Zorgen onder zzp’ers groot ondanks uitstel handhaving Wet DBA

Zorgen onder zzp’ers groot ondanks uitstel handhaving Wet DBA

De Wet DBA houdt de zzp-markt nog altijd in zijn greep, ondanks uitstel van handhaving op de wet tot 1 januari 2018. Maar liefst 64 procent van de hoogopgeleide zzp’ers, veelal zelfstandig professionals (zp’ers) genoemd, signaleert niet dat opdrachtgevers meer vertrouwen hebben om zp’ers in te huren sinds staatssecretaris Wiebes het uitstel bekendmaakte. Ruim 32 procent verwacht zelfs dat voor 1 mei, het moment dat gehandhaafd gaat worden op ‘kwaadwillende’ opdrachtgevers, de opdracht bij zijn huidige opdrachtgever beëindigd wordt door toedoen van de wet. Dit blijkt uit onderzoek van HeadFirst, onderdeel van de HeadFirst Source Group, in samenwerking met ZP Zaken en de onderzoekers van marktmonitor ZP Facts, onder 1.182 zp’ers.

Staatssecretaris Wiebes lijkt slechts minimaal geslaagd in zijn opzet om de rust in de flexibele arbeidsmarkt te laten terugkeren met zijn besluit van 18 november 2016 tot uitstel van handhaving. Bij de tweede meting van de Wet DBA Opiniemonitor, half september 2016,  maakte 86 procent van de zp’ers zich zorgen over hoe de Belastingdienst de Wet DBA gaat handhaven. In februari 2017 is dit gedaald naar 79 procent. Slechts 18 procent van de zp’ers signaleert meer vertrouwen bij opdrachtgevers om zelfstandig professionals in te huren. Een zelfstandig professional in de branche ICT en media zei hierover op dbafeedback.nl: “Overal waar ik kom, hoor ik dat het ‘uitstel’ van Wiebes niets verandert. Bedrijven willen zich aan de wet houden, of deze nu gehandhaafd wordt of niet.”

Mike Korenvaar, Chief Legal Officer bij HeadFirst Source Group, reageert: “We signaleren over het algemeen meer rust bij opdrachtgevers. Veel van hen bewegen mee met de datum 1 januari 2018, ze stellen hun beleid uit of stemmen hun beleid hierop af. ‘Er is uitstel, geen afstel’, is de lezing. We adviseren onze opdrachtgevers momenteel vooral de rust te bewaren, omdat het kabinet uitgesproken heeft de Wet DBA niet volledig te gaan handhaven zolang niet een aantal essentiële pijnpunten zijn opgelost, zoals de definiëring van een gezagsverhouding.”

Einde opdracht dreigt
Het meest opvallende resultaat uit het onderzoek is dat een derde (32%) van de zelfstandig professionals voorziet dat zijn opdracht voor 1 mei 2017, het moment  dat de Belastingdienst gaat handhaven op ‘kwaadwillende’ opdrachtgevers, beëindigd wordt door toedoen van de wet. Korenvaar: “Deze cijfers vragen om actie. Na de verkiezingen start de kabinetsformatie. Van het nieuwe kabinet kunnen we waarschijnlijk niet snel, zeker niet voor 1 mei, een gedegen oplossing voor de Wet DBA verwachten. Ik roep de politiek dan ook op de handhavingsdatum voor die tijd op te schuiven naar 1 januari 2019. Of beter nog: introduceer een overgangsregeling van een aantal jaar, waarbij op basis van objectieve criteria (tarief, opdrachtduur, aard werkzaamheden) vooraf zekerheid verkregen kan worden over een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. Dit creëert rust bij opdrachtgevers – en daarmee bij zp’ers – en geeft het nieuwe kabinet de ruimte de komende jaren een gedegen zzp-beleid te formuleren en uit te voeren.”

Daarnaast ervaren steeds meer zp’ers dat het moeilijker is opdrachten te vinden. Waar bij de vorige meting van de Wet DBA Opiniemonitor 74 procent van de zp’ers aangaf hier moeite mee hebben, is dat nu gestegen naar 83 procent. Ruim 55 procent geeft aan opdrachten te zijn misgelopen door de Wet DBA, waar dit eind september 2016 nog 38 procent was. Maar liefst 57 procent van de zelfstandig professionals heeft sinds de invoering van de wet meegemaakt dat de opdrachtgever hem niet meer (rechtstreeks) wilde inhuren, waar dit bij de vorige meting nog 44 procent was.

Korenvaar: “We blijven strijden voor een werkbare Wet DBA. Bijvoorbeeld door de onderzoeksresultaten van de Wet DBA Opiniemonitor consequent aan te bieden aan beleidsbepalers in Den Haag en mee te denken bij het vinden van de beste oplossing. Tot er een gedegen oplossing is, helpen we opdrachtgevers bij het voeren van een risicovrij inhuurbeleid en adviseren we zelfstandig professionals ter behoud van hun zelfstandigheid.”

———–

Over het onderzoek
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), die in mei 2016 werd ingevoerd en de VAR vervangt, zorgt voor commotie in de flexibele arbeidsmarkt. HeadFirst Source Group en ZP Zaken strijden voor een werkbare Wet DBA. Om die reden verzamelen zij ervaringen van zp’ers en opdrachtgevers en doen zij onderzoek naar de gevolgen van de wet. Samen hebben zij de website dbafeedback.nl opgericht en doen ze, in samenwerking met de onderzoekers van marktmonitor ZP Facts, elk kwartaal onderzoek middels de Wet DBA Opiniemonitor. De eerste meting in april 2016 werd uitgevoerd onder ruim 700 zelfstandig professionals. Aan het tweede onderzoek in september 2016 namen bijna 2.000 zp’ers en opdrachtgevers deel. De derde meting in februari 2017 leverde 1.182 respondenten op. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan meerdere leden van de Tweede Kamer. Het rapport is gratis te downloaden op dbafeedback.nl.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro (gemeten naar bruto-facturatiewaarde). Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud.

HeadFirst Source Group biedt de oplossingen om ook sinds de komst van de Wet DBA zorgeloos en risicovrij externe professionals in te huren, waaronder contractmanagement en payrolling. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. HeadFirst Source Group adviseert opdrachtgevers over te voeren inhuurbeleid en begeleidt hen bij de implementatie van nieuwe contracten en procedures. Anderzijds adviseert het bedrijf zelfstandig professionals ter behoud van hun zelfstandigheid.

Over ZP Zaken
ZP Zaken ondersteunt de zelfstandig professional (zp’er). Met producten en diensten op maat en een eigen wijze van informatievoorziening die past bij de bewust zelfstandige en altijd professionele ondernemer. Door op alle vlakken ondersteuning te bieden, van opleidingen tot verzekeringen en van opdrachten tot netwerkbijeenkomsten, kan de zp’er zich weer richten op waar het om gaat: ondernemen. ZP Zaken is de overkoepelende organisatie van de labels: ZP Control, ZP Academy, ZP Facts, ZP Vraagbaak, ZP Radio en ZP Golf. Voor meer informatie zie www.zpzaken.nl.

Meer informatie voor de pers:
HeadFirst Source Group N.V.
Bart van der Geest
T: 023 5685630
E: bart.vandergeest@headfirst.nl

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.