Opdrachten

Ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) ICT Netwerkspecialist

ICT Netwerkspecialist

Info

Functie

ICT Netwerkspecialist

Locatie

Den Haag

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

31.07.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

137654

Sluitingsdatum

date-icon05.06.2023 clock-icon14:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken


Opdrachtbeschrijving
De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:
Het betreft hier een tijdelijke uitbreiding van het ICT team waarbij deze netwerkspecialist ingezet zal gaan worden om de vernieuwing van de netwerkarchitectuur
vorm te aan geven. In overleg met het ICT team van de Rijksrecherche en de specialisten (architect en netwerkbeheerders) van de IV organisatie binnen het
Openbaar Ministerie waar nauw mee wordt samengewerkt, wordt verwacht dat deze specialist het voortouw neemt om deze vernieuwing door te voeren. Het
betreft hier zowel het opstellen van het ontwerp als de realisatie.
Daarnaast wordt verwacht dat deze specialist waar nodig ook beheertaken gaat uitvoeren.
De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:
- Opstellen plan van aanpak voor de vernieuwing van de netwerkarchitectuur. Dit in nauwe afstemming met de architect van het OM, het ICT team van de
Rijksrecherche en de netwerkbeheerders van het OM;
- Beschrijven ontwerp nieuwe netwerkarchitectuur;
- Realisatie nieuwe architectuur;
- Waar nodig ondersteuning bij uitvoering beheerwerkzaamheden.Achtergrond opdracht
Wij zijn op zoek naar een netwerkspecialist/netwerkbeheerder en betreft een tijdelijke uitbreiding van het ICT team waarbij deze netwerkspecialist ingezet zal
gaan worden om de vernieuwing van de netwerkarchitectuur vorm te aan geven. In overleg met het ICT team van de Rijksrecherche en de specialisten (architect
en netwerkbeheerders) van de IV organisatie binnen het Openbaar Ministerie (IV OM) waar nauw mee wordt samengewerkt, wordt verwacht dat deze specialist
het voortouw neemt om deze vernieuwing door te voeren. Het betreft hier zowel het opstellen van het ontwerp als de realisatie.
Daarnaast wordt verwacht dat deze specialist waar nodig ook beheertaken gaat uitvoerenOrganisatorische context en cultuur
De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. De Rijksrecherche onderzoekt strafbare feiten en gedragingen die de integriteit van de overheid ernstig kunnen aantasten. Het gaat bijvoorbeeld om omkoping van een ambtenaar of het lekken van vertrouwelijke informatie door een ambtenaar. De Rijksrecherche doet daarnaast onderzoek naar incidenten met vuurwapengebruik of ander ernstig geweldgebruik door de politie.

Bij de Rijksrecherche werken ervaren rechercheurs die ondersteund worden door de stafafdeling en de afdeling bedrijfsvoering. Ze werken vanuit vier locaties in Nederland: Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch. In Den Haag zit ook het hoofdkantoor. In Caribisch Nederland (bestaande uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba, oftewel BES) heeft de Rijksrecherche ook een kantoor in Kralendijk(Bonaire).

Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag, dat wordt ook de werklocatie. De Rijksrecherche is een landelijk opererende organisatie, je zult dus ook wel eens naar andere locaties reizen. Het ICT team waarin jij zult gaan werken bestaat uit gedreven vakmensen met veel ervaring. Het ICT team dat wordt aangestuurd door een ICT coördinator is onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering en valt direct onder de directeur bedrijfsvoering van de Rijksrecherche.

We werken ook nauw samen met de IV afdeling van het Openbaar Ministerie (IVOM) en daarom zal je regelmatig ook voor overleg en afstemming naar Utrecht moeten reizen.
Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- De kandidaat beschikt over de certificaten Cisco en Fortinet.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT Netwerkbeheer inclusief het (her)inrichten en configureren van netwerken.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het samenwerken met externe leveranciers.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het ontwerpen van een toekomstige veiligere infrastructuur.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van plannen van aanpak.
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis van ontwerpen met redundantie.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het inrichten en configureren van firewalling, routing en switching (w.o. VPN's, VLANs, NAT, Routering, BGP, OSPF, WAN/LAN, 10+ Gbps, encryptie, certificaten).Wensen

- De kandidaat is na gunning beschikbaar binnen:


- De kandidaat heeft x-aantal jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT Netwerkbeheer inclusief het (her)inrichten en configureren van netwerken:


- De kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring met het inrichten en configureren van firewalling, routing en switching (w.o. VPN's, VLANs, NAT, Routering, BGP, OSPF, WAN/LAN, 10+ Gbps, encryptie, certificaten).


- De kandidaat heeft x aantal opdrachten uitgevoerd op het gebied van het ontwerpen van een toekomstige veiligere infrastructuur bij minimaal 3 andere organisaties.
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV)

Rolomschrijving en taakafspraken


Opdrachtbeschrijving
De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:
Het betreft hier een tijdelijke uitbreiding van het ICT team waarbij deze netwerkspecialist ingezet zal gaan worden om de vernieuwing van de netwerkarchitectuur
vorm te aan geven. In overleg met het ICT team van de Rijksrecherche en de specialisten (architect en netwerkbeheerders) van de IV organisatie binnen het
Openbaar Ministerie waar nauw mee wordt samengewerkt, wordt verwacht dat deze specialist het voortouw neemt om deze vernieuwing door te voeren. Het
betreft hier zowel het opstellen van het ontwerp als de realisatie.
Daarnaast wordt verwacht dat deze specialist waar nodig ook beheertaken gaat uitvoeren.
De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:
- Opstellen plan van aanpak voor de vernieuwing van de netwerkarchitectuur. Dit in nauwe afstemming met de architect van het OM, het ICT team van de
Rijksrecherche en de netwerkbeheerders van het OM;
- Beschrijven ontwerp nieuwe netwerkarchitectuur;
- Realisatie nieuwe architectuur;
- Waar nodig ondersteuning bij uitvoering beheerwerkzaamheden.Achtergrond opdracht
Wij zijn op zoek naar een netwerkspecialist/netwerkbeheerder en betreft een tijdelijke uitbreiding van het ICT team waarbij deze netwerkspecialist ingezet zal
gaan worden om de vernieuwing van de netwerkarchitectuur vorm te aan geven. In overleg met het ICT team van de Rijksrecherche en de specialisten (architect
en netwerkbeheerders) van de IV organisatie binnen het Openbaar Ministerie (IV OM) waar nauw mee wordt samengewerkt, wordt verwacht dat deze specialist
het voortouw neemt om deze vernieuwing door te voeren. Het betreft hier zowel het opstellen van het ontwerp als de realisatie.
Daarnaast wordt verwacht dat deze specialist waar nodig ook beheertaken gaat uitvoerenOrganisatorische context en cultuur
De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. De Rijksrecherche onderzoekt strafbare feiten en gedragingen die de integriteit van de overheid ernstig kunnen aantasten. Het gaat bijvoorbeeld om omkoping van een ambtenaar of het lekken van vertrouwelijke informatie door een ambtenaar. De Rijksrecherche doet daarnaast onderzoek naar incidenten met vuurwapengebruik of ander ernstig geweldgebruik door de politie.

Bij de Rijksrecherche werken ervaren rechercheurs die ondersteund worden door de stafafdeling en de afdeling bedrijfsvoering. Ze werken vanuit vier locaties in Nederland: Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch. In Den Haag zit ook het hoofdkantoor. In Caribisch Nederland (bestaande uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba, oftewel BES) heeft de Rijksrecherche ook een kantoor in Kralendijk(Bonaire).

Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag, dat wordt ook de werklocatie. De Rijksrecherche is een landelijk opererende organisatie, je zult dus ook wel eens naar andere locaties reizen. Het ICT team waarin jij zult gaan werken bestaat uit gedreven vakmensen met veel ervaring. Het ICT team dat wordt aangestuurd door een ICT coördinator is onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering en valt direct onder de directeur bedrijfsvoering van de Rijksrecherche.

We werken ook nauw samen met de IV afdeling van het Openbaar Ministerie (IVOM) en daarom zal je regelmatig ook voor overleg en afstemming naar Utrecht moeten reizen.
Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- De kandidaat beschikt over de certificaten Cisco en Fortinet.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT Netwerkbeheer inclusief het (her)inrichten en configureren van netwerken.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het samenwerken met externe leveranciers.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het ontwerpen van een toekomstige veiligere infrastructuur.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van plannen van aanpak.
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis van ontwerpen met redundantie.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het inrichten en configureren van firewalling, routing en switching (w.o. VPN's, VLANs, NAT, Routering, BGP, OSPF, WAN/LAN, 10+ Gbps, encryptie, certificaten).Wensen

- De kandidaat is na gunning beschikbaar binnen:


- De kandidaat heeft x-aantal jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT Netwerkbeheer inclusief het (her)inrichten en configureren van netwerken:


- De kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring met het inrichten en configureren van firewalling, routing en switching (w.o. VPN's, VLANs, NAT, Routering, BGP, OSPF, WAN/LAN, 10+ Gbps, encryptie, certificaten).


- De kandidaat heeft x aantal opdrachten uitgevoerd op het gebied van het ontwerpen van een toekomstige veiligere infrastructuur bij minimaal 3 andere organisaties.
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Jamielee Gonzales

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.