Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

HeadFirst is uitzonderlijk open en transparant, iets wat ik zelf de beste werkwijze vind. Je weet wat je aan elkaar hebt.

Redactie