor meer informatie zie http://www.headfirst.nl/

Meer  informatie voor de pers:
Lubbers & De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.