Opdrachten

Enexis Test Engineer

Test Engineer

Info

Functie

Test Engineer

Locatie

's-Hertogenbosch

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

18.02.2024 - 29.06.2024

Opdrachtnummer

153642

Sluitingsdatum

date-icon14.02.2024 clock-icon13:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Minimaal twee dagen op kantoor


Belangrijke taken en verantwoordelijkheden:
• Testactiviteiten: Als Test Engineer neem je een leidende rol in het testproces en zorg je naast de uitvoering van testactiviteiten voor het eigen team. Je zorgt voor de coördinatie van testactiviteiten m.b.t. team- of waardeketen overstijgende testactiviteiten. Je werkt nauw samen om testvereisten af te stemmen, kwaliteitsdoelstellingen te definiëren en ervoor te zorgen dat deze consistent worden nagestreefd zodat de oplossing volledig voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. • Definiëren van PRA (Product Risico Analyse), teststrategieën en testplannen: Als Test Engineer ben je verantwoordelijk voor het definiëren van de PRA, de test (automatisering) strategie en -plan. Je ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van testplannen, bepaalt samen welke testniveaus, testtypes en testtechnieken moeten worden toegepast en zorgt voor de juiste testdekking en risicobeoordeling.
• Testontwerp en -uitvoering: Als Test Engineer ben je betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van tests op systeem- en integratieniveau. Je werkt samen met stakeholders en andere belanghebbenden om testcases te ontwikkelen en testscenario's op te stellen. Je draagt zorg voor uitvoering van handmatige en geautomatiseerde tests en analyseert testresultaten om problemen te identificeren en te rapporteren.
• Testautomatisering bevorderen: Als Test Engineer heb je expertise in testautomatisering en speel je een leidende rol bij het bevorderen van ontwikkeling en onderhoud op gebied van testautomatisering die voldoet aan de doelarchitectuur. Je identificeert mogelijkheden voor het automatiseren van testcases, testgegevens en testomgevingen. Je zorgt er voor dat testautomatisering wordt geïntegreerd in een CI/CD-pijplijn en dat deze bijdraagt aan het verbeteren van de testefficiëntie en de snelheid van software delivery. Je bewaakt de testautomatisering-suite voor jouw teams en draagt zorg voor een goede dekking van geautomatiseerde tests.
• Defectbeheer: Je bent verantwoordelijk voor het effectief beheren van defecten die tijdens het testproces worden geïdentificeerd. Je registreert en volgt defecten op, communiceert met ontwikkelaars om ze op te lossen en werkt samen met de teams om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Je analyseert defecttrends en identificeert mogelijke verbeteringen in het ontwikkelproces.
• Teststandaarden en best practices: Je bent verantwoordelijk voor het definiëren, uitdragen en handhaven van teststandaarden en best practices binnen het team. Je zorgt ervoor dat teams de juiste testmethoden en -technieken toepassen, en dat testartefacten en documentatie op consistente wijze worden geproduceerd. Je ondersteunt teams bij het implementeren van kwaliteitsnormen, richtlijnen en tools voor testuitvoering.
• Risicobeheer en kwaliteitsborging: Je bent betrokken bij het identificeren en beheren van risico's met betrekking tot testen en kwaliteit. Je werkt samen met andere stakeholders om risico's te beoordelen, testplannen aan te passen op basis van risicoanalyses en geschikte mitigerende maatregelen te implementeren. Je houdt toezicht op de kwaliteitsborgings-activiteiten, zoals het monitoren van testdekking en het analyseren van defecttrends.
• Testomgeving en -gegevens: Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van testomgevingen en testgegevens. Je zorgt ervoor dat de testomgevingen representatief zijn voor de productieomgeving en dat de testgegevens relevant en actueel zijn.
• Continue verbetering: Je bent proactief in het identificeren van mogelijkheden voor continue verbetering van het testproces, de testautomatisering en de algehele kwaliteit van het product.

* Functie-eisen en -wensen    
Je hebt ruime ervaring als testspecialist in een Agile, scrum of SAFe team. Je hebt bij voorkeur ruime kennis van de HR-processen en de energie branche. Je bent een allround testspecialist die op basis van requirements en PRA (Product Risico Analyse) een teststrategie/testplan uitwerkt, waar nodig testen coördineert, testanalyses op basis van testtechnieken en dekking uitwerkt, systeemtesten handmatig gaat uitvoert en automatiseert
Need to haves: Je hebt affiniteit en ervaring op gebied van: SAP SucessFactors, Testautomatisering (o.a. Tricentis Tosca), Mendix, Middleware, Berichtenverkeer, XML.

