Opdrachten

Rijkswaterstaat (RWS) IV Expert - Informatiemanager

IV Expert - Informatiemanager

Info

Functie

IV Expert - Informatiemanager

Locatie

Utrecht

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

31.12.2023 - 30.12.2024

Opdrachtnummer

147974

Sluitingsdatum

date-icon21.11.2023 clock-icon14:08
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Een informatie- en kennisintensieve organisatie; zo mag je Rijkswaterstaat noemen. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt de informatiehuishouding bij de rijksoverheid versneld op orde gebracht. Er dient een grote verbeterslag plaats te vinden in de informatiehuishouding van de gehele rijksoverheid. Om te komen tot de verbeterslag op het gebied van informatie voor de instandhouding van het vastgoed is een programma Vastgoedinformatie en Beleid (VIB) opgericht. Het doel van dit programma is om verbeteringen te realiseren ten behoeve van het contract met onderaannemers voor het instandhouden van ongeveer 600 gebouwen en gronden en het verbeteren van de informatiepositie van de afdeling Vastgoedmanagement. Het programma is gepositioneerd in de business als onderdeel van de IV keten waarbij we nauw samenwerken met onze IV-partners en opdrachtnemers om te komen tot levering van onderhoud voor de gebouwen en terreinen. Het speelveld is erg interessant door de samenwerking met assetmanagement van het primair proces/regio's van infra en de partners die wij vanuit onze positie als rijks-SSO hebben, bijvoorbeeld met het rijksvastgoedbedrijf. 

Wil jij werken aan de strategische vastgoedportefeuille van Rijkswaterstaat die bestaat uit kantoren, verkeerscentrales, steunpunten, loodsen en vuurtorens; vastgoed die we hard nodig hebben om onze werkzaamheden voor de Nederlandse infrastructuur goed uit te kunnen voeren? Dan gaan wij graag met jou in gesprek! 

Voor de periode tot eind 2024 zoeken wij voor 24 uur per week een informatiemanager. De informatiemanager is verantwoordelijk voor het toekomstbestendig richting en in uitvoering brengen van de informatievoorziening van de afdeling Vastgoedmanagement. In 2023 is hiertoe een informatieplan opgesteld met een projectenprotefeuille voor de komende jaren. Het werkpakket bestaat voor 2024 uit het verder bouwen op de uitkomsten van het informatieplan. 

Nodig is integraal kijken in de keten en schakelen tussen beleid en uitvoering. De informatiemanager wordt uitgedaagd te schakelen tussen strategie en operatie. Wat inhoudt het overzicht over het geheel verder te ontwikkelen te komen tot vastlegging en besluitvorming als ook het verder detailleren, specifieren en in in de keten werkend maken van de verbeteringen. Pro-actief en het meenemen van mensen, zowel op inhoud als ten behoeve van besluitvorming is belangrijk voor de borging van de veranderingen. Een flinke uitdaging in een prettige werkomgeving maakt dat we deze uitvraag richten op een hoger segment informatiemanager met flink wat bagage. De informatiemanager verbindt op pro-actieve en empatische wijze en helpt om de juiste keuzes op het juiste moment te maken en te implementeren. 

Je komt te werken binnen het programma VIB van waaruit de verbeteringen naast de goiing concern versneld worden gecoordineerd en je hebt zowel naar de verschillende teams, onderaannemers als stuurgroep van het programma en de schakel naar de IV keten een richtinggevende rol. Je verbindt hierbij op tactisch niveau IV en business, vraag- en aanbodzijde en processen en inhoud ten aanzien van vernieuwing en innovatie. Je vormt de schakel tussen de business en de verschillende IV- en ICT-specialisten binnen de Bedrijfsvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat. Denk daarbij aan de projectmanagers, architecten, technische en functionele beheerders en informatiemanagers van de bedrijfsvoeringsdomeinen.

Als informatiemanager beoordeel en inventariseer je ook de behoeftes aan producten van de betrokken afdelingen en draag je, samen met zowel de programmamanager als met je IV-collega's, zorg voor de noodzakelijke documenten om de behoeftes om te zetten in uitvoering of in de opzet van projecten. Hierbij wordt gewerkt conform het Kwaliteitsraamwerk IV RWS. 

Wat ga je doen?
Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van een aantal werkzaamheden voor invulling van het werkpakket in 2024:

 • Samen met beleidsmakers, afdelingsmanagement en andere IV-specialisten breng jij de business behoefte vanuit de organisatie in kaart, analyseert en relateert deze aan de (wettelijke) vereisten of rijksbrede richtlijnen en voorzieningen. Deze behoefte vertaal je naar uitvoerbare IT-oplossingen voor Rijkswaterstaat.
 • Het adviseren bij het toepassen van de datastrategie op voortbrengingsprocessen van producten voor de hele eenheid Facilitair en Vastgoed.
 • Het realiseren van overzicht ten aanzien van data en documenten door analyse en bijdragen aan projecten


 • Achtergrond opdracht

 • Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.
  Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

  Eisen

 • Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een WO diploma of bewezen WO-werk- en -denkniveau (minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke rol)

 • Kandidaat beschikt over minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager op het gebied van IV-ontwikkeling en vernieuwing
 • Wensen

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met kennis van de bedrijfsvoeringsprocessen en informatie-voorziening in bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met adviseren over IV ontwikkelingen.
 • Mate waarin de kandidaat voldoet aan de competenties: oplossingsgericht, structureren van informatie, communicatievaardigheden, resultaatgericht, analyseren en multidisciplinair samenwerken (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
 • Mate waarin de aangeboden kandidaat kennis heeft van en aantoonbare ervaring heeft met het opstellen van requirements en uitvoeren van informatieanalyse.
 • Aanvullende Informatie
  Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rijkswaterstaat (RWS)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Een informatie- en kennisintensieve organisatie; zo mag je Rijkswaterstaat noemen. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt de informatiehuishouding bij de rijksoverheid versneld op orde gebracht. Er dient een grote verbeterslag plaats te vinden in de informatiehuishouding van de gehele rijksoverheid. Om te komen tot de verbeterslag op het gebied van informatie voor de instandhouding van het vastgoed is een programma Vastgoedinformatie en Beleid (VIB) opgericht. Het doel van dit programma is om verbeteringen te realiseren ten behoeve van het contract met onderaannemers voor het instandhouden van ongeveer 600 gebouwen en gronden en het verbeteren van de informatiepositie van de afdeling Vastgoedmanagement. Het programma is gepositioneerd in de business als onderdeel van de IV keten waarbij we nauw samenwerken met onze IV-partners en opdrachtnemers om te komen tot levering van onderhoud voor de gebouwen en terreinen. Het speelveld is erg interessant door de samenwerking met assetmanagement van het primair proces/regio's van infra en de partners die wij vanuit onze positie als rijks-SSO hebben, bijvoorbeeld met het rijksvastgoedbedrijf. 

Wil jij werken aan de strategische vastgoedportefeuille van Rijkswaterstaat die bestaat uit kantoren, verkeerscentrales, steunpunten, loodsen en vuurtorens; vastgoed die we hard nodig hebben om onze werkzaamheden voor de Nederlandse infrastructuur goed uit te kunnen voeren? Dan gaan wij graag met jou in gesprek! 

Voor de periode tot eind 2024 zoeken wij voor 24 uur per week een informatiemanager. De informatiemanager is verantwoordelijk voor het toekomstbestendig richting en in uitvoering brengen van de informatievoorziening van de afdeling Vastgoedmanagement. In 2023 is hiertoe een informatieplan opgesteld met een projectenprotefeuille voor de komende jaren. Het werkpakket bestaat voor 2024 uit het verder bouwen op de uitkomsten van het informatieplan. 

Nodig is integraal kijken in de keten en schakelen tussen beleid en uitvoering. De informatiemanager wordt uitgedaagd te schakelen tussen strategie en operatie. Wat inhoudt het overzicht over het geheel verder te ontwikkelen te komen tot vastlegging en besluitvorming als ook het verder detailleren, specifieren en in in de keten werkend maken van de verbeteringen. Pro-actief en het meenemen van mensen, zowel op inhoud als ten behoeve van besluitvorming is belangrijk voor de borging van de veranderingen. Een flinke uitdaging in een prettige werkomgeving maakt dat we deze uitvraag richten op een hoger segment informatiemanager met flink wat bagage. De informatiemanager verbindt op pro-actieve en empatische wijze en helpt om de juiste keuzes op het juiste moment te maken en te implementeren. 

Je komt te werken binnen het programma VIB van waaruit de verbeteringen naast de goiing concern versneld worden gecoordineerd en je hebt zowel naar de verschillende teams, onderaannemers als stuurgroep van het programma en de schakel naar de IV keten een richtinggevende rol. Je verbindt hierbij op tactisch niveau IV en business, vraag- en aanbodzijde en processen en inhoud ten aanzien van vernieuwing en innovatie. Je vormt de schakel tussen de business en de verschillende IV- en ICT-specialisten binnen de Bedrijfsvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat. Denk daarbij aan de projectmanagers, architecten, technische en functionele beheerders en informatiemanagers van de bedrijfsvoeringsdomeinen.

Als informatiemanager beoordeel en inventariseer je ook de behoeftes aan producten van de betrokken afdelingen en draag je, samen met zowel de programmamanager als met je IV-collega's, zorg voor de noodzakelijke documenten om de behoeftes om te zetten in uitvoering of in de opzet van projecten. Hierbij wordt gewerkt conform het Kwaliteitsraamwerk IV RWS. 

Wat ga je doen?
Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van een aantal werkzaamheden voor invulling van het werkpakket in 2024:

 • Samen met beleidsmakers, afdelingsmanagement en andere IV-specialisten breng jij de business behoefte vanuit de organisatie in kaart, analyseert en relateert deze aan de (wettelijke) vereisten of rijksbrede richtlijnen en voorzieningen. Deze behoefte vertaal je naar uitvoerbare IT-oplossingen voor Rijkswaterstaat.
 • Het adviseren bij het toepassen van de datastrategie op voortbrengingsprocessen van producten voor de hele eenheid Facilitair en Vastgoed.
 • Het realiseren van overzicht ten aanzien van data en documenten door analyse en bijdragen aan projecten


 • Achtergrond opdracht

 • Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.
  Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

  Eisen

 • Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een WO diploma of bewezen WO-werk- en -denkniveau (minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke rol)

 • Kandidaat beschikt over minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager op het gebied van IV-ontwikkeling en vernieuwing
 • Wensen

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met kennis van de bedrijfsvoeringsprocessen en informatie-voorziening in bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met adviseren over IV ontwikkelingen.
 • Mate waarin de kandidaat voldoet aan de competenties: oplossingsgericht, structureren van informatie, communicatievaardigheden, resultaatgericht, analyseren en multidisciplinair samenwerken (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
 • Mate waarin de aangeboden kandidaat kennis heeft van en aantoonbare ervaring heeft met het opstellen van requirements en uitvoeren van informatieanalyse.
 • Aanvullende Informatie
  Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Niels Knapen

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.