Opdrachten

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW)) Adviseur DISK Digitale Informatie Systeem Kunstwerken

Adviseur DISK Digitale Informatie Systeem Kunstwerken

Info

Functie

Adviseur DISK Digitale Informatie Systeem Kunstwerken

Locatie

Utrecht

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

30.11.2022 - 29.11.2023

Opdrachtnummer

125212

Sluitingsdatum

date-icon28.11.2022 clock-icon14:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.


Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.


Grote Projecten en Onderhoud
Grote Projecten en Onderhoud (GPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. GPO geeft middels beeldbepalende projecten de Nederlandse infrastructuur vorm. Wij zijn verantwoordelijk voor aanleg- en onderhoudsprojecten en complexe vervangings- en renovatieopgaven, vaak met een omvangrijke industriële automatiseringscomponent. Voorbeelden van projecten waar wij aan werken zijn: de versterking van de Afsluitdijk en de duurzame Zeesluis IJmuiden, de renovatie van de 1ste Heinenoordtunnel en het windpark op de Maasvlakte in Rotterdam. In al onze projecten staan duurzaamheid, innovatie, informatie en de balans tussen mens, economie en natuur voorop.
Naast aanleg, is GPO ook verantwoordelijk voor het adviseren over de instandhouding van het bestaande areaal en de noodzaak tot vervanging en renovatie. Daarvoor voeren we continu inspecties uit en houden we onze areaalinformatie op orde.
Onze missie voor 2030 is om Rijkswaterstaat en al haar infrastructurele projecten energieneutraal te laten functioneren. Samen met onze partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen, streven we zo naar projecten met maatschappelijke meerwaarde. In totaal werken er ruim 800 mensen binnen GPO, verspreid over vier directies: Inkoop- en Contractmanagement, Productie en Projectmanagement, Techniek en Technisch Management en Bedrijfsvoering en Projectbeheersing.

Instandhouding Constructies en Onderhoud – Instandhouding Strategie en Methodiek (ICO-ISM)
De afdeling Instandhouding Constructies en Onderhoud – Instandhouding Strategie en Methodiek (ISM) is de spil tussen de onderhoudsplanning en de uitvoering ervan. We werken met ongeveer 30 technisch adviseurs aan allerlei handvaten voor doelmatige instandhouding. GPO-ISM is niet direct betrokken bij het beheer van de infrastructurele netwerken, maar ondersteunt het inspectieprogramma, geeft adviezen, identificeert beheersmaatregelen en bepaalt de meerjarig budgettering voor onderhoud. Onze dienstverlening is risicogestuurd, inzichtelijk, meestal netwerk breed en is gericht op Life Cycle Management en Life Cycle Costs. Daarbij staan we continu open voor vernieuwing.
Binnen GPO-ISM kom jij te werken binnen het technisch team van het Cluster DISK.

DISK Instandhoudingsadvisering maakt onderdeel uit van het hoofdproces Omgevings- en Assetmanagement (OAM). Binnen het deelproces integrale netwerkvraagformulering wordt het product instandhoudingsadvies onderscheiden.
De instandhoudingsinspecties en -adviezen van een belangrijk deel van de assets van Rijkwaterstaat zijn bij GPO-ICO geconcentreerd. Kunstwerken vormen daarbinnen een grote groep, in totaal ruim 6.400 stuks, en de gegevens daarover zijn opgenomen in het systeem Digitaal Informatie Systeem Kunstwerken (DISK). Versie 2021-03 DISK is het RWS Assetmanagement systeem voor het opnemen en bijhouden van de variabele gegevens van ons areaal. De gegevens uit DISK zijn een belangrijke bron van informatie voor de programmering van variabel areaalonderhoud, en voor het overzicht van ons volledig areaal. Het systeem kent ongeveer 800 gebruikers (RWS-intern, marktpartijen, opleidings- en onderzoekinstellingen), die gestructureerd opgeleid worden om in DISK te mogen werken, en die dagelijks ondersteund worden door ons team in het toegang krijgen tot- en het gebruik van DISK.

