Opdrachten

Ministerie van Justitie & Veiligheid Agile way-of-working coach

Agile way-of-working coach

Info

Functie

Agile way-of-working coach

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

29.02.2024 - 27.02.2025

Opdrachtnummer

148197

Sluitingsdatum

date-icon28.11.2023 clock-icon15:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Het NCSC is een organisatie in verandering. Verschillende onderdelen van het NCSC werken al enige tijd op basis van Agile principes en in Scrum sprints. Het is het voornemen van het NCSC dit verder uit te breiden tot de veranderprojecten, om daarbij tevens de manier van Agile werken op een hoger volwassenheidsniveau te brengen en gehanteerde werkwijze ook meer te harmoniseren. Dit vraagt een integrale doorontwikkeling op aspecten van Mens, Proces, Technologie en Data. Tegen deze achtergrond zoekt het NCSC een Agile way-of-working coach met stevige veranderkundige kwaliteiten.
De opgave is om binnen de veranderprojecten het Agile werken (way of working) naar een volgend, toekomstgericht volwassenheidsniveau te brengen. En wel op zodanige manier dat de bestaande knelpunten op dat vlak worden opgelost en het NCSC de transformatie opgaven die voorliggen op een effectieve manier aan kan. Het gaat hierbij meer concreet om in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • Ondersteunen van de projectleiders bij het projectmanagement, planning en control, portfoliomanagement, e.d. op een effectieve wijze in samenhang worden gebracht met het Agile werken in teams.
 • Onder verantwoordelijkheid van de projectleiders formuleren, vaststellen en vervolgens uitdragen en implementeren van een gezamenlijke en geharmoniseerde Agile way of working.
 • Onder Agile WoW wordt hier verstaan het samenstel van processen, werkafspraken, structuren/inrichtingen, artifacten, functies/rollen en cultuur (waaronder een focus op continu verbeteren en het toegroeien naar high performance teams, willen leren van fouten, openheid en transparantie e.d.).

Achtergrond opdracht
Om de verandering naar agile werken te begeleiden is het noodzakelijk om ondersteuning te geven bij de introductie van nieuwe denkwijzen, methoden en raamwerken. Dit gebeurt op proces, rol en inhoud. Agile coaching staat voor iemand in de organisatie die het mogelijk maakt om organisatorische veranderingen te faciliteren, aan te jagen of zelfs te leiden. Hij heeft skills nodig op gebied van veranderingsmanagement en psychologie, maar de rol vereist ook kennis van en gevoel bij de organisatiecultuur en -ontwikkeling. Hij kan inschatten wat de mate van volwassenheid is en welke coaching technieken en leer- en ontwikkelinterventies passend zijn.
Een (agile) coach heeft een bredere visie van het bedrijf en de medewerkers. Een agile coach kan werkzaam zijn op elke afdeling, vanuit de taakopdracht om de teams/medewerkers/managers te helpen zich te ontwikkelen. Agile coaches werken als zogenaamde change agents, en geven medewerkers de kracht en touwtjes in handen om beter te kunnen gaan werken. Uitgangspunt daarbij is dat teams zelf-organiserend zijn.

Eisen

 • De kandidaat heeft afgeronde hbo opleiding in de richting informatiemanagement ICT
 • De kandidaat heeft opleidingen/ certificeringen op het gebied van veranderkunde & Agile en Scrum
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als strategisch adviseur op het gebied van informatievoorziening
 • De kandidaat heeft in totaal minimaal 5 jaar werkervaring met strategische Agile/Scrum/DevOps implementatieprojecten bij meerdere (meer dan 1) Rijksoverheidsorganisaties
 • De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar ten minste drie rollen/opdrachten gedaan als consultant/adviseur op het gebied van devops/scrum/Agile implementaties Tezamen dienen deze rollen/opdrachten ten tenminste tot 4 jaar werkervaring op te tellen
 • Wensen

 • De kandidaat is, na afronding van het veiligheidsonderzoek (dit duurt maximaal weken) beschikbaar binnen:
 • De kandidaat heeft > 3 jr. recente werkervaring voor ministeries, in het bijzonder ook op het gebied van IV governance en projectmanagement.
 • De kandidaat heeft een voor het NCSC en deze rol relevant kennisnetwerk.
 • De kandidaat heeft x-aantal vergelijkbare opdrachten gedaan bij een uitvoeringsorganisatie vergelijkbaar is met het NCSC qua uitdagingen, context en besturing.
 • Competenties

 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Klantgerichtheid
 • Aanvullende Informatie
  Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten. Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan. Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Ministerie van Justitie & Veiligheid

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Het NCSC is een organisatie in verandering. Verschillende onderdelen van het NCSC werken al enige tijd op basis van Agile principes en in Scrum sprints. Het is het voornemen van het NCSC dit verder uit te breiden tot de veranderprojecten, om daarbij tevens de manier van Agile werken op een hoger volwassenheidsniveau te brengen en gehanteerde werkwijze ook meer te harmoniseren. Dit vraagt een integrale doorontwikkeling op aspecten van Mens, Proces, Technologie en Data. Tegen deze achtergrond zoekt het NCSC een Agile way-of-working coach met stevige veranderkundige kwaliteiten.
  De opgave is om binnen de veranderprojecten het Agile werken (way of working) naar een volgend, toekomstgericht volwassenheidsniveau te brengen. En wel op zodanige manier dat de bestaande knelpunten op dat vlak worden opgelost en het NCSC de transformatie opgaven die voorliggen op een effectieve manier aan kan. Het gaat hierbij meer concreet om in ieder geval de volgende werkzaamheden:

  • Ondersteunen van de projectleiders bij het projectmanagement, planning en control, portfoliomanagement, e.d. op een effectieve wijze in samenhang worden gebracht met het Agile werken in teams.
  • Onder verantwoordelijkheid van de projectleiders formuleren, vaststellen en vervolgens uitdragen en implementeren van een gezamenlijke en geharmoniseerde Agile way of working.
  • Onder Agile WoW wordt hier verstaan het samenstel van processen, werkafspraken, structuren/inrichtingen, artifacten, functies/rollen en cultuur (waaronder een focus op continu verbeteren en het toegroeien naar high performance teams, willen leren van fouten, openheid en transparantie e.d.).

  Achtergrond opdracht
  Om de verandering naar agile werken te begeleiden is het noodzakelijk om ondersteuning te geven bij de introductie van nieuwe denkwijzen, methoden en raamwerken. Dit gebeurt op proces, rol en inhoud. Agile coaching staat voor iemand in de organisatie die het mogelijk maakt om organisatorische veranderingen te faciliteren, aan te jagen of zelfs te leiden. Hij heeft skills nodig op gebied van veranderingsmanagement en psychologie, maar de rol vereist ook kennis van en gevoel bij de organisatiecultuur en -ontwikkeling. Hij kan inschatten wat de mate van volwassenheid is en welke coaching technieken en leer- en ontwikkelinterventies passend zijn.
  Een (agile) coach heeft een bredere visie van het bedrijf en de medewerkers. Een agile coach kan werkzaam zijn op elke afdeling, vanuit de taakopdracht om de teams/medewerkers/managers te helpen zich te ontwikkelen. Agile coaches werken als zogenaamde change agents, en geven medewerkers de kracht en touwtjes in handen om beter te kunnen gaan werken. Uitgangspunt daarbij is dat teams zelf-organiserend zijn.

  Eisen

 • De kandidaat heeft afgeronde hbo opleiding in de richting informatiemanagement ICT
 • De kandidaat heeft opleidingen/ certificeringen op het gebied van veranderkunde & Agile en Scrum
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als strategisch adviseur op het gebied van informatievoorziening
 • De kandidaat heeft in totaal minimaal 5 jaar werkervaring met strategische Agile/Scrum/DevOps implementatieprojecten bij meerdere (meer dan 1) Rijksoverheidsorganisaties
 • De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar ten minste drie rollen/opdrachten gedaan als consultant/adviseur op het gebied van devops/scrum/Agile implementaties Tezamen dienen deze rollen/opdrachten ten tenminste tot 4 jaar werkervaring op te tellen
 • Wensen

 • De kandidaat is, na afronding van het veiligheidsonderzoek (dit duurt maximaal weken) beschikbaar binnen:
 • De kandidaat heeft > 3 jr. recente werkervaring voor ministeries, in het bijzonder ook op het gebied van IV governance en projectmanagement.
 • De kandidaat heeft een voor het NCSC en deze rol relevant kennisnetwerk.
 • De kandidaat heeft x-aantal vergelijkbare opdrachten gedaan bij een uitvoeringsorganisatie vergelijkbaar is met het NCSC qua uitdagingen, context en besturing.
 • Competenties

 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Klantgerichtheid
 • Aanvullende Informatie
  Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten. Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan. Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


  De recruiter