Opdrachten

001 Ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) Medior Business Consultant Implementatie

Medior Business Consultant Implementatie

Info

Functie

Medior Business Consultant Implementatie

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

01.04.2024 - 31.10.2024

Opdrachtnummer

154787

Sluitingsdatum

date-icon06.03.2024 clock-icon11:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan. Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal 'bijzondere' eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Beschrijving directie/afdeling 

Het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een strategie en meerjarenplan laten opstellen voor de vernieuwing van het OM. In die strategie is het doel vastgelegd om naar één uniforme werkwijze toe te groeien. Ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om het ondersteunen van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 zaaksystemen. Het programma Emma is ingericht om dit beoogde resultaat te realiseren. 

De vernieuwing en uniformering van werkprocessen biedt een kans om opnieuw na te denken over de wijze waarop het OM haar maatschappelijke rol vorm wil geven. De vernieuwing beperkt zich niet tot sec vervangen van het oude, maar heeft de ambitie om de middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken om effectief te zijn voor de samenleving. Kortom: niet herbouwen wat er was, maar vormen met het oog op de toekomst. Die toekomst omvat ook het gebruik van inzichten die nu nog geen gemeengoed zijn binnen de strafrechtsector op het gebied van de toepassing van kennistechnologie en samenwerkingssoftware.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel 

Deze opdracht is erop gericht om alles wat nodig is voor de inrichting van het nieuwe kennissysteem voor te bereiden en te introduceren bij OM-medewerkers. Het OM beschikt over veel informatie die nog beter dan nu kan worden ingezet om beslissingen te nemen in zaken. Informatie is nu op meerdere plaatsen beschikbaar en via verschillende systemen raadpleegbaar. Door de technische mogelijkheden van het nieuwe kennissysteem, is het mogelijk om veel van deze informatie via 1 route aan de OM-medewerker beschikbaar te stellen. Het gaat er om de informatie over de voorbereidingen, beoordelingen en beslissingen in strafzaken te verbeteren en waar mogelijk te versnellen. Op technisch gebied is veel mogelijk. Deze mogelijkheden moeten vertaald worden naar een praktisch gebruik met toegevoegde waarde binnen de dagelijkse werkzaamheden van OM-medewerkers. Hierdoor vergt deze opdracht uitgebreide kennis van de processen en werkwijzen binnen het OM.

Wat heb je bereikt aan het eind van je opdracht? Aan het eind van je opdracht heb je de volgende punten gerealiseerd/opgepakt:

 • Een analyse uitgevoerd op elke parket locatie, dit naar aanleiding van vooraf gedefinieerde zaakstromen
 • Het programma team adviseren over de uitkomsten van de analyses en pro actief met aandachtspunten komen voor het programma en de implementatie van de zaakstromen die wij gaan implementeren
 • Een adviserende rol oppakken rond de implementatie aandachtspunten per locaties en ook de samenwerking met Emma kan ondersteunen/faciliteren


Competenties (beoordelingscriterium kennismakingsgesprek)

 • Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen
 • Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten
 • Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
 • Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig

 • Past binnen het team:

 • Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
 • Secuur
 • Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken)
 • Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  001 Ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV)

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtgever
  Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan. Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal 'bijzondere' eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

  Beschrijving directie/afdeling 

  Het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een strategie en meerjarenplan laten opstellen voor de vernieuwing van het OM. In die strategie is het doel vastgelegd om naar één uniforme werkwijze toe te groeien. Ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om het ondersteunen van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 zaaksystemen. Het programma Emma is ingericht om dit beoogde resultaat te realiseren. 

  De vernieuwing en uniformering van werkprocessen biedt een kans om opnieuw na te denken over de wijze waarop het OM haar maatschappelijke rol vorm wil geven. De vernieuwing beperkt zich niet tot sec vervangen van het oude, maar heeft de ambitie om de middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken om effectief te zijn voor de samenleving. Kortom: niet herbouwen wat er was, maar vormen met het oog op de toekomst. Die toekomst omvat ook het gebruik van inzichten die nu nog geen gemeengoed zijn binnen de strafrechtsector op het gebied van de toepassing van kennistechnologie en samenwerkingssoftware.

  Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel 

  Deze opdracht is erop gericht om alles wat nodig is voor de inrichting van het nieuwe kennissysteem voor te bereiden en te introduceren bij OM-medewerkers. Het OM beschikt over veel informatie die nog beter dan nu kan worden ingezet om beslissingen te nemen in zaken. Informatie is nu op meerdere plaatsen beschikbaar en via verschillende systemen raadpleegbaar. Door de technische mogelijkheden van het nieuwe kennissysteem, is het mogelijk om veel van deze informatie via 1 route aan de OM-medewerker beschikbaar te stellen. Het gaat er om de informatie over de voorbereidingen, beoordelingen en beslissingen in strafzaken te verbeteren en waar mogelijk te versnellen. Op technisch gebied is veel mogelijk. Deze mogelijkheden moeten vertaald worden naar een praktisch gebruik met toegevoegde waarde binnen de dagelijkse werkzaamheden van OM-medewerkers. Hierdoor vergt deze opdracht uitgebreide kennis van de processen en werkwijzen binnen het OM.

  Wat heb je bereikt aan het eind van je opdracht? Aan het eind van je opdracht heb je de volgende punten gerealiseerd/opgepakt:

  • Een analyse uitgevoerd op elke parket locatie, dit naar aanleiding van vooraf gedefinieerde zaakstromen
  • Het programma team adviseren over de uitkomsten van de analyses en pro actief met aandachtspunten komen voor het programma en de implementatie van de zaakstromen die wij gaan implementeren
  • Een adviserende rol oppakken rond de implementatie aandachtspunten per locaties en ook de samenwerking met Emma kan ondersteunen/faciliteren


  Competenties (beoordelingscriterium kennismakingsgesprek)

 • Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen
 • Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten
 • Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
 • Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig

 • Past binnen het team:

 • Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
 • Secuur
 • Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken)
 • Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  De recruiter

  Else Krijgsman

  HeadFirst

  Deel deze opdracht