De werkzaamheden De belangrijkste werkzaamheden voor de adviseur DISK zijn:
- Ondersteunen met het op orde brengen van de DISK documentatie,
- Op orde brengen/houden van de doc sharing systemen (VPR, FAQ),
- Ondersteunen met data vragen (queries, reports..),
- Ondersteunen met andere werkzaamheden die bij DISK horen (proefinspecties, vernieuwing DISK…).
Andere werkzaamheden zijn de continuïteit van de activiteiten rond DISK te borgen door het ondersteunen en adviseren van de DISK gebruikers, het ondersteunen van de lopende processen en het bewaken van de lopende data- en proceskwaliteitsverbeteringen rond DISK.
Als DISK-adviseur help jij gebruikers die vragen hebben over het gebruik van DISK, of kunstwerkgegevens willen inzien: je helpt gebruikers op weg in DISK, en zorgt ervoor dat de datakwaliteit aan de gestelde eisen voldoet. Ook zorg jij voor goed gestructureerde documentatie (en documentatiesysteem) van DISK, en borg jij de integriteit van de DISK data in alle ontwikkeltrajecten die DISK de komende tijd ondergaat. Dit werk voer je uit binnen een klein team van DISK-specialisten binnen de afdeling GPO-ICO, en in samenwerking met andere onderdelen van de organisatie.

Eisen
-De aangeboden kandidaatbeschikt over hbo werk en denk niveau. Dit is aantoonbaar doormiddel van werkervaring in een soortgelijke functie.
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar (in de afgelopen 10 jaar) aantoonbare werkervaring met het programmeren in Classic ASP en ASP.Net
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar (in de afgelopen 10 jaar) aantoonbare werkervaring met het in SQL queryen, interpreteren en weergeven van DISK data.
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar (in de afgelopen 10 jaar) aantoonbare werkervaring met het maken van stored procedures, views en rapportages in MS SQL Server Reporting Services van DISK data.

Wensen
-De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen van een nieuw systeem, inclusief datamigratie en documentatie heeft.
-De mate waarin de aangeboden kandidaat kennis heeft van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van technische documentatie voor het ontwikkelen en gebruik van een ICT-systeem (functioneel ontwerp, data- en business rules, datamodel).
-De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het beheren van een DMS (document management systeem).
-De mate waarin aangeboden kandidaat kennis heeft van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring heeft met het technische ondersteunen bij het voorbereiden en afleggen van de DISK examens (proefinspecties).

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW))

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.


Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.


Grote Projecten en Onderhoud
Grote Projecten en Onderhoud (GPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. GPO geeft middels beeldbepalende projecten de Nederlandse infrastructuur vorm. Wij zijn verantwoordelijk voor aanleg- en onderhoudsprojecten en complexe vervangings- en renovatieopgaven, vaak met een omvangrijke industriële automatiseringscomponent. Voorbeelden van projecten waar wij aan werken zijn: de versterking van de Afsluitdijk en de duurzame Zeesluis IJmuiden, de renovatie van de 1ste Heinenoordtunnel en het windpark op de Maasvlakte in Rotterdam. In al onze projecten staan duurzaamheid, innovatie, informatie en de balans tussen mens, economie en natuur voorop.
Naast aanleg, is GPO ook verantwoordelijk voor het adviseren over de instandhouding van het bestaande areaal en de noodzaak tot vervanging en renovatie. Daarvoor voeren we continu inspecties uit en houden we onze areaalinformatie op orde.
Onze missie voor 2030 is om Rijkswaterstaat en al haar infrastructurele projecten energieneutraal te laten functioneren. Samen met onze partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen, streven we zo naar projecten met maatschappelijke meerwaarde. In totaal werken er ruim 800 mensen binnen GPO, verspreid over vier directies: Inkoop- en Contractmanagement, Productie en Projectmanagement, Techniek en Technisch Management en Bedrijfsvoering en Projectbeheersing.

Instandhouding Constructies en Onderhoud – Instandhouding Strategie en Methodiek (ICO-ISM)
De afdeling Instandhouding Constructies en Onderhoud – Instandhouding Strategie en Methodiek (ISM) is de spil tussen de onderhoudsplanning en de uitvoering ervan. We werken met ongeveer 30 technisch adviseurs aan allerlei handvaten voor doelmatige instandhouding. GPO-ISM is niet direct betrokken bij het beheer van de infrastructurele netwerken, maar ondersteunt het inspectieprogramma, geeft adviezen, identificeert beheersmaatregelen en bepaalt de meerjarig budgettering voor onderhoud. Onze dienstverlening is risicogestuurd, inzichtelijk, meestal netwerk breed en is gericht op Life Cycle Management en Life Cycle Costs. Daarbij staan we continu open voor vernieuwing.
Binnen GPO-ISM kom jij te werken binnen het technisch team van het Cluster DISK.