Nice to haves: Je hebt kennis van de energiebranche in het algemeen en HR-processen in het bijzonder.
Tevens heb je:
HBO werk- en denkniveau
T-Map of ISTQB gecertificeerd
Tricentis Tosca gecertificeerd
Kennis met BDD
En je hebt certificaten voor:
- TMAP, ISTQB Certified Tester Foundation Level of ISQI CAT (Certified Agile Tester)
- Tosca Automation Specialist Level 1
- Tosca Automation Specialist Level 2
- Tosca Test Design Specialist Level 1
Pré: Kennis en ervaring met Postman
Belangrijke competenties:
Algemeen: samenwerken (multidisciplinair), communicatieve- en sociale vaardigheden (voor afstemming binnen en buiten het team), een sterke drang om te verbeteren (leergierig, experimenteert), probleemoplossend vermogen (can-do mentaliteit).
• samenwerken
• plannen en organiseren
• omgevingsbewustzijn
• analyseren
• resultaatgericht

Min. 3 jaar in testengineering / testautomatisering.

Betreft een medior/senior testspecialist met ervaring in een Agile, scrum of SAFe team die als een allround testspecialist op basis van risk requirements based testen een testplan uitwerkt, testen gaat coördineren, testanalyses op basis van testtechnieken en dekking uitwerkt, handmatig testen uitvoert en automatiseert.


Als Test Engineer speel je een cruciale rol bij het waarborgen van de kwaliteit van softwareproducten en het bevorderen van Dev & Ops-praktijken binnen de waardeketen HR. Naast het voorbereiden en uitvoeren van testscenario's moet je er ook voor zorgen dat de user-stories correct en volledig beschreven zijn op de kwaliteitscriteria en given-when-then scenario's, zodat deze tijdig gerefined kunnen worden.
Als Test Engineer maak je deel uit van een of meerdere (DevOps) teams binnen de waardeketen HR. Teamleden werken op een agile manier samen, waar mogelijk multidisciplinair. Oplossingen ontwikkel je en lever je samen met je team(s) op een voorspelbare wijze en tegen de juiste kwaliteit op. Uiteindelijk voldoet elke oplossing aan de test en acceptatiecriteria. Het werk van de Test Engineer omvat eveneens het bevorderen van Built-in Quality/Shift Left testing en de toepassing van automatisering op gebied van testen en waar mogelijk CI/CD pipelines, om de kwaliteit en efficiëntie van het testen binnen het software deployment proces te verbeteren.
• Als Test Engineer speel je een actieve rol bij het definiëren en valideren van de systeemarchitectuur. Je werkt samen om de architectuurkeuzes te beoordelen vanuit het oogpunt van testbaarheid en kwaliteitsborging. Je helpt bij het identificeren van systeemvereisten en testcriteria die moeten worden opgenomen in de Definition of Done (DoD).
• Teststrategie en -planning: Je bent verantwoordelijk voor het definiëren en implementeren van de teststrategie binnen de waardeketen HR. Je hebt de verantwoordelijkheid om de testaanpak te definiëren, testdoelstellingen vast te stellen en testplannen te ontwikkelen die aansluiten bij de doelstellingen en de vereisten van de HR-systemen. Je helpt bij het vaststellen van de juiste testniveaus (bijv. systeem-, integratie- en acceptatietests) en testtypes (bijv. functionele tests, prestatietests, beveiligingstests) die moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zorg je ervoor dat de testplanning wordt opgesteld en afgestemd op de PI (Program Increment) planning en releaseschema's.
• Kwaliteitsborging en metingen: Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het geleverde werk binnen de betreffende HR-teams. Je houdt toezicht op de kwaliteitsmetingen en -rapportages, zoals testdekking, defecttrends en testresultaten. Je werkt samen met de teams om eventuele kwaliteitsproblemen aan te pakken en te zorgen voor continue verbetering van de kwaliteit.
• Testautomatisering en -efficiëntie: Als Test Engineer ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van de verbetering van testen, middels automatisering en het vergroten van de testefficiëntie. Je identificeert mogelijkheden om handmatige testactiviteiten te vervangen door geautomatiseerde tests en werkt samen met Ontwikkelaars en eventueel andere Testengineers van DevOps-teams of Testgilde om testautomatisering te integreren in een geautomatiseerde CI/CD-pijplijn.
• Technische expertise in testtools en frameworks: Als Test Engineer heb je kennis en ervaring met testtools en -frameworks. Je bent bekend met de testautomatisering-tool Tricentis Tosca en hebt expertise in het ontwerpen en implementeren van geautomatiseerde testscripts.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Enexis

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Minimaal twee dagen op kantoor


Belangrijke taken en verantwoordelijkheden:
• Testactiviteiten: Als Test Engineer neem je een leidende rol in het testproces en zorg je naast de uitvoering van testactiviteiten voor het eigen team. Je zorgt voor de coördinatie van testactiviteiten m.b.t. team- of waardeketen overstijgende testactiviteiten. Je werkt nauw samen om testvereisten af te stemmen, kwaliteitsdoelstellingen te definiëren en ervoor te zorgen dat deze consistent worden nagestreefd zodat de oplossing volledig voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. • Definiëren van PRA (Product Risico Analyse), teststrategieën en testplannen: Als Test Engineer ben je verantwoordelijk voor het definiëren van de PRA, de test (automatisering) strategie en -plan. Je ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van testplannen, bepaalt samen welke testniveaus, testtypes en testtechnieken moeten worden toegepast en zorgt voor de juiste testdekking en risicobeoordeling.
• Testontwerp en -uitvoering: Als Test Engineer ben je betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van tests op systeem- en integratieniveau. Je werkt samen met stakeholders en andere belanghebbenden om testcases te ontwikkelen en testscenario's op te stellen. Je draagt zorg voor uitvoering van handmatige en geautomatiseerde tests en analyseert testresultaten om problemen te identificeren en te rapporteren.
• Testautomatisering bevorderen: Als Test Engineer heb je expertise in testautomatisering en speel je een leidende rol bij het bevorderen van ontwikkeling en onderhoud op gebied van testautomatisering die voldoet aan de doelarchitectuur. Je identificeert mogelijkheden voor het automatiseren van testcases, testgegevens en testomgevingen. Je zorgt er voor dat testautomatisering wordt geïntegreerd in een CI/CD-pijplijn en dat deze bijdraagt aan het verbeteren van de testefficiëntie en de snelheid van software delivery. Je bewaakt de testautomatisering-suite voor jouw teams en draagt zorg voor een goede dekking van geautomatiseerde tests.
• Defectbeheer: Je bent verantwoordelijk voor het effectief beheren van defecten die tijdens het testproces worden geïdentificeerd. Je registreert en volgt defecten op, communiceert met ontwikkelaars om ze op te lossen en werkt samen met de teams om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Je analyseert defecttrends en identificeert mogelijke verbeteringen in het ontwikkelproces.
• Teststandaarden en best practices: Je bent verantwoordelijk voor het definiëren, uitdragen en handhaven van teststandaarden en best practices binnen het team. Je zorgt ervoor dat teams de juiste testmethoden en -technieken toepassen, en dat testartefacten en documentatie op consistente wijze worden geproduceerd. Je ondersteunt teams bij het implementeren van kwaliteitsnormen, richtlijnen en tools voor testuitvoering.
• Risicobeheer en kwaliteitsborging: Je bent betrokken bij het identificeren en beheren van risico's met betrekking tot testen en kwaliteit. Je werkt samen met andere stakeholders om risico's te beoordelen, testplannen aan te passen op basis van risicoanalyses en geschikte mitigerende maatregelen te implementeren. Je houdt toezicht op de kwaliteitsborgings-activiteiten, zoals het monitoren van testdekking en het analyseren van defecttrends.
• Testomgeving en -gegevens: Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van testomgevingen en testgegevens. Je zorgt ervoor dat de testomgevingen representatief zijn voor de productieomgeving en dat de testgegevens relevant en actueel zijn.
• Continue verbetering: Je bent proactief in het identificeren van mogelijkheden voor continue verbetering van het testproces, de testautomatisering en de algehele kwaliteit van het product.

* Functie-eisen en -wensen    
Je hebt ruime ervaring als testspecialist in een Agile, scrum of SAFe team. Je hebt bij voorkeur ruime kennis van de HR-processen en de energie branche. Je bent een allround testspecialist die op basis van requirements en PRA (Product Risico Analyse) een teststrategie/testplan uitwerkt, waar nodig testen coördineert, testanalyses op basis van testtechnieken en dekking uitwerkt, systeemtesten handmatig gaat uitvoert en automatiseert
Need to haves: Je hebt affiniteit en ervaring op gebied van: SAP SucessFactors, Testautomatisering (o.a. Tricentis Tosca), Mendix, Middleware, Berichtenverkeer, XML.

Nice to haves: Je hebt kennis van de energiebranche in het algemeen en HR-processen in het bijzonder.
Tevens heb je:
HBO werk- en denkniveau
T-Map of ISTQB gecertificeerd
Tricentis Tosca gecertificeerd
Kennis met BDD
En je hebt certificaten voor:
- TMAP, ISTQB Certified Tester Foundation Level of ISQI CAT (Certified Agile Tester)
- Tosca Automation Specialist Level 1
- Tosca Automation Specialist Level 2
- Tosca Test Design Specialist Level 1
Pré: Kennis en ervaring met Postman
Belangrijke competenties:
Algemeen: samenwerken (multidisciplinair), communicatieve- en sociale vaardigheden (voor afstemming binnen en buiten het team), een sterke drang om te verbeteren (leergierig, experimenteert), probleemoplossend vermogen (can-do mentaliteit).
• samenwerken
• plannen en organiseren
• omgevingsbewustzijn
• analyseren
• resultaatgericht

Min. 3 jaar in testengineering / testautomatisering.

Betreft een medior/senior testspecialist met ervaring in een Agile, scrum of SAFe team die als een allround testspecialist op basis van risk requirements based testen een testplan uitwerkt, testen gaat coördineren, testanalyses op basis van testtechnieken en dekking uitwerkt, handmatig testen uitvoert en automatiseert.


Als Test Engineer speel je een cruciale rol bij het waarborgen van de kwaliteit van softwareproducten en het bevorderen van Dev & Ops-praktijken binnen de waardeketen HR. Naast het voorbereiden en uitvoeren van testscenario's moet je er ook voor zorgen dat de user-stories correct en volledig beschreven zijn op de kwaliteitscriteria en given-when-then scenario's, zodat deze tijdig gerefined kunnen worden.
Als Test Engineer maak je deel uit van een of meerdere (DevOps) teams binnen de waardeketen HR. Teamleden werken op een agile manier samen, waar mogelijk multidisciplinair. Oplossingen ontwikkel je en lever je samen met je team(s) op een voorspelbare wijze en tegen de juiste kwaliteit op. Uiteindelijk voldoet elke oplossing aan de test en acceptatiecriteria. Het werk van de Test Engineer omvat eveneens het bevorderen van Built-in Quality/Shift Left testing en de toepassing van automatisering op gebied van testen en waar mogelijk CI/CD pipelines, om de kwaliteit en efficiëntie van het testen binnen het software deployment proces te verbeteren.
• Als Test Engineer speel je een actieve rol bij het definiëren en valideren van de systeemarchitectuur. Je werkt samen om de architectuurkeuzes te beoordelen vanuit het oogpunt van testbaarheid en kwaliteitsborging. Je helpt bij het identificeren van systeemvereisten en testcriteria die moeten worden opgenomen in de Definition of Done (DoD).
• Teststrategie en -planning: Je bent verantwoordelijk voor het definiëren en implementeren van de teststrategie binnen de waardeketen HR. Je hebt de verantwoordelijkheid om de testaanpak te definiëren, testdoelstellingen vast te stellen en testplannen te ontwikkelen die aansluiten bij de doelstellingen en de vereisten van de HR-systemen. Je helpt bij het vaststellen van de juiste testniveaus (bijv. systeem-, integratie- en acceptatietests) en testtypes (bijv. functionele tests, prestatietests, beveiligingstests) die moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zorg je ervoor dat de testplanning wordt opgesteld en afgestemd op de PI (Program Increment) planning en releaseschema's.
• Kwaliteitsborging en metingen: Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het geleverde werk binnen de betreffende HR-teams. Je houdt toezicht op de kwaliteitsmetingen en -rapportages, zoals testdekking, defecttrends en testresultaten. Je werkt samen met de teams om eventuele kwaliteitsproblemen aan te pakken en te zorgen voor continue verbetering van de kwaliteit.
• Testautomatisering en -efficiëntie: Als Test Engineer ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van de verbetering van testen, middels automatisering en het vergroten van de testefficiëntie. Je identificeert mogelijkheden om handmatige testactiviteiten te vervangen door geautomatiseerde tests en werkt samen met Ontwikkelaars en eventueel andere Testengineers van DevOps-teams of Testgilde om testautomatisering te integreren in een geautomatiseerde CI/CD-pijplijn.
• Technische expertise in testtools en frameworks: Als Test Engineer heb je kennis en ervaring met testtools en -frameworks. Je bent bekend met de testautomatisering-tool Tricentis Tosca en hebt expertise in het ontwerpen en implementeren van geautomatiseerde testscripts.


De recruiter

Germaine Cooman

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.