ZP trends

ZP trends: de belangrijkste ontwikkelingen in 2016

Tijdens de afgelopen ZP Trends sessie zijn de belangrijkste trends voor 2016 gepresenteerd. In de uitzending van ZP Radio vertellen Melody Barlage en Marco Dijkshoorn over de belangrijkste veranderingen.

Melody, wat is voor jou de meest opvallende trend voor 2016?

‘‘De trend van werknemend naar ondernemend. Dit is vooral van toepassing op jonge Zelfstandig Professionals tussen 25 en 35 jaar. Dat deze mensen op de arbeidsmarkt komen heeft veel effect op alle vlakken. Wat voor opdrachten ga je deze mensen aanbieden? Hoe gaat de overheid om met deze jonge mensen die geen inkomenszekerheid hebben en straks een hypotheek willen? Dat is een interessante trend.’’

Hoe zou de overheid dit kunnen oplossen?

‘‘Dat is een complexe zaak. De politiek is op dit gebied momenteel vrij instabiel. Ik vraag me wel eens af wat ze daar aan het doen zijn en of de nieuwe ZP’ers wel verwelkomd worden. Met de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) lijken er wel wat mogelijkheden te zijn, maar ik denk dat Nederland nog niet klaar is voor de jonge ZP’ers.’’

Marco, wat is de meest opvallende vraag die je vandaag hebt gekregen?

‘‘Mij werd gevraagd hoe belangrijk het nog is om minimaal drie opdrachtgevers te hebben. Dit is onder de nieuwe wetgeving niet meer van belang. Op het huidige VAR formulier moet het aantal opdrachtgevers worden ingevuld. Bij de nieuwe wetgeving komt er een overeenkomst waarbij de Belastingdienst aangeeft dat er geen sprake is van dienstbetrekking.’’

Komt deze onzekerheid door onduidelijkheid vanuit de overheid?

‘‘De overheid staat nog aan het begin van hun massale communicatie over dit wetsvoorstel. Ze gaan 2016 gebruiken om mensen voor te lichten, maar op dit moment gebeurt dit nog minimaal. Het aantal vraagtekens is dus nog groot.’’

Maar de vervanger van de VAR gaat er wel komen?

‘‘Ik verwacht nog steeds dat hij gaat komen. Misschien niet op 1 april, maar misschien iets later. Tot 1 april moet je je huidige VAR verklaring netjes bewaren, want deze blijft geldig tot de VAR definitief verdwijnt.’’

Hoe gaat de nieuwe wet werken?

‘‘Het nieuwe wetsvoorstel werkt met voorbeeldovereenkomsten. Daaruit mag niet worden geconcludeerd dat er sprake is van dienstbetrekking. Dat geeft een opdrachtgever meteen zekerheid dat er geen loonbelasting hoeft worden ingehouden. Daarnaast moet je als Zelfstandig Professional kunnen bewijzen dat je écht zelfstandig bent, want dan pas heb je recht op je aftrekposten bij de aangifte van je inkomstenbelasting.’’

Bart van der Geest