DISK Instandhoudingsadvisering maakt onderdeel uit van het hoofdproces Omgevings- en Assetmanagement (OAM). Binnen het deelproces integrale netwerkvraagformulering wordt het product instandhoudingsadvies onderscheiden.
De instandhoudingsinspecties en -adviezen van een belangrijk deel van de assets van Rijkwaterstaat zijn bij GPO-ICO geconcentreerd. Kunstwerken vormen daarbinnen een grote groep, in totaal ruim 6.400 stuks, en de gegevens daarover zijn opgenomen in het systeem Digitaal Informatie Systeem Kunstwerken (DISK). Versie 2021-03 DISK is het RWS Assetmanagement systeem voor het opnemen en bijhouden van de variabele gegevens van ons areaal. De gegevens uit DISK zijn een belangrijke bron van informatie voor de programmering van variabel areaalonderhoud, en voor het overzicht van ons volledig areaal. Het systeem kent ongeveer 800 gebruikers (RWS-intern, marktpartijen, opleidings- en onderzoekinstellingen), die gestructureerd opgeleid worden om in DISK te mogen werken, en die dagelijks ondersteund worden door ons team in het toegang krijgen tot- en het gebruik van DISK.

De werkzaamheden De belangrijkste werkzaamheden voor de adviseur DISK zijn:
- Ondersteunen met het op orde brengen van de DISK documentatie,
- Op orde brengen/houden van de doc sharing systemen (VPR, FAQ),
- Ondersteunen met data vragen (queries, reports..),
- Ondersteunen met andere werkzaamheden die bij DISK horen (proefinspecties, vernieuwing DISK…).
Andere werkzaamheden zijn de continuïteit van de activiteiten rond DISK te borgen door het ondersteunen en adviseren van de DISK gebruikers, het ondersteunen van de lopende processen en het bewaken van de lopende data- en proceskwaliteitsverbeteringen rond DISK.
Als DISK-adviseur help jij gebruikers die vragen hebben over het gebruik van DISK, of kunstwerkgegevens willen inzien: je helpt gebruikers op weg in DISK, en zorgt ervoor dat de datakwaliteit aan de gestelde eisen voldoet. Ook zorg jij voor goed gestructureerde documentatie (en documentatiesysteem) van DISK, en borg jij de integriteit van de DISK data in alle ontwikkeltrajecten die DISK de komende tijd ondergaat. Dit werk voer je uit binnen een klein team van DISK-specialisten binnen de afdeling GPO-ICO, en in samenwerking met andere onderdelen van de organisatie.

Eisen
-De aangeboden kandidaatbeschikt over hbo werk en denk niveau. Dit is aantoonbaar doormiddel van werkervaring in een soortgelijke functie.
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar (in de afgelopen 10 jaar) aantoonbare werkervaring met het programmeren in Classic ASP en ASP.Net
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar (in de afgelopen 10 jaar) aantoonbare werkervaring met het in SQL queryen, interpreteren en weergeven van DISK data.
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar (in de afgelopen 10 jaar) aantoonbare werkervaring met het maken van stored procedures, views en rapportages in MS SQL Server Reporting Services van DISK data.

Wensen
-De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen van een nieuw systeem, inclusief datamigratie en documentatie heeft.
-De mate waarin de aangeboden kandidaat kennis heeft van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van technische documentatie voor het ontwikkelen en gebruik van een ICT-systeem (functioneel ontwerp, data- en business rules, datamodel).
-De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het beheren van een DMS (document management systeem).
-De mate waarin aangeboden kandidaat kennis heeft van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring heeft met het technische ondersteunen bij het voorbereiden en afleggen van de DISK examens (proefinspecties).

De recruiter

Emiel Schnell

HeadFirst

Deel deze opdracht