Opdrachten

Ministerie van Financiën (MinFin) Projectmanager

Projectmanager

Info

Functie

Projectmanager

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.12.2023 - 29.06.2024

Opdrachtnummer

148072

Sluitingsdatum

date-icon24.11.2023 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Als projectmanager ben je, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het management van meerdere projecten binnen het programma GROEI. Daarnaast heb je een adviserende coördinerende rol in het kernteam van het programma GROEI.
Het programma wordt in deze fase vanuit het ministerie van Financiën bestuurd. Er is sprake van een complex & interdepartementaal stakeholdersveld met een directe en nauwe betrokkenheid van gebruikers in het primaire proces.
In 2024 lopen meerdere projecten parallel aan elkaar, in verschillende fasen. De projecten kennen een directe onderlinge samenhang waarop actief gestuurd moet worden.

De projecten kenmerken zich door een innovatief karakter binnen het overheidsdomein, en zullen zich mede daardoor naar verwachting in een onzekere en bewegende omgeving bevinden. Dit vraagt om een projectmanager die comfortabel is in een veranderlijke omgeving en persoonlijke interesse en affiniteit heeft met innovatie en informatietechnologie.

Je bent verantwoordelijk voor planning, ontwikkeling, realisatie en borging van projectresultaten. Je stuurt op voortgang, ziet en mitigeert risico's en acteert op verbeterkansen en samenhang. In praktijk draag je zorg voor de operationele aansturing van de projecten en rapporteer je aan de programmamanager. Je werkt op dagelijkse basis samen met het team bestaande uit o.a. een business analist, product owner, architecten en andere projectmanagers.

Als projectmanager draag je zorg voor het uitwerken, bespreken en uitdragen van een projectaanpak/projectplan per project binnen het Programma GROEI. De projectplannen moeten aansluiten op de missie en visie zoals omschreven in de Program Brief en de Project Start Architectuur. Het geheel moet passen binnen en in aansluiting zijn op de geldende IT standaarden en ontwikkelingen binnen Rijksoverheid categoriemanagement en in 1e instantie specifiek de markt van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Je bent in staat project te managen tussen IT requirements, de vertaling naar functionele bouwblokken in relatie tot jouw project doelstellingen. Je kunt hierin sturend zijn en bouwen op de kennis van het team specialisten (architecten en business analisten) binnen het programma. Kennis van rijks brede infrastructuren is belangrijk.

Van de projectmanager wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid verwacht alsook de capaciteit om complexe materie en een veelvoud van verschillende werkzaamheden snel te kunnen doorgronden, overzien en bewaken. Je bent in staat om te werken in een soms onzekere omgeving met bewegende kaders en wisselende stakeholders. Je kunt enthousiasmeren, structureren, makkelijk visualiseren en presenteren en je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent geïnteresseerd in informatietechnologie en innovatie.

Dit opdracht bestaat uit:
1. Projectmanagement en verantwoordelijk voor dagelijkse leiding en management van meerdere projecten binnen het programma GROEI.
2. Sturen op samenhang van het projectportfolio binnen het programma GROEI.
3. Opleveren van een projectaanpak/projectplan in aansluiting op de missie en visie van programma GROEI.
4. Realisatie van de projecten conform projectplannen.
5. Aansturing van en actieve bijdrage aan tactische en operationele activiteiten van de projecten.
6. Bewaking van planning en delivery van projecten en rapportage hiervan.

Achtergrond opdracht

Waar ga je aan de slag?
Je wordt onderdeel van het programma GROEI. Het programma valt binnen het CDI Office en Categoriemanagement van het kerndepartement van het Ministerie van Financiën (MinFin).
Het CDI-office ondersteunt en adviseert de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) Financiën. Dit team adviseurs is verantwoordelijk voor een toekomstbestendig en strategisch inkoopbeleid met hoogwaardige inkoopprocessen. We werken aan verschillende specialismen waaronder administratieve organisatie, procesverbetering, inkoopadvies, -informatievoorziening en -analyses.

Categoriemanagement is het bundelen van inkoop (gezamenlijk aanbesteden) maar ook het bundelen van kennis (specialisatie en deskundigheid). De in te kopen producten worden verdeeld over categorieën welke zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Binnen MinFin is de categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) en Logistiek ondergebracht. Van categoriemanagement wordt verwacht dat ze als rijksbrede partner bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de rijksoverheid en maatschappelijke impact bereikt.
Het programma GROEI richt zit op het faciliteren van de categorie VPO.

Waarom GROEI?
Binnen het team Categoriemanagement van het MinFin CDI Office is duidelijk geworden dat gebruikers van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) het lastig en tijdrovend vinden om informatie te zoeken en te vinden. Dit komt onder andere doordat alle leveranciers ieder via een eigen portaal hun content ontsluiten én hun aanbod op verschillende manieren aanbieden. Voor gebruikers werkt dit inefficiënt. Het is daarom belangrijk de informatiebehoefte en het gebruiksgemak van de gebruiker als centraal doel te stellen. Om de collega nu en in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen in hun werk en ontwikkeling, is een beweging van aanbod- naar vraag gestuurd werken binnen Categoriemanagement nodig.
Het programma richt zich primair op de dienstverlening en achterban van de categorie VPO.

Wat doet GROEI?
Het programma GROEI beoogt de realisatie van een kennis ecosysteem: één transparante en uitnodigende plek waar alle relevante informatie en informatiehulpmiddelen gebruikersvriendelijk en snel te vinden zijn voor iedereen die werkt voor en met het Rijk.
Het resultaat is een verschuiving van aanbod naar behoefte en van zoeken naar vinden. De primaire focus ligt op de categorie V&PO maar met oog voor verdere verbreding en verdieping. Informatie wordt compleet, efficiënt en zoveel mogelijk afgestemd op de gebruiker aangeboden, wat bijdraagt aan de productiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Er is een brede consensus over de iteratieve implementatiestrategie, namelijk: klein beginnen, evalueren, toetsen en opschalen.


Eisen

• Beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Professioneel projectmanagement gecertificeerd (IPMA en/ of Prince2 Practitioner);
• Managing Successful Programs (MSP) gecertificeerd;
• 10 jaar ervaring als projectmanager;
• Ervaring met gelijktijdig aansturen van meerdere (deel)projecten in verschillende fasen;
• Ervaring met het aansturen van complexe IT gerelateerde projecten (bijvoorbeeld in een interdepartementale of domein/organisatie overstijgende omgeving);
• Ervaring met het schrijven van een Plan van aanpak;
• Ervaring met innovatieve IT ontwikkelingen binnen het IV domein;Wensen

• Ervaring in projecten met een Agile SCRUM werkwijze, werken in Devops teams;
• Affiniteit met Informatievoorziening, ICT en Innovatie;
• Ervaring binnen het Rijksinkoopdomein en/of categoriemanagement.Competenties

• Kunnen acteren en schakelen op tactisch- en operationeel niveau;
• Stevige en empathische communicator;
• Uitstekende schrijfvaardigheid op het gebied van business casus en sourcing strategieën;
• Grote mate van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en pro-activiteit;
• Sterk in plannen en organiseren. Maakt realistische raming van looptijd, capaciteit en kosten en bewaakt deze proactief en resultaatgericht;
• Vraagt en weegt verschillende belangen en prioriteiten en is alert op risico's knelpunten en belemmeringen die het eindresultaat kunnen verstoren;
• Netwerkgericht: klantgericht en organisatie sensitief. Ziet en onderkent verschillende stakeholders en belangen. Draagt visie en doelen van programma actief uit;
• Samenwerkingsgericht. Je kunt binnen het team en met inachtneming van stakeholders een gezamenlijk resultaat bereiken.Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Financiën (MinFin)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Als projectmanager ben je, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het management van meerdere projecten binnen het programma GROEI. Daarnaast heb je een adviserende coördinerende rol in het kernteam van het programma GROEI.
Het programma wordt in deze fase vanuit het ministerie van Financiën bestuurd. Er is sprake van een complex & interdepartementaal stakeholdersveld met een directe en nauwe betrokkenheid van gebruikers in het primaire proces.
In 2024 lopen meerdere projecten parallel aan elkaar, in verschillende fasen. De projecten kennen een directe onderlinge samenhang waarop actief gestuurd moet worden.

De projecten kenmerken zich door een innovatief karakter binnen het overheidsdomein, en zullen zich mede daardoor naar verwachting in een onzekere en bewegende omgeving bevinden. Dit vraagt om een projectmanager die comfortabel is in een veranderlijke omgeving en persoonlijke interesse en affiniteit heeft met innovatie en informatietechnologie.

Je bent verantwoordelijk voor planning, ontwikkeling, realisatie en borging van projectresultaten. Je stuurt op voortgang, ziet en mitigeert risico's en acteert op verbeterkansen en samenhang. In praktijk draag je zorg voor de operationele aansturing van de projecten en rapporteer je aan de programmamanager. Je werkt op dagelijkse basis samen met het team bestaande uit o.a. een business analist, product owner, architecten en andere projectmanagers.

Als projectmanager draag je zorg voor het uitwerken, bespreken en uitdragen van een projectaanpak/projectplan per project binnen het Programma GROEI. De projectplannen moeten aansluiten op de missie en visie zoals omschreven in de Program Brief en de Project Start Architectuur. Het geheel moet passen binnen en in aansluiting zijn op de geldende IT standaarden en ontwikkelingen binnen Rijksoverheid categoriemanagement en in 1e instantie specifiek de markt van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Je bent in staat project te managen tussen IT requirements, de vertaling naar functionele bouwblokken in relatie tot jouw project doelstellingen. Je kunt hierin sturend zijn en bouwen op de kennis van het team specialisten (architecten en business analisten) binnen het programma. Kennis van rijks brede infrastructuren is belangrijk.

Van de projectmanager wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid verwacht alsook de capaciteit om complexe materie en een veelvoud van verschillende werkzaamheden snel te kunnen doorgronden, overzien en bewaken. Je bent in staat om te werken in een soms onzekere omgeving met bewegende kaders en wisselende stakeholders. Je kunt enthousiasmeren, structureren, makkelijk visualiseren en presenteren en je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent geïnteresseerd in informatietechnologie en innovatie.

Dit opdracht bestaat uit:
1. Projectmanagement en verantwoordelijk voor dagelijkse leiding en management van meerdere projecten binnen het programma GROEI.
2. Sturen op samenhang van het projectportfolio binnen het programma GROEI.
3. Opleveren van een projectaanpak/projectplan in aansluiting op de missie en visie van programma GROEI.
4. Realisatie van de projecten conform projectplannen.
5. Aansturing van en actieve bijdrage aan tactische en operationele activiteiten van de projecten.
6. Bewaking van planning en delivery van projecten en rapportage hiervan.

Achtergrond opdracht

Waar ga je aan de slag?
Je wordt onderdeel van het programma GROEI. Het programma valt binnen het CDI Office en Categoriemanagement van het kerndepartement van het Ministerie van Financiën (MinFin).
Het CDI-office ondersteunt en adviseert de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) Financiën. Dit team adviseurs is verantwoordelijk voor een toekomstbestendig en strategisch inkoopbeleid met hoogwaardige inkoopprocessen. We werken aan verschillende specialismen waaronder administratieve organisatie, procesverbetering, inkoopadvies, -informatievoorziening en -analyses.

Categoriemanagement is het bundelen van inkoop (gezamenlijk aanbesteden) maar ook het bundelen van kennis (specialisatie en deskundigheid). De in te kopen producten worden verdeeld over categorieën welke zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Binnen MinFin is de categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) en Logistiek ondergebracht. Van categoriemanagement wordt verwacht dat ze als rijksbrede partner bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de rijksoverheid en maatschappelijke impact bereikt.
Het programma GROEI richt zit op het faciliteren van de categorie VPO.

Waarom GROEI?
Binnen het team Categoriemanagement van het MinFin CDI Office is duidelijk geworden dat gebruikers van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) het lastig en tijdrovend vinden om informatie te zoeken en te vinden. Dit komt onder andere doordat alle leveranciers ieder via een eigen portaal hun content ontsluiten én hun aanbod op verschillende manieren aanbieden. Voor gebruikers werkt dit inefficiënt. Het is daarom belangrijk de informatiebehoefte en het gebruiksgemak van de gebruiker als centraal doel te stellen. Om de collega nu en in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen in hun werk en ontwikkeling, is een beweging van aanbod- naar vraag gestuurd werken binnen Categoriemanagement nodig.
Het programma richt zich primair op de dienstverlening en achterban van de categorie VPO.

Wat doet GROEI?
Het programma GROEI beoogt de realisatie van een kennis ecosysteem: één transparante en uitnodigende plek waar alle relevante informatie en informatiehulpmiddelen gebruikersvriendelijk en snel te vinden zijn voor iedereen die werkt voor en met het Rijk.
Het resultaat is een verschuiving van aanbod naar behoefte en van zoeken naar vinden. De primaire focus ligt op de categorie V&PO maar met oog voor verdere verbreding en verdieping. Informatie wordt compleet, efficiënt en zoveel mogelijk afgestemd op de gebruiker aangeboden, wat bijdraagt aan de productiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Er is een brede consensus over de iteratieve implementatiestrategie, namelijk: klein beginnen, evalueren, toetsen en opschalen.


Eisen

• Beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Professioneel projectmanagement gecertificeerd (IPMA en/ of Prince2 Practitioner);
• Managing Successful Programs (MSP) gecertificeerd;
• 10 jaar ervaring als projectmanager;
• Ervaring met gelijktijdig aansturen van meerdere (deel)projecten in verschillende fasen;
• Ervaring met het aansturen van complexe IT gerelateerde projecten (bijvoorbeeld in een interdepartementale of domein/organisatie overstijgende omgeving);
• Ervaring met het schrijven van een Plan van aanpak;
• Ervaring met innovatieve IT ontwikkelingen binnen het IV domein;Wensen

• Ervaring in projecten met een Agile SCRUM werkwijze, werken in Devops teams;
• Affiniteit met Informatievoorziening, ICT en Innovatie;
• Ervaring binnen het Rijksinkoopdomein en/of categoriemanagement.Competenties

• Kunnen acteren en schakelen op tactisch- en operationeel niveau;
• Stevige en empathische communicator;
• Uitstekende schrijfvaardigheid op het gebied van business casus en sourcing strategieën;
• Grote mate van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en pro-activiteit;
• Sterk in plannen en organiseren. Maakt realistische raming van looptijd, capaciteit en kosten en bewaakt deze proactief en resultaatgericht;
• Vraagt en weegt verschillende belangen en prioriteiten en is alert op risico's knelpunten en belemmeringen die het eindresultaat kunnen verstoren;
• Netwerkgericht: klantgericht en organisatie sensitief. Ziet en onderkent verschillende stakeholders en belangen. Draagt visie en doelen van programma actief uit;
• Samenwerkingsgericht. Je kunt binnen het team en met inachtneming van stakeholders een gezamenlijk resultaat bereiken.Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Niels Knapen

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.