Opdrachten

Ministerie van Defensie Projectmanager Beter werken met D-HiX

Projectmanager Beter werken met D-HiX

Info

Functie

Projectmanager Beter werken met D-HiX

Locatie

Utrecht

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

30.11.2023 - 28.11.2024

Opdrachtnummer

144150

Sluitingsdatum

date-icon22.09.2023 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Functieomschrijving/werkzaamheden:
De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document - PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
 • Het initiëren van een projectorganisatie
 • Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij nauwlettend sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden.
 • Afstemmen met interne medewerkers van betrokken zorgbedrijven en DGO-afdelingen.
 • Afstemmen met interne en externe IT-organisaties (JIVC en UMCU/DIT) en applicatieleveranciers op technisch en procesmatig gebied gedurende de verschillende projectfasen.
 • Zorgdragen dat alle betrokken interne en externe resources (mensen en middelen) op een zodanige wijze worden ingezet dat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd.
 • Zorgdragen dat de businessaspecten van de afzonderlijke betrokken zorgbedrijven in het project en de boogde mijlpalen voldoende worden belicht.
 • Beheersen van het project op geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit en bijsturen waar nodig binnen de gegeven kaders.
 • Rapporteren van de projectvoortgang aan o.a. opdrachtgever c.q. hoofd medisch informatiemanagement MGZ, commandanten zorgbedrijven en stuurgroep.
 • Voeren van overleg en afstemmen met business portfoliomanager, (deel)projectmanagers, werkgroepvoorzitters, gerelateerde projectteams en eventueel opdrachtgevers van andere projecten waarvan het project (of de projecten) afhankelijk is (zijn) of aan gerelateerd is (zijn).

Achtergrond opdracht
De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg. Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Door nieuwe en steeds hogere eisen die aan de militair geneeskundige keten worden gesteld, dient de informatievoorziening in de komende jaren zich te ontwikkelen naar een datagestuurde informatievoorziening. Naast een volledige digitalisering van de militaire zorgketen, wordt de basisregistratie en datakwaliteit op orde gebracht, wordt digitaal uitwisseling van gegevens door de gehele (internationale) zorgketen mogelijk en wordt ondersteuning door trendmatige analyses van data gerealiseerd. Om in de vereiste basis te voorzien en de opgelopen achterstand weg te werken, is medio 2018 het programma Smart Band Aid (SBA) gestart. Dit programma heeft als doel de systemen en processen aan te passen om gegevens over de gezondheid en de medische behandeling van de militair binnen de keten op zowel nationaal als internationaal niveau beter, sneller en op maat digitaal uit te wisselen en te gebruiken. Met het programma SBA investeert en ontwikkelt Defensie de middelen, capaciteit en expertise die hiervoor binnen de reguliere en de operationele geneeskundige defensieonderdelen zijn vereist.

 • Vanaf 2021 maakt de eerstelijnszorg van Defensie gebruik van de Chipsoftomgeving HiX.
 • In 2022 gevolgd door de revalidatiezorg.
 • Dit jaar gaat ook de centrale militaire apotheek over naar HiX.
 • Voor de ziekenhuiszorg maakt Defensie gebruik van hetzelfde HiX-systeem als het UMCU.
 • In het eerste kwartaal van 2024 wordt overgestapt naar HiX Standaard Content 6.3.

Om zowel in het binnen- als in het buitenland de gegevensuitwisseling in de integrale zorgketen optimaal te laten plaatsvinden, geeft Defensie hoge prioriteit aan het eenduidig en volgens standaarden registreren. Hiervoor is een project opgezet om het gebruik van HiX te optimaliseren, de vaardigheden van gebruikers in het gebruik van HiX op een hoog niveau te brengen en te werken volgens protocollen en standaarden. Voor de uitvoering van dit hoog geprioriteerde IV- project, heeft de DGO op korte termijn behoefte aan versterking van het team Informatiemanagement met een projectmanager medische IV/IT.


Eisen

 • Het begrijpen en toepassen van project management principes inclusief het toepassen van methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en 'waste' te minimaliseren
 • Afgelopen 4 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met 2 verschillende van processen en werkwijzen gevolg van digitalisering
 • Kandidaat heeft een HBO- of universitaire opleiding gevolgd en afgerond in de richting bedrijfskunde, informatiemanagement, (medische) informatiekunde, veranderkunde, zorginhoudelijk of vergelijkbaar.
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in 2 (verschillende) projecten/opdrachten bij tweedelijnszorgorganisaties als projectmanager/coordinator van projecten op het gebied van digitalisering Hieronder wordt verstaan het aansturen van een projectorganisatie van interne en/of externe (ingehuurde) medewerkers en/of vertegenwoordigers (3 jaar) van de leveranciers (applicatie hosting etc) en projecten met impact op de gehele zorginstelling (proces en informatievoorziening)

 • Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (minimaal 2 verschillende opdrachten) als projectmanager of IT-adviseur met de verbetering/optimalisatie van datakwaliteit in een zorginformatiesysteem binnen een tweedelijns zorginstelling.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur inhoudelijke kennis en ervaring van Chipsoft HIX en de wijze waarop data hierin wordt vastgelegd, zodat binnen het project voor de verbetering van datakwaliteit ook inhoudelijk advies kan worden gegeven bij de uitvoering van het project.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur als consultant in minimaal 2 verschillende opdrachten of projecten kennis en ervaring opgedaan op het gebied van reporting binnen Chipsoft HiX (CS-Overzichtsgenerator).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar recente kennis van en ervaring met gegevensuitwisselingsstandaarden in de zorg (zowel tussen zorginstellingen onderling als tussen zorginstelling en patient) opgedaan in diverse opdrachten.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar in verschillende opdrachten bij meerdere middelgrote of grote organisaties ervaring opgedaan met het opleiden c.q. trainen van gebruikers van een nieuw informatiesysteem en/of uniform werken als projectmanager of als opleidingscoördinator.

 • Overig

  Initiële inhuurtermijn: 1600 uur

  Hybride: ongeveer 50/50 op locatie/thuiswerken

  Let op: de vergoeding van dienstreizen is inbegrepen in tarief


  Aanvullende Informatie

  in plaats van een B screening, voldoet een VOG voor deze aanvraag


  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Ministerie van Defensie

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Functieomschrijving/werkzaamheden:
  De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document - PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
  • Het initiëren van een projectorganisatie
  • Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij nauwlettend sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden.
  • Afstemmen met interne medewerkers van betrokken zorgbedrijven en DGO-afdelingen.
  • Afstemmen met interne en externe IT-organisaties (JIVC en UMCU/DIT) en applicatieleveranciers op technisch en procesmatig gebied gedurende de verschillende projectfasen.
  • Zorgdragen dat alle betrokken interne en externe resources (mensen en middelen) op een zodanige wijze worden ingezet dat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd.
  • Zorgdragen dat de businessaspecten van de afzonderlijke betrokken zorgbedrijven in het project en de boogde mijlpalen voldoende worden belicht.
  • Beheersen van het project op geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit en bijsturen waar nodig binnen de gegeven kaders.
  • Rapporteren van de projectvoortgang aan o.a. opdrachtgever c.q. hoofd medisch informatiemanagement MGZ, commandanten zorgbedrijven en stuurgroep.
  • Voeren van overleg en afstemmen met business portfoliomanager, (deel)projectmanagers, werkgroepvoorzitters, gerelateerde projectteams en eventueel opdrachtgevers van andere projecten waarvan het project (of de projecten) afhankelijk is (zijn) of aan gerelateerd is (zijn).

  Achtergrond opdracht
  De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg. Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Door nieuwe en steeds hogere eisen die aan de militair geneeskundige keten worden gesteld, dient de informatievoorziening in de komende jaren zich te ontwikkelen naar een datagestuurde informatievoorziening. Naast een volledige digitalisering van de militaire zorgketen, wordt de basisregistratie en datakwaliteit op orde gebracht, wordt digitaal uitwisseling van gegevens door de gehele (internationale) zorgketen mogelijk en wordt ondersteuning door trendmatige analyses van data gerealiseerd. Om in de vereiste basis te voorzien en de opgelopen achterstand weg te werken, is medio 2018 het programma Smart Band Aid (SBA) gestart. Dit programma heeft als doel de systemen en processen aan te passen om gegevens over de gezondheid en de medische behandeling van de militair binnen de keten op zowel nationaal als internationaal niveau beter, sneller en op maat digitaal uit te wisselen en te gebruiken. Met het programma SBA investeert en ontwikkelt Defensie de middelen, capaciteit en expertise die hiervoor binnen de reguliere en de operationele geneeskundige defensieonderdelen zijn vereist.

  • Vanaf 2021 maakt de eerstelijnszorg van Defensie gebruik van de Chipsoftomgeving HiX.
  • In 2022 gevolgd door de revalidatiezorg.
  • Dit jaar gaat ook de centrale militaire apotheek over naar HiX.
  • Voor de ziekenhuiszorg maakt Defensie gebruik van hetzelfde HiX-systeem als het UMCU.
  • In het eerste kwartaal van 2024 wordt overgestapt naar HiX Standaard Content 6.3.

  Om zowel in het binnen- als in het buitenland de gegevensuitwisseling in de integrale zorgketen optimaal te laten plaatsvinden, geeft Defensie hoge prioriteit aan het eenduidig en volgens standaarden registreren. Hiervoor is een project opgezet om het gebruik van HiX te optimaliseren, de vaardigheden van gebruikers in het gebruik van HiX op een hoog niveau te brengen en te werken volgens protocollen en standaarden. Voor de uitvoering van dit hoog geprioriteerde IV- project, heeft de DGO op korte termijn behoefte aan versterking van het team Informatiemanagement met een projectmanager medische IV/IT.


  Eisen

 • Het begrijpen en toepassen van project management principes inclusief het toepassen van methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en 'waste' te minimaliseren
 • Afgelopen 4 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met 2 verschillende van processen en werkwijzen gevolg van digitalisering
 • Kandidaat heeft een HBO- of universitaire opleiding gevolgd en afgerond in de richting bedrijfskunde, informatiemanagement, (medische) informatiekunde, veranderkunde, zorginhoudelijk of vergelijkbaar.
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in 2 (verschillende) projecten/opdrachten bij tweedelijnszorgorganisaties als projectmanager/coordinator van projecten op het gebied van digitalisering Hieronder wordt verstaan het aansturen van een projectorganisatie van interne en/of externe (ingehuurde) medewerkers en/of vertegenwoordigers (3 jaar) van de leveranciers (applicatie hosting etc) en projecten met impact op de gehele zorginstelling (proces en informatievoorziening)

 • Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (minimaal 2 verschillende opdrachten) als projectmanager of IT-adviseur met de verbetering/optimalisatie van datakwaliteit in een zorginformatiesysteem binnen een tweedelijns zorginstelling.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur inhoudelijke kennis en ervaring van Chipsoft HIX en de wijze waarop data hierin wordt vastgelegd, zodat binnen het project voor de verbetering van datakwaliteit ook inhoudelijk advies kan worden gegeven bij de uitvoering van het project.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur als consultant in minimaal 2 verschillende opdrachten of projecten kennis en ervaring opgedaan op het gebied van reporting binnen Chipsoft HiX (CS-Overzichtsgenerator).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar recente kennis van en ervaring met gegevensuitwisselingsstandaarden in de zorg (zowel tussen zorginstellingen onderling als tussen zorginstelling en patient) opgedaan in diverse opdrachten.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar in verschillende opdrachten bij meerdere middelgrote of grote organisaties ervaring opgedaan met het opleiden c.q. trainen van gebruikers van een nieuw informatiesysteem en/of uniform werken als projectmanager of als opleidingscoördinator.

 • Overig

  Initiële inhuurtermijn: 1600 uur

  Hybride: ongeveer 50/50 op locatie/thuiswerken

  Let op: de vergoeding van dienstreizen is inbegrepen in tarief


  Aanvullende Informatie

  in plaats van een B screening, voldoet een VOG voor deze aanvraag


  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  De recruiter

  Valentina Ji

  HeadFirst

  Deel deze opdracht