Download het onderzoeksrapport een kijkje over de grens

De flexibiliseringstrend zet wereldwijd door en vraagt om duidelijke regulering. De samenleving als geheel verandert snel en ingrijpend en de overheid zal moeten meebewegen, aangezien regels die ooit goed gewerkt hebben dat simpelweg niet meer (gaan) doen.

Niet alleen hier in Nederland worstelen we met wet- en regelgeving rondom werk. Ook de landen om ons heen hebben te maken met een maatschappij die moderniseert, digitaliseert en flexibiliseert. Om die reden is het zeker de moeite waard een kijkje te nemen in de keukens van andere landen.

  • Hoe gaan zij om met wet- en regelgeving omtrent zelfstandigen?
  • Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed?
  • Waar zien we duidelijke verschillen en waar zien we overeenkomsten tussen deze landen?