Opdrachten

Stichting ICTU Adviseur

Adviseur

Info

Functie

Adviseur

Locatie

Den Haag

Uren per week

8 uren per week

Looptijd

03.12.2023 - 28.03.2024

Opdrachtnummer

148168

Sluitingsdatum

date-icon23.11.2023 clock-icon14:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Locatie werkzaamheden: Hybride (ICTU Den Haag, op locatie in het land en vanuit huis)

Opdrachtomschrijving
Voor dit project zoeken we een adviseur met ervaring op het gebied van Uitkomstgerichte Zorg of vergelijkbare projecten. De bedoeling is om als adviseur een bijdrage te leveren aan het deeltraject CE Markering en AVG. De adviseur maakt, samen met een jurist, deel uit van een werkgroep alwaar verschillende scenario's in kaart worden gebracht en getoetst, zodat de jurist en adviseur deze (juridisch) kunnen uitwerken. Eind dit jaar zal een plan van aanpak opgeleverd worden waarin de scenario's zijn uitgewerkt. Het doel is om uiteindelijk in mei 2024 een handreiking op te leveren. Daarvoor zullen in 2024 de scenario's in samenwerking met de werkgroep uitgewerkt worden tot een handreiking. Met als doel dat het voor de zorginstellingen duidelijk is wanneer ze het proces van de CE-markering moeten doorlopen maar ook hoe ze dat moeten doen.

Kennis en vaardigheden

 • Kennis en ervaring in het zorglandschap
 • In staat overzicht en samenhang te bewaken.
 • In staat pro-actief te acteren bij voorziene risico's.

Soft skills

 • De adviseur die wij zoeken kan: Workshops begeleiden met inhoudelijke specialisten uit verschillende velden
 • Verschillende talen spreken, o.a. met bestuurders, zorgverleners, juristen en analisten
 • De rol van gespreksleider pakken als verbinder optreden tussen de verschillende rollen en organisaties
 • Verschillende standpunten bij elkaar brengen en het overzicht houden

Achtergrond opdracht
ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU realiseert concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

VWS heeft in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen binnen de Medisch Specialistisch zorg (MSz) het programma Uitkomstgerichte zorg opgestart. Dit programma loopt van 2018 tot en met 2022 en kent een viertal actielijnen:

 • Inzicht in uitkomsten, getrokken door de FMS
 • Samen beslissen, getrokken door de Patiëntenfederatie
 • Anders organiseren en betalen, getrokken door Zorgverzekeraars NL
 • ICT en Toegankelijkheid, getrokken door VWS.

Daarnaast is er een flankerend spoor voor Leren en Veranderen (Veranderaanpak en Kennisagenda). ICTU was betrokken bij Lijn 4 ICT en Toegankelijkheid. Deze lijn is eind 2022 afgerond en heeft inzichten opgeleverd die kunnen bijdragen om de gap tussen de huidige situatie en gewenste situatie te verkleinen.


Om de implