Volop kansen voor professionalisering externe inhuur in onderwijssector

Volop kansen voor professionalisering externe inhuur in onderwijssector

De positie van HeadFirst Group, marktleider op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur, in de onderwijssector is verder uitgebreid. De organisatie verzorgt al enkele jaren de externe inhuur van diverse onderwijsinstanties, recent is daar weer een nieuwe samenwerking bijgekomen nadat de Universiteit Utrecht een overeenkomst is aangegaan met HeadFirst Group.

Onder HeadFirst Group vallen onder andere de bedrijven HeadFirst, Myler en Staffing MS. Gezamenlijk biedt de organisatie – onder andere in de onderwijssector – een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy. Momenteel maken ook organisaties als Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hotelschool The Hague, Vrije Universiteit en Cito gebruik van één of meerdere oplossingen van HeadFirst Group.

Nieuwe samenwerking

Inmiddels kan de Universiteit Utrecht (UU) aan dit rijtje worden toegevoegd, nadat de raamoverkomst in juni van start is gegaan. Als onderdeel van HeadFirst Group gaat Myler, samen met twee andere partijen, de komende twee jaar de externe inhuur van IT-personeel verzorgen. Universiteit Utrecht heeft de mogelijkheid deze periode twee keer met één jaar te verlengen. Tevens wordt de administratieve, contractuele en financiële afhandeling uit handen genomen.

Volop kansen

Volgens Geo van der Wilk, commercieel directeur bij HeadFirst Group, liggen er binnen de onderwijssector nog veel kansen om het inhuurproces te professionaliseren. “Het onderwijs heeft door bezuinigingen en schaalvergroting een scherpere focus gekregen op kosteneffectiviteit. Hierdoor zien we bij de steeds groter wordende onderwijsinstellingen dat er meer aandacht komt voor externe inhuur. Daarnaast worden docenten steeds vaker ingehuurd en is er meer specialistische kennis nodig op het gebied van ICT, HRM en Finance.” Dit vraagt volgens hem om een goed inhuurbeleid.

“Onze ervaren consultants kunnen helpen bij het opstellen en uitvoeren van een dergelijk beleid. Het professionaliseren van het inhuurproces wordt aangepakt als een serieuze organisatieverandering. Door goed te luisteren naar zowel de behoeften van inhurende managers als docenten en leveranciers, kan eventuele weerstand worden weggenomen. Door de uitbesteding van de tijdrovende zaken als dossiervorming, urenregistratie, facturering en managementrapportages, kunnen wij organisaties in de onderwijssector helpen bij een gestroomlijnd inhuurproces”, aldus Van der Wilk.

Opdrachten in onderwijssector

HeadFirst Group is door haar snelle groei van de laatste jaren de grootste bemiddelaar voor tijdelijke opdrachten. Meer dan 10.000 professionals werken momenteel via de organisatie bij meer dan 200 opdrachtgevers in onder andere het onderwijs. Het online platform HeadFirst Select toont uitdagende opdrachten van onderwijsinstanties als Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht én Cito. Staffing MS, onderdeel van HeadFirst Group, zet als specialist in het leveren van Inhuurdesk (marktplaats) oplossingen ook opdrachten van Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hotelschool The Hague uit in de markt.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.