Opdrachten

Rijkswaterstaat (RWS) Projectleider

Projectleider

Info

Functie

Projectleider

Locatie

Utrecht

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

14.04.2023 - 13.04.2024

Opdrachtnummer

133786

Sluitingsdatum

date-icon04.04.2023 clock-icon13:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Projectleiding voor project 1SVK OMS. Doelstelling succesvol migreren 6 stormvloedkering naar één geunfomeerd en gestandaardiseerd OMS- platform.
1. Planning: Uitwerken benodigde werkzaamheden voor migraties van de stormvloedkeringen naar de centrale 1SVK OMS omgeving en deze met draagvlak van alle betrokkenen in een realiseerbare tijdslijn plaatsen.
2. Uitvoering projectcoördinatie 1SVK OMS: De realisatie van de migraties stap-voor-stap begeleiden, zodat het doel wordt behaald en de migratie van de stormvloedkeringen met volledige steun van alle stakeholders succesvol wordt uitgevoerd.
3. Verantwoording afleggen en bijsturen waar noodzakelijk binnen de kaders van het project, samen optrekken in het programmateam.


Achtergrond opdracht
Het project 1SVK OMS heeft als doel om het beheer en onderhoud van de 6 stormvloedkeringen van RWS te consolideren in één systeem:
1SVK OMS (Infor/Hexagon). Voorheen had elke stormvloedkering een eigen OMS (Onderhoudsmanagementsysteem) en daarbinnen een eigen datahuishouding en eigen rapportages.
Het project 1SVK OMS heeft de volgende doelstellingen:
- De door de keringmanagers beoogde verbetering realiseren door óók het beheer- en onderhoudsmanagement uniform in te richten
- Tegelijkertijd wegnemen van de (belangrijkste) knelpunten uit huidige OMS
- Data is straks direct & met hogere kwaliteit beschikbaar voor data analyse t.b.v. faalkansanalyse Hiermee draagt het project bij aan het vervullen van wettelijke taak (dat ligt bij de keringteams) voor het leveren van de verplichte faalkansrapportages, door de hiervoor benodigde data standaard en op uniforme wijze uit het OMS te laten genereren.


Eisen
Afgeronde opleiding Informatiekunde (of soortgelijk) op HBO+ niveau
Afgeronde opleiding Agile Scrum methodologie (liefst gecertificeerd).
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met de projectleiding op het gebied van data en iv binnen een grote organisatie, dwz > 5000 medewerkers (2 jaar)
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van Asset Management en nautisch beheer en kennis van en ervaring met OMS-en(zoals Infor of Ultimo binnen een bestaand IV-landschap van een infra-beheerder. 2


Wensen
1. Brede of gespecialiseerde kennis van de ‘core business’ van Rijkswaterstaat (Asset Management, Nautisch Beheer) en kennis van en ervaring met OMS-en in het landschap van Rijkswaterstaat, bij voorkeur diepgaande kennis van het domein van het beheer en onderhoud van de stormvloedkeringen van RWS.
2. Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan de scope van de eigen projecten.
3. Vaardigheid (expertise en ervaring) in het realiseren van projecten met een sterke informatievoorzieningscomponent, liefst op het gebied van migraties van het beheer en onderhoud van stormvloedkeringen (ervaring met dit soort projecten).
4. Vaardigheid (expertise en ervaring) in het aansturen van een projectteam, bestaande uit architecten, product owners, ontwikkelaars en regionale stakeholders (beheerders, PPO, opdrachtnemers en overige key-users).
5. Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen
De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring heeft met het snijvlak tussen het assetmanagement van stormvloedkeringen en de informatievoorziening


Competenties
1. Verbinder: Gericht op verbinding en samenwerking, intern en extern en op verschillende organisatorische niveaus (van strategisch via de board tot operationeel in de keringteams).
2. Uitstekende communicatieve vaardigheden: Weet doelen helder te formuleren, inclusief een plan om dat doel te realiseren, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat er moet gebeuren en hoe dat plan met draagvlak van de betrokkenen wordt gerealiseerd.
3. Doelgericht: Bijt zich vast in een doel totdat het doel is behaald.
4. Energiek: Is enthousiast en brengt dit over op anderen om gezamenlijk het doel te behalen
5. Nieuwsgierig: Verdiept zich in belangen van anderen en houdt hiermee rekening, zodat een technisch solide oplossing met draagvlak en eigenaarschap bij de gebruikers ontstaatBedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rijkswaterstaat (RWS)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Projectleiding voor project 1SVK OMS. Doelstelling succesvol migreren 6 stormvloedkering naar één geunfomeerd en gestandaardiseerd OMS- platform.
1. Planning: Uitwerken benodigde werkzaamheden voor migraties van de stormvloedkeringen naar de centrale 1SVK OMS omgeving en deze met draagvlak van alle betrokkenen in een realiseerbare tijdslijn plaatsen.
2. Uitvoering projectcoördinatie 1SVK OMS: De realisatie van de migraties stap-voor-stap begeleiden, zodat het doel wordt behaald en de migratie van de stormvloedkeringen met volledige steun van alle stakeholders succesvol wordt uitgevoerd.
3. Verantwoording afleggen en bijsturen waar noodzakelijk binnen de kaders van het project, samen optrekken in het programmateam.


Achtergrond opdracht
Het project 1SVK OMS heeft als doel om het beheer en onderhoud van de 6 stormvloedkeringen van RWS te consolideren in één systeem:
1SVK OMS (Infor/Hexagon). Voorheen had elke stormvloedkering een eigen OMS (Onderhoudsmanagementsysteem) en daarbinnen een eigen datahuishouding en eigen rapportages.
Het project 1SVK OMS heeft de volgende doelstellingen:
- De door de keringmanagers beoogde verbetering realiseren door óók het beheer- en onderhoudsmanagement uniform in te richten
- Tegelijkertijd wegnemen van de (belangrijkste) knelpunten uit huidige OMS
- Data is straks direct & met hogere kwaliteit beschikbaar voor data analyse t.b.v. faalkansanalyse Hiermee draagt het project bij aan het vervullen van wettelijke taak (dat ligt bij de keringteams) voor het leveren van de verplichte faalkansrapportages, door de hiervoor benodigde data standaard en op uniforme wijze uit het OMS te laten genereren.


Eisen
Afgeronde opleiding Informatiekunde (of soortgelijk) op HBO+ niveau
Afgeronde opleiding Agile Scrum methodologie (liefst gecertificeerd).
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met de projectleiding op het gebied van data en iv binnen een grote organisatie, dwz > 5000 medewerkers (2 jaar)
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van Asset Management en nautisch beheer en kennis van en ervaring met OMS-en(zoals Infor of Ultimo binnen een bestaand IV-landschap van een infra-beheerder. 2


Wensen
1. Brede of gespecialiseerde kennis van de ‘core business’ van Rijkswaterstaat (Asset Management, Nautisch Beheer) en kennis van en ervaring met OMS-en in het landschap van Rijkswaterstaat, bij voorkeur diepgaande kennis van het domein van het beheer en onderhoud van de stormvloedkeringen van RWS.
2. Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan de scope van de eigen projecten.
3. Vaardigheid (expertise en ervaring) in het realiseren van projecten met een sterke informatievoorzieningscomponent, liefst op het gebied van migraties van het beheer en onderhoud van stormvloedkeringen (ervaring met dit soort projecten).
4. Vaardigheid (expertise en ervaring) in het aansturen van een projectteam, bestaande uit architecten, product owners, ontwikkelaars en regionale stakeholders (beheerders, PPO, opdrachtnemers en overige key-users).
5. Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen
De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring heeft met het snijvlak tussen het assetmanagement van stormvloedkeringen en de informatievoorziening


Competenties
1. Verbinder: Gericht op verbinding en samenwerking, intern en extern en op verschillende organisatorische niveaus (van strategisch via de board tot operationeel in de keringteams).
2. Uitstekende communicatieve vaardigheden: Weet doelen helder te formuleren, inclusief een plan om dat doel te realiseren, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat er moet gebeuren en hoe dat plan met draagvlak van de betrokkenen wordt gerealiseerd.
3. Doelgericht: Bijt zich vast in een doel totdat het doel is behaald.
4. Energiek: Is enthousiast en brengt dit over op anderen om gezamenlijk het doel te behalen
5. Nieuwsgierig: Verdiept zich in belangen van anderen en houdt hiermee rekening, zodat een technisch solide oplossing met draagvlak en eigenaarschap bij de gebruikers ontstaatDe recruiter

Niels Knapen

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.