Opdrachten

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)(NON-IT) AMV Medewerker

AMV Medewerker

Info

Functie

AMV Medewerker

Locatie

Nederland

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

07.05.2023 - 18.11.2023

Opdrachtnummer

137650

Sluitingsdatum

date-icon07.06.2023 clock-icon06:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Doel van de functie

• Het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het bieden van begeleiding en structuur en het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de minderjarige asielzoeker vanuit een realistisch toekomstperspectief.

Resultaatgebieden

1. Opvangen
• Draagt zorg voor de dagelijkse opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en zorgt voor een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat.
• Signaleert, handelt preventief en intervenieert bij problemen, spanningen en conflicten.
• Beheert en reikt medicijnen uit volgens protocol.
2. Individuele begeleiding
• Begeleidt alleenstaande minderjarige vreemdelingen volgens de amv-methodiek en stelt begeleidingsplannen op.
• Motiveert, stimuleert en activeert hen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en het ondernemen van activiteiten, gericht op de toekomst.
• Voert individuele gesprekken met alleenstaande minderjarige vreemdelingen gericht op de toekomst (waaronder mogelijke terugkeer), informeert, controleert en verwijst door. Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit.
3. Groepsactiviteiten
• Organiseert en geeft uitvoering aan groepsactiviteiten.
• Verstrekt informatie en geeft (groeps)voorlichting aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
4. Informatie en administratie
• Onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie.
• Registreert signalen, gesprekken en gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen.

Contacten

• Intern : Contacten met collega's van de locatie, en in de COA-organisatie gericht op de fase specifieke en methodische begeleiding, en de uit te voeren
Extern : Ketenpartners, onderwijs, voogdijinstellingen, omwonenden.

Profiel van de functie
Opleiding en kennis
• Geldige SKJ-registratie (kamer Jeugd- en gezinsprofessionals) of hiervoor in aanmerking komend (zonder eisen vanuit SKJ op het gebied van het volgen van (aanvullende) scholing op HBO niveau en/of het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional’) • Kennis van amv-begeleidingsmethodiek
• Juridisch kader alleenstaande minderjarige asielzoekers

Essentiele situaties

• Opvangen : De medewerker amv is verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat, zodanig dat de alleenstaande minderjarige vreemdeling zich optimaal kan ontwikkelen. Daartoe wordt toegezien op de fysieke en sociale veiligheid, de hygiëne en het onderhoud van de directe leefomgeving. De medewerker amv staat in nauw contact met minderjarige, weet wat er speelt, zonder de professionele distantie te verliezen. Vanuit een zelfstandige werkhouding stemt de medewerker amv de aanpak af met manager en directe collega's. Het is noodzakelijk dat de medewerker amv zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hen aanspreekt op gedrag en de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving weet te bevorderen. Gesprekken, signalen en incidenten rapporteert de medewerker amv op begrijpelijke en heldere wijze in de administratieve systemen.

• Individuele begeleiding : De medewerker amv motiveert, stimuleert en activeert de alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en activiteiten. De begeleiding wordt op methodische wijze uitgevoerd, op basis van een begeleidingsplan, proactief en doelgericht. De medewerker amv heeft een integraal beeld van de verschillende leefgebieden en creëert een realistisch toekomstperspectief. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte, schakelen in begeleidingsstijlen, hanteren van culturele verschillen en zelfreflectie is daarbij noodzakelijk. Ondanks het spanningsveld van mogelijke terugkeer, weet de medewerker amv de minderjarige te stimuleren tot deelname aan onderwijs en activiteiten. De medewerker amv is in staat om een begeleidingsklimaat te scheppen van vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en interesse. De begeleiding wordt afgestemd met directe collega's, de gedragsdeskundige, de voogdijinstelling en eventuele andere externe contacten.

Competenties

• Samenwerken : In staat zijn om met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken.
• Motiveren : Stimuleert betrokkenheid en actie bij anderen
• Contactgericht : Legt gemakkelijk contact.
• Inlevingsvermogen : Houdt in het handelen rekening met gevoelens, behoeften, en achtergrond van anderen.
• Flexibiliteit : Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)(NON-IT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Doel van de functie

• Het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het bieden van begeleiding en structuur en het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de minderjarige asielzoeker vanuit een realistisch toekomstperspectief.

Resultaatgebieden

1. Opvangen
• Draagt zorg voor de dagelijkse opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en zorgt voor een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat.
• Signaleert, handelt preventief en intervenieert bij problemen, spanningen en conflicten.
• Beheert en reikt medicijnen uit volgens protocol.
2. Individuele begeleiding
• Begeleidt alleenstaande minderjarige vreemdelingen volgens de amv-methodiek en stelt begeleidingsplannen op.
• Motiveert, stimuleert en activeert hen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en het ondernemen van activiteiten, gericht op de toekomst.
• Voert individuele gesprekken met alleenstaande minderjarige vreemdelingen gericht op de toekomst (waaronder mogelijke terugkeer), informeert, controleert en verwijst door. Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit.
3. Groepsactiviteiten
• Organiseert en geeft uitvoering aan groepsactiviteiten.
• Verstrekt informatie en geeft (groeps)voorlichting aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
4. Informatie en administratie
• Onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie.
• Registreert signalen, gesprekken en gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen.

Contacten

• Intern : Contacten met collega's van de locatie, en in de COA-organisatie gericht op de fase specifieke en methodische begeleiding, en de uit te voeren
Extern : Ketenpartners, onderwijs, voogdijinstellingen, omwonenden.

Profiel van de functie
Opleiding en kennis
• Geldige SKJ-registratie (kamer Jeugd- en gezinsprofessionals) of hiervoor in aanmerking komend (zonder eisen vanuit SKJ op het gebied van het volgen van (aanvullende) scholing op HBO niveau en/of het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional’) • Kennis van amv-begeleidingsmethodiek
• Juridisch kader alleenstaande minderjarige asielzoekers

Essentiele situaties

• Opvangen : De medewerker amv is verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat, zodanig dat de alleenstaande minderjarige vreemdeling zich optimaal kan ontwikkelen. Daartoe wordt toegezien op de fysieke en sociale veiligheid, de hygiëne en het onderhoud van de directe leefomgeving. De medewerker amv staat in nauw contact met minderjarige, weet wat er speelt, zonder de professionele distantie te verliezen. Vanuit een zelfstandige werkhouding stemt de medewerker amv de aanpak af met manager en directe collega's. Het is noodzakelijk dat de medewerker amv zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hen aanspreekt op gedrag en de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving weet te bevorderen. Gesprekken, signalen en incidenten rapporteert de medewerker amv op begrijpelijke en heldere wijze in de administratieve systemen.

• Individuele begeleiding : De medewerker amv motiveert, stimuleert en activeert de alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en activiteiten. De begeleiding wordt op methodische wijze uitgevoerd, op basis van een begeleidingsplan, proactief en doelgericht. De medewerker amv heeft een integraal beeld van de verschillende leefgebieden en creëert een realistisch toekomstperspectief. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte, schakelen in begeleidingsstijlen, hanteren van culturele verschillen en zelfreflectie is daarbij noodzakelijk. Ondanks het spanningsveld van mogelijke terugkeer, weet de medewerker amv de minderjarige te stimuleren tot deelname aan onderwijs en activiteiten. De medewerker amv is in staat om een begeleidingsklimaat te scheppen van vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en interesse. De begeleiding wordt afgestemd met directe collega's, de gedragsdeskundige, de voogdijinstelling en eventuele andere externe contacten.

Competenties

• Samenwerken : In staat zijn om met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken.
• Motiveren : Stimuleert betrokkenheid en actie bij anderen
• Contactgericht : Legt gemakkelijk contact.
• Inlevingsvermogen : Houdt in het handelen rekening met gevoelens, behoeften, en achtergrond van anderen.
• Flexibiliteit : Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

De recruiter

Arnesen Troenoredjo

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.