Opdrachten

Ministerie van Financiën (MinFin) Informatie Architect

Informatie Architect

Info

Functie

Informatie Architect

Locatie

Den Haag

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

31.12.2023 - 29.06.2024

Opdrachtnummer

148073

Sluitingsdatum

date-icon24.11.2023 clock-icon09:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

In 2024 lopen meerdere projecten parallel aan elkaar, in verschillende fasen. De projecten kennen een directe onderlinge samenhang waarop actief gestuurd moet worden. Als informatie architect word je ingezet op alle projecten binnen het programma GROEI. Daar bewaak jij de samenhang en afhankelijkheden tussen projecten, PSA, beleid en wetgeving op het gebied van informatie architectuur. Daarnaast heb je een adviserende specialistische rol in het kernteam van het programma GROEI.
Het programma wordt in deze fase vanuit het ministerie van Financiën bestuurd. Er is sprake van een complex & interdepartementaal stakeholdersveld met een directe en nauwe betrokkenheid van gebruikers in het primaire proces.

De projecten kenmerken zich door een innovatief karakter binnen het overheidsdomein, en zullen zich mede daardoor naar verwachting in een onzekere en bewegende omgeving bevinden. Dit vraagt om een informatie architect die comfortabel is in een veranderlijke omgeving en
persoonlijke interesse en ervaring heeft met innovatie en informatietechnologie binnen de Rijksbrede kaders.

De belangrijkste activiteiten bestaan uit het ontwerpen, uitwerken, bespreken en uitdragen van een model informatiearchitectuur ten gunste van de oplevering en het realiseren van een technisch basis-platform voor, in eerste instantie, de categorie VPO. Deze architectuur moet aansluiten op de geldende architectuurrichtlijnen binnen de Rijksoverheid, passen binnen de visie en missie van het categorieplan en in aansluiting zijn op de geldende standaarden en ontwikkelingen in de markt van vakliteratuur, abonnementen, leren/opleiden en persoonlijke ontwikkeling. Informatiebeveiliging zal in deze fase een belangrijke rol spelen binnen bewaking en uitwerking van de informatiearchitectuur.

Dit opdracht bestaat uit:
1. Adviseren op architectuurvraagstukken op het snijvlak van business en IT en innovatie in de scope van de businesscase.
2. Uitvoering en bewaking van de PSA en de daar deel van uitmakende informatie- en beveiligingsarchitectuur onderlinge samenhang bewaken van de 4 deelprojecten die de basis vormen voor het kennis ecosysteem
3. Basisinfrastructuur omzetten naar structuur van functionele bouwblokken.
4. Adviserende rol in het kernteam programma GROEI.

De informatiearchitect werkt – uitgaande van de principes van architectuur – de bestaande informatiearchitectuur verder uit en vertaalt deze door naar de deelprojecten. Hierbij worden gestelde kaders en richtlijnen bewaakt en wordt de architectuur continu beheerd en doorontwikkeld (bijvoorbeeld gelet op gewijzigde informatiebehoeften van gebruikers). De informatiearchitectuur omvat o.a. de structuur van applicaties, databases en andere (data)gegevens verzamelingen;ook die in de niet-geautomatiseerde of in persoonlijke applicaties (zoals spreadsheets) opgenomen zijn. Een belangrijk aspect van deze functie is de integratie van informatiesystemen en (data) gegevens in de projecten en de organisatie.

Achtergrond opdracht

Waar ga je aan de slag?
Je wordt onderdeel van het programma GROEI. Het programma valt binnen het CDI Office en Categoriemanagement van het kerndepartement van het Ministerie van Financiën (MinFin).
Het CDI-office ondersteunt en adviseert de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) Financiën. Dit team adviseurs is verantwoordelijk voor een toekomstbestendig en strategisch inkoopbeleid met hoogwaardige inkoopprocessen. We werken aan verschillende specialismen waaronder administratieve organisatie, procesverbetering, inkoopadvies, -informatievoorziening en -analyses.

Categoriemanagement is het bundelen van inkoop (gezamenlijk aanbesteden) maar ook het bundelen van kennis (specialisatie en deskundigheid). De in te kopen producten worden verdeeld over categorieën welke zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Binnen MinFin is de categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) en Logistiek ondergebracht. Van categoriemanagement wordt verwacht dat ze als rijksbrede partner bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de rijksoverheid en maatschappelijke impact bereikt.
Het programma GROEI richt zit op het faciliteren van de categorie VPO.

Waarom GROEI?
Binnen het team Categoriemanagement van het MinFin CDI Office is duidelijk geworden dat gebruikers van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) het lastig en tijdrovend vinden om informatie te zoeken en te vinden. Dit komt onder andere doordat alle leveranciers ieder via een eigen portaal hun content ontsluiten én hun aanbod op verschillende manieren aanbieden. Voor gebruikers werkt dit inefficiënt. Het is daarom belangrijk de informatiebehoefte en het gebruiksgemak van de gebruiker als centraal doel te stellen. Om de collega nu en in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen in hun werk en ontwikkeling, is een beweging van aanbod- naar vraag gestuurd werken binnen Categoriemanagement nodig.
Het programma richt zich primair op de dienstverlening en achterban van de categorie VPO.

Wat doet GROEI?
Het programma GROEI beoogt de realisatie van een kennis ecosysteem: één transparante en uitnodigende plek waar alle relevante informatie en informatiehulpmiddelen gebruikersvriendelijk en snel te vinden zijn voor iedereen die werkt voor en met het Rijk.
Het resultaat is een verschuiving van aanbod naar behoefte en van zoeken naar vinden. De primaire focus ligt op de categorie V&PO maar met oog voor verdere verbreding en verdieping. Informatie wordt compleet, efficiënt en zoveel mogelijk afgestemd op de gebruiker aangeboden, wat bijdraagt aan de productiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Er is een brede consensus over de iteratieve implementatiestrategie, namelijk: klein beginnen, evalueren, toetsen en opschalen.


Eisen

- Beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau (bij voorkeur een opleiding Informatie of Bedrijfskunde);
- Ervaring met het ontwerpen en implementeren van een informatiearchitectuur binnen de Rijksoverheid;
- Ervaring als architect in een vergelijke opdracht/omgeving;
- Ervaring met interdepartementale projecten binnen de Rijksoverheid;
- Beschikt over een (Cloud) architectuur opleiding en/of certificering;Wensen

- Kennis van en ervaring met de Rijksoverheid informatiearchitectuur (NORA, MARIJ en/of EAR);
- Ervaring met Agile Scrum;
- Ervaring met Archimate of vergelijkbare modellering;
- Afgeronde en gecertificeerde IT Security training (bijv CISSP/CISSM)
- Ervaring met relevante overheidsspecifieke richtlijnen en raamwerken zoals BIO en PIA;
- Ervaring binnen het Rijksinkoopdomein;
- Ervaring met de Rijksoverheid categoriemanagement algemeen en Leren & Ontwikkelen of Vakliteratuur & Abonnementen specifiek is een pre.Competenties

- Proactief en resultaatgericht, je kunt zo handelen dat je het vooraf gestelde doel, product of effect bereikt;
- Klantgericht en organisatiesensitief, je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden;
- Analytisch en in staat op complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen;
- Samenwerkingsgericht, je kunt met anderen een gezamenlijk resultaat bereiken;
- Stressbestendig en goed in staat om prioriteiten te stellen;
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- Kwaliteitsgericht;
- Flexibel, je kunt je snel en adequaat aanpassen aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen.Aanvullende Informatie

Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Financiën (MinFin)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

In 2024 lopen meerdere projecten parallel aan elkaar, in verschillende fasen. De projecten kennen een directe onderlinge samenhang waarop actief gestuurd moet worden. Als informatie architect word je ingezet op alle projecten binnen het programma GROEI. Daar bewaak jij de samenhang en afhankelijkheden tussen projecten, PSA, beleid en wetgeving op het gebied van informatie architectuur. Daarnaast heb je een adviserende specialistische rol in het kernteam van het programma GROEI.
Het programma wordt in deze fase vanuit het ministerie van Financiën bestuurd. Er is sprake van een complex & interdepartementaal stakeholdersveld met een directe en nauwe betrokkenheid van gebruikers in het primaire proces.

De projecten kenmerken zich door een innovatief karakter binnen het overheidsdomein, en zullen zich mede daardoor naar verwachting in een onzekere en bewegende omgeving bevinden. Dit vraagt om een informatie architect die comfortabel is in een veranderlijke omgeving en
persoonlijke interesse en ervaring heeft met innovatie en informatietechnologie binnen de Rijksbrede kaders.

De belangrijkste activiteiten bestaan uit het ontwerpen, uitwerken, bespreken en uitdragen van een model informatiearchitectuur ten gunste van de oplevering en het realiseren van een technisch basis-platform voor, in eerste instantie, de categorie VPO. Deze architectuur moet aansluiten op de geldende architectuurrichtlijnen binnen de Rijksoverheid, passen binnen de visie en missie van het categorieplan en in aansluiting zijn op de geldende standaarden en ontwikkelingen in de markt van vakliteratuur, abonnementen, leren/opleiden en persoonlijke ontwikkeling. Informatiebeveiliging zal in deze fase een belangrijke rol spelen binnen bewaking en uitwerking van de informatiearchitectuur.

Dit opdracht bestaat uit:
1. Adviseren op architectuurvraagstukken op het snijvlak van business en IT en innovatie in de scope van de businesscase.
2. Uitvoering en bewaking van de PSA en de daar deel van uitmakende informatie- en beveiligingsarchitectuur onderlinge samenhang bewaken van de 4 deelprojecten die de basis vormen voor het kennis ecosysteem
3. Basisinfrastructuur omzetten naar structuur van functionele bouwblokken.
4. Adviserende rol in het kernteam programma GROEI.

De informatiearchitect werkt – uitgaande van de principes van architectuur – de bestaande informatiearchitectuur verder uit en vertaalt deze door naar de deelprojecten. Hierbij worden gestelde kaders en richtlijnen bewaakt en wordt de architectuur continu beheerd en doorontwikkeld (bijvoorbeeld gelet op gewijzigde informatiebehoeften van gebruikers). De informatiearchitectuur omvat o.a. de structuur van applicaties, databases en andere (data)gegevens verzamelingen;ook die in de niet-geautomatiseerde of in persoonlijke applicaties (zoals spreadsheets) opgenomen zijn. Een belangrijk aspect van deze functie is de integratie van informatiesystemen en (data) gegevens in de projecten en de organisatie.

Achtergrond opdracht

Waar ga je aan de slag?
Je wordt onderdeel van het programma GROEI. Het programma valt binnen het CDI Office en Categoriemanagement van het kerndepartement van het Ministerie van Financiën (MinFin).
Het CDI-office ondersteunt en adviseert de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) Financiën. Dit team adviseurs is verantwoordelijk voor een toekomstbestendig en strategisch inkoopbeleid met hoogwaardige inkoopprocessen. We werken aan verschillende specialismen waaronder administratieve organisatie, procesverbetering, inkoopadvies, -informatievoorziening en -analyses.

Categoriemanagement is het bundelen van inkoop (gezamenlijk aanbesteden) maar ook het bundelen van kennis (specialisatie en deskundigheid). De in te kopen producten worden verdeeld over categorieën welke zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Binnen MinFin is de categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) en Logistiek ondergebracht. Van categoriemanagement wordt verwacht dat ze als rijksbrede partner bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de rijksoverheid en maatschappelijke impact bereikt.
Het programma GROEI richt zit op het faciliteren van de categorie VPO.

Waarom GROEI?
Binnen het team Categoriemanagement van het MinFin CDI Office is duidelijk geworden dat gebruikers van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) het lastig en tijdrovend vinden om informatie te zoeken en te vinden. Dit komt onder andere doordat alle leveranciers ieder via een eigen portaal hun content ontsluiten én hun aanbod op verschillende manieren aanbieden. Voor gebruikers werkt dit inefficiënt. Het is daarom belangrijk de informatiebehoefte en het gebruiksgemak van de gebruiker als centraal doel te stellen. Om de collega nu en in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen in hun werk en ontwikkeling, is een beweging van aanbod- naar vraag gestuurd werken binnen Categoriemanagement nodig.
Het programma richt zich primair op de dienstverlening en achterban van de categorie VPO.

Wat doet GROEI?
Het programma GROEI beoogt de realisatie van een kennis ecosysteem: één transparante en uitnodigende plek waar alle relevante informatie en informatiehulpmiddelen gebruikersvriendelijk en snel te vinden zijn voor iedereen die werkt voor en met het Rijk.
Het resultaat is een verschuiving van aanbod naar behoefte en van zoeken naar vinden. De primaire focus ligt op de categorie V&PO maar met oog voor verdere verbreding en verdieping. Informatie wordt compleet, efficiënt en zoveel mogelijk afgestemd op de gebruiker aangeboden, wat bijdraagt aan de productiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Er is een brede consensus over de iteratieve implementatiestrategie, namelijk: klein beginnen, evalueren, toetsen en opschalen.


Eisen

- Beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau (bij voorkeur een opleiding Informatie of Bedrijfskunde);
- Ervaring met het ontwerpen en implementeren van een informatiearchitectuur binnen de Rijksoverheid;
- Ervaring als architect in een vergelijke opdracht/omgeving;
- Ervaring met interdepartementale projecten binnen de Rijksoverheid;
- Beschikt over een (Cloud) architectuur opleiding en/of certificering;Wensen

- Kennis van en ervaring met de Rijksoverheid informatiearchitectuur (NORA, MARIJ en/of EAR);
- Ervaring met Agile Scrum;
- Ervaring met Archimate of vergelijkbare modellering;
- Afgeronde en gecertificeerde IT Security training (bijv CISSP/CISSM)
- Ervaring met relevante overheidsspecifieke richtlijnen en raamwerken zoals BIO en PIA;
- Ervaring binnen het Rijksinkoopdomein;
- Ervaring met de Rijksoverheid categoriemanagement algemeen en Leren & Ontwikkelen of Vakliteratuur & Abonnementen specifiek is een pre.Competenties

- Proactief en resultaatgericht, je kunt zo handelen dat je het vooraf gestelde doel, product of effect bereikt;
- Klantgericht en organisatiesensitief, je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden;
- Analytisch en in staat op complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen;
- Samenwerkingsgericht, je kunt met anderen een gezamenlijk resultaat bereiken;
- Stressbestendig en goed in staat om prioriteiten te stellen;
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- Kwaliteitsgericht;
- Flexibel, je kunt je snel en adequaat aanpassen aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen.Aanvullende Informatie

Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Niels Knapen

HeadFirst

Deel deze opdracht