Opdrachten

Centraal Orgaan opvang asielzoekers - Non-ICT (COA) Gedragsdeskundige

Gedragsdeskundige

Info

Functie

Gedragsdeskundige

Locatie

Gelderland

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

26.11.2023 - 01.06.2024

Opdrachtnummer

148018

Sluitingsdatum

date-icon23.11.2023 clock-icon07:30
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

!Regio Arnhem/ Nijmegen!

Ondersteunt en geeft begeleidingsadviezen aan de medewerkers amv in het begeleiden van amv om de kwaliteit van de adequate begeleiding te bevorderen en het bieden van maatwerk. Screent de dossiers van amv op kwaliteit en adviseert over de begeleidingsaanpak, daarbij aansluitend op de ontwikkelingsfase van de amv.
Bevordert de deskundigheid van medewerkers amv onder meer door het geven van voorlichting over trends en signalen binnen de amv, ondersteunt bij de ontwikkeling van de vaardigheden van de medewerkers amv en bij het opstellen van begeleidingsplannen, rapporteren en het inzichtelijk maken van de geboden begeleiding en effecten daarvan.
Adviseert bij ernstige calamiteiten of zorgwekkende situaties over de aanpak. Neemt op afroep deel aan o.a. het multidisciplinair team, individueel casusoverleg en onderzoekscommissies.
Schakelt met andere orthopedagogische begeleiders en hulpverleners en speelt een belangrijke rol bij de toegeleiding, contacten en voorbereidende werkzaamheden voor passende zorg.
Draagt zorg voor een goede communicatie.
Kan een vooraf afgesproken deel van de uitvoering van personeels- of financiële taken voor het hele team overnemen binnen de door de organisatie gestelde kaders en bevoegdheden.

Signaleert hiaten in het begeleidingsaanbod en/of beleid, adviseert hierover de manager op het specialistische terrein van adequate kwalitatieve begeleiding en formuleert verbetervoorstellen.
Draagt bij aan het verder ontwikkelen en toepasbaar maken van de methodiek en beleid.
Analyseert op locatie- en regioniveau incidenten, thematieken en trends, geeft inhoudelijke/wetenschappelijke verdieping hieraan en geeft voorlichting.
Levert input en ondersteunt in samenspraak met de mentor het uitvoeren van de methodische kaders.

Onderhoudt overstijgende en inhoudelijke contacten met derden (zowel intern als extern) ten behoeve van de (verbetering van) zorg, begeleiding en eventuele hulpverlening van/aan amv en het opbouwen van een deskundigheidsnetwerk.
Registreert gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen en rapporteert aan de manager over de voortgang.


Afgeronde universitaire opleiding ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek of een gelijkgestelde universitaire opleiding
Kennis van amv-begeleidingsmethodiek
Beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugd

Wetenschappelijk opgeleid, in bezit van rijbewijs en eigen vervoer.


Aanvullende informatie

Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Centraal Orgaan opvang asielzoekers - Non-ICT (COA)

Rolomschrijving en taakafspraken

!Regio Arnhem/ Nijmegen!

Ondersteunt en geeft begeleidingsadviezen aan de medewerkers amv in het begeleiden van amv om de kwaliteit van de adequate begeleiding te bevorderen en het bieden van maatwerk. Screent de dossiers van amv op kwaliteit en adviseert over de begeleidingsaanpak, daarbij aansluitend op de ontwikkelingsfase van de amv.
Bevordert de deskundigheid van medewerkers amv onder meer door het geven van voorlichting over trends en signalen binnen de amv, ondersteunt bij de ontwikkeling van de vaardigheden van de medewerkers amv en bij het opstellen van begeleidingsplannen, rapporteren en het inzichtelijk maken van de geboden begeleiding en effecten daarvan.
Adviseert bij ernstige calamiteiten of zorgwekkende situaties over de aanpak. Neemt op afroep deel aan o.a. het multidisciplinair team, individueel casusoverleg en onderzoekscommissies.
Schakelt met andere orthopedagogische begeleiders en hulpverleners en speelt een belangrijke rol bij de toegeleiding, contacten en voorbereidende werkzaamheden voor passende zorg.
Draagt zorg voor een goede communicatie.
Kan een vooraf afgesproken deel van de uitvoering van personeels- of financiële taken voor het hele team overnemen binnen de door de organisatie gestelde kaders en bevoegdheden.

Signaleert hiaten in het begeleidingsaanbod en/of beleid, adviseert hierover de manager op het specialistische terrein van adequate kwalitatieve begeleiding en formuleert verbetervoorstellen.
Draagt bij aan het verder ontwikkelen en toepasbaar maken van de methodiek en beleid.
Analyseert op locatie- en regioniveau incidenten, thematieken en trends, geeft inhoudelijke/wetenschappelijke verdieping hieraan en geeft voorlichting.
Levert input en ondersteunt in samenspraak met de mentor het uitvoeren van de methodische kaders.

Onderhoudt overstijgende en inhoudelijke contacten met derden (zowel intern als extern) ten behoeve van de (verbetering van) zorg, begeleiding en eventuele hulpverlening van/aan amv en het opbouwen van een deskundigheidsnetwerk.
Registreert gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen en rapporteert aan de manager over de voortgang.


Afgeronde universitaire opleiding ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek of een gelijkgestelde universitaire opleiding
Kennis van amv-begeleidingsmethodiek
Beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugd

Wetenschappelijk opgeleid, in bezit van rijbewijs en eigen vervoer.


Aanvullende informatie

Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Arnesen Troenoredjo

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.