Opdrachten

CIZ Solution Architect Pega

Solution Architect Pega

Info

Functie

Solution Architect Pega

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

17.03.2024 - 17.03.2025

Opdrachtnummer

154961

Sluitingsdatum

date-icon07.03.2024 clock-icon16:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Geschikt voor ZZP: ja

Functiebeschrijving:
Het CIZ zoekt een ervaren Solution Architect met expertise in Pega,

Als solution architect creëer en ontwikkel je niet alleen oplossingen, je ziet er ook op toe dat deze op de juiste manier gebouwd en geïnstalleerd worden. De solution architect zorgt ook dat de uitgewerkte oplossing in overeenstemming is met de relevante onderdelen uit domeinarchitecturen en uit de Enterprise architectuur.

CIZ heeft de ontwikkeling van haar Pega gebaseerde zaaksysteem uitbesteed. Als solution architect zorg je voor de inhoudelijke regie op deze leverancier en de oplossing:
•    De ontwikkeling en implementatie van een nieuw zaaksysteem voor het primaire proces van CIZ;
•    Het inrichten van het bijbehorende Life Cycle Management (LCM).

De ideale kandidaat is een expert in Pega met certificering als Pega Certified Lead System Architect (LSA), en onderscheidt zich door analytisch denkvermogen, een kritische blik, communicatieve vaardigheden, proactieve daadkracht, en een sterke focus op resultaat en organisatiesensitiviteit.

Match met gewenste functie:

•    Gevoelig voor zowel de dynamiek van de organisatie als de externe omgeving, met expertise in politieke verhoudingen en complexe projecten.
•    Ervaring in het leiden en begeleiden van solution architectuur trajecten.
•    Toont creativiteit, proactiviteit en initiatief, zoals blijkt uit eerdere ervaringen.
•    Effectieve netwerker die voortdurend streeft naar kennisontwikkeling.
•    In staat om draagvlak te creëren bij stakeholders, standpunten en voorstellen over te brengen en te verdedigen, en belangentegenstellingen te overbruggen.
•    Heeft een stevige en zelfverzekerde aanpak.

Gewenste kennis en vaardigheden
    Taken en Bevoegdheden:
De taken en bevoegdheden van de gevraagde Solution Architect Pega komen neer op het begeleiden van het gehele proces van ontwerp tot implementatie en het goed inrichten van LCM van de Pega-oplossing voor het CIZ. De gezochte Solution Architect Pega heeft dan ook diverse verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

1.    Inrichten Beheerorganisatie & Life Cycle Management: Het waarborgen van een vlekkeloze overname van het zaaksysteem en het opstarten van het bijbehorende Life Cycle Management (LCM) voor onderhoud, beheer en doorontwikkeling is cruciaal voor de langetermijnsucces van het systeem.
•    Integratiebeheer: Het definiëren van integratiestrategieën en -vereisten voor het integreren van Pega met andere systemen en applicaties is belangrijk om een naadloze werking in de bredere IT-infrastructuur te waarborgen.
•    Performance-optimalisatie: Identificatie en aanpak van mogelijke prestatieproblemen binnen de Pega-toepassing, inclusief optimalisatie van configuraties.
•    Kwaliteitsborging en testen: Het waarborgen van een grondige evaluatie van projectresultaten, met een focus op de kwaliteit van de geïmplementeerde Pega-functionaliteit. Deze stap moet consequent worden uitgevoerd gedurende het volledige proces, gezien het cruciale belang ervan voor het succes van het project
2.    Implementatiebegeleiding: Het begeleiden van de implementatie van Pega-oplossingen binnen het nieuwe zaaksysteem, met focus op kwaliteit en soepele uitvoering, is belangrijk om succesvolle resultaten te behalen.
•    Technische leiderschap: Het geven van technisch leiderschap aan het ontwikkelteam is essentieel om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsactiviteiten voldoen aan "best practices" en architectuurstandaarden.
•    Requirements Analyse: Het leiden van de analyse van businessbehoeften en het vertalen naar Pega-oplossingen is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde oplossingen daadwerkelijk voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de organisatie.
•    Ontwerp en Modellering: Het verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en modelleren van Pega-oplossingen die naadloos integreren met het nieuwe zaaksysteem is van groot belang voor een effectieve implementatie.
•    Veiligheidsaspecten: Het waarborgen van de veiligheid van de Pega-toepassing is cruciaal en moet worden geïmplementeerd met de juiste beveiligingsmaatregelen, waarbij ontwikkelaars op de hoogte moeten zijn van en voldoen aan beveiligingsnormen.
3.    Samenwerking en Stakeholder Management:
•    Het samenwerken met stakeholders en het managen van relaties met projectmanagers en andere leden van het ontwikkelteam.
•    Het CIZ vertegenwoordigen door actief deel te nemen aan het creëren van draagvlak, het uitdragen en verdedigen van standpunten en voorstellen, en het overbruggen van belangentegenstellingen bij stakeholders
•    Zorgen dat de Pega-oplossing voldoet aan de bedrijfsdoelstellingen en verwachtingen.

Werkervaring:
    Solution Architect: 5 jaar ervaring als Solution Architect
o    Begrip van Enterprise-applicaties en -processen
o    Microsoft en VMware NSX Zero Trust Architectuur & Design
o    Migratie- en verbetertrajecten van applicaties
o    Ervaring met het werken binnen uitbestedingsrelaties
o    Verbetertrajecten informatievoorziening
o    Ervaring met Agile ontwikkeling en frameworks (zoals SAFe)
o    Data integratie en metadatastructuur
o    Security by design
o    Werken met gebruikers, uitwerken vraagspecs
o    AI-ontwikkeling (Watson en SEM-lab)
o    Modelleringstechnieken, aanleveren bouwinstructies
    Projectmatig werken: 5 jaar ervaring in projectmatig werken
    Overheidservaring: Ervaring met werken voor de Overheid
    Pega: Meerjarige en diepgaande expertise met Pega , bij voorkeur ervaring bij de Overheid
o    Pega ontwerp, modellering, en implementatie
o    Leidinggeven aan Pega-applicatiemigraties en -verbeteringen
o    Data-integratie en metadatastructuur binnen Pega
o    Security by design op het Pega-platform
o    Samenwerken met gebruikers, opstellen van Pega vraagspecificaties
o    Test driven architectuur binnen Pega
o    Begeleiding van Pega-systemen naar hedendaagse eisen
    Agile Projectomgeving: Ervaring met werken in Agile projectomgevingen (SAFe), proactief en initiatiefrijk handelen.
    GDPR en Beveiliging: Expertise in de ontwikkeling van Pega-software die voldoet aan strenge eisen op het gebied van softwarekwaliteit, privacy, en beveiliging, inclusief kennis van GDPR, BIO, NIS2, en andere relevante standaarden.
    Operationele Enterprise-Omgeving: Ervaring met Pega-software in operationele Enterprise-omgevingen, begrip van custom netwerken, .NET-applicaties, IIS, Windows, SQL Server, en gerelateerde internettechnieken. Ervaring met software die 24x7 moet draaien in een B2C context. Goed bekend met internettechnieken zoals CDN's, HTTP header/REST complexiteit, DNS at scale, traditionele Layer 5 en 6 netwerk apparatuur en de impact op B2C.
    Communicatie: Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel Engels als Nederlands voor effectieve communicatie met het team en stakeholders.

Relevante architecten opleidingen:
•    Pega Certified Lead System Architect (CSA + CSSA + LSA)
•    TOGAF 9.1 of hoger
•    ArchiMate 3 of hoger
•    Software- en hardware ontwikkeling
•    Netwerken en koppelvlakken
•    TOGAF 9.1 of hoger
•    Microsoft 365
•    Microsoft Azure
•    Security Overheid: BIO/NIS2 en AVG
•    Agile ontwikkelen en frameworks (zoals SAFe)
•    ITIL – ASL en BISL
•    Prince 2/ PMI of PMC projectmethoden


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

CIZ

Rolomschrijving en taakafspraken

Geschikt voor ZZP: ja

Functiebeschrijving:
Het CIZ zoekt een ervaren Solution Architect met expertise in Pega,

Als solution architect creëer en ontwikkel je niet alleen oplossingen, je ziet er ook op toe dat deze op de juiste manier gebouwd en geïnstalleerd worden. De solution architect zorgt ook dat de uitgewerkte oplossing in overeenstemming is met de relevante onderdelen uit domeinarchitecturen en uit de Enterprise architectuur.

CIZ heeft de ontwikkeling van haar Pega gebaseerde zaaksysteem uitbesteed. Als solution architect zorg je voor de inhoudelijke regie op deze leverancier en de oplossing:
•    De ontwikkeling en implementatie van een nieuw zaaksysteem voor het primaire proces van CIZ;
•    Het inrichten van het bijbehorende Life Cycle Management (LCM).

De ideale kandidaat is een expert in Pega met certificering als Pega Certified Lead System Architect (LSA), en onderscheidt zich door analytisch denkvermogen, een kritische blik, communicatieve vaardigheden, proactieve daadkracht, en een sterke focus op resultaat en organisatiesensitiviteit.

Match met gewenste functie:

•    Gevoelig voor zowel de dynamiek van de organisatie als de externe omgeving, met expertise in politieke verhoudingen en complexe projecten.
•    Ervaring in het leiden en begeleiden van solution architectuur trajecten.
•    Toont creativiteit, proactiviteit en initiatief, zoals blijkt uit eerdere ervaringen.
•    Effectieve netwerker die voortdurend streeft naar kennisontwikkeling.
•    In staat om draagvlak te creëren bij stakeholders, standpunten en voorstellen over te brengen en te verdedigen, en belangentegenstellingen te overbruggen.
•    Heeft een stevige en zelfverzekerde aanpak.

Gewenste kennis en vaardigheden
    Taken en Bevoegdheden:
De taken en bevoegdheden van de gevraagde Solution Architect Pega komen neer op het begeleiden van het gehele proces van ontwerp tot implementatie en het goed inrichten van LCM van de Pega-oplossing voor het CIZ. De gezochte Solution Architect Pega heeft dan ook diverse verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

1.    Inrichten Beheerorganisatie & Life Cycle Management: Het waarborgen van een vlekkeloze overname van het zaaksysteem en het opstarten van het bijbehorende Life Cycle Management (LCM) voor onderhoud, beheer en doorontwikkeling is cruciaal voor de langetermijnsucces van het systeem.
•    Integratiebeheer: Het definiëren van integratiestrategieën en -vereisten voor het integreren van Pega met andere systemen en applicaties is belangrijk om een naadloze werking in de bredere IT-infrastructuur te waarborgen.
•    Performance-optimalisatie: Identificatie en aanpak van mogelijke prestatieproblemen binnen de Pega-toepassing, inclusief optimalisatie van configuraties.
•    Kwaliteitsborging en testen: Het waarborgen van een grondige evaluatie van projectresultaten, met een focus op de kwaliteit van de geïmplementeerde Pega-functionaliteit. Deze stap moet consequent worden uitgevoerd gedurende het volledige proces, gezien het cruciale belang ervan voor het succes van het project
2.    Implementatiebegeleiding: Het begeleiden van de implementatie van Pega-oplossingen binnen het nieuwe zaaksysteem, met focus op kwaliteit en soepele uitvoering, is belangrijk om succesvolle resultaten te behalen.
•    Technische leiderschap: Het geven van technisch leiderschap aan het ontwikkelteam is essentieel om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsactiviteiten voldoen aan "best practices" en architectuurstandaarden.
•    Requirements Analyse: Het leiden van de analyse van businessbehoeften en het vertalen naar Pega-oplossingen is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde oplossingen daadwerkelijk voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de organisatie.
•    Ontwerp en Modellering: Het verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en modelleren van Pega-oplossingen die naadloos integreren met het nieuwe zaaksysteem is van groot belang voor een effectieve implementatie.
•    Veiligheidsaspecten: Het waarborgen van de veiligheid van de Pega-toepassing is cruciaal en moet worden geïmplementeerd met de juiste beveiligingsmaatregelen, waarbij ontwikkelaars op de hoogte moeten zijn van en voldoen aan beveiligingsnormen.
3.    Samenwerking en Stakeholder Management:
•    Het samenwerken met stakeholders en het managen van relaties met projectmanagers en andere leden van het ontwikkelteam.
•    Het CIZ vertegenwoordigen door actief deel te nemen aan het creëren van draagvlak, het uitdragen en verdedigen van standpunten en voorstellen, en het overbruggen van belangentegenstellingen bij stakeholders
•    Zorgen dat de Pega-oplossing voldoet aan de bedrijfsdoelstellingen en verwachtingen.

Werkervaring:
    Solution Architect: 5 jaar ervaring als Solution Architect
o    Begrip van Enterprise-applicaties en -processen
o    Microsoft en VMware NSX Zero Trust Architectuur & Design
o    Migratie- en verbetertrajecten van applicaties
o    Ervaring met het werken binnen uitbestedingsrelaties
o    Verbetertrajecten informatievoorziening
o    Ervaring met Agile ontwikkeling en frameworks (zoals SAFe)
o    Data integratie en metadatastructuur
o    Security by design
o    Werken met gebruikers, uitwerken vraagspecs
o    AI-ontwikkeling (Watson en SEM-lab)
o    Modelleringstechnieken, aanleveren bouwinstructies
    Projectmatig werken: 5 jaar ervaring in projectmatig werken
    Overheidservaring: Ervaring met werken voor de Overheid
    Pega: Meerjarige en diepgaande expertise met Pega , bij voorkeur ervaring bij de Overheid
o    Pega ontwerp, modellering, en implementatie
o    Leidinggeven aan Pega-applicatiemigraties en -verbeteringen
o    Data-integratie en metadatastructuur binnen Pega
o    Security by design op het Pega-platform
o    Samenwerken met gebruikers, opstellen van Pega vraagspecificaties
o    Test driven architectuur binnen Pega
o    Begeleiding van Pega-systemen naar hedendaagse eisen
    Agile Projectomgeving: Ervaring met werken in Agile projectomgevingen (SAFe), proactief en initiatiefrijk handelen.
    GDPR en Beveiliging: Expertise in de ontwikkeling van Pega-software die voldoet aan strenge eisen op het gebied van softwarekwaliteit, privacy, en beveiliging, inclusief kennis van GDPR, BIO, NIS2, en andere relevante standaarden.
    Operationele Enterprise-Omgeving: Ervaring met Pega-software in operationele Enterprise-omgevingen, begrip van custom netwerken, .NET-applicaties, IIS, Windows, SQL Server, en gerelateerde internettechnieken. Ervaring met software die 24x7 moet draaien in een B2C context. Goed bekend met internettechnieken zoals CDN's, HTTP header/REST complexiteit, DNS at scale, traditionele Layer 5 en 6 netwerk apparatuur en de impact op B2C.
    Communicatie: Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel Engels als Nederlands voor effectieve communicatie met het team en stakeholders.

Relevante architecten opleidingen:
•    Pega Certified Lead System Architect (CSA + CSSA + LSA)
•    TOGAF 9.1 of hoger
•    ArchiMate 3 of hoger
•    Software- en hardware ontwikkeling
•    Netwerken en koppelvlakken
•    TOGAF 9.1 of hoger
•    Microsoft 365
•    Microsoft Azure
•    Security Overheid: BIO/NIS2 en AVG
•    Agile ontwikkelen en frameworks (zoals SAFe)
•    ITIL – ASL en BISL
•    Prince 2/ PMI of PMC projectmethoden


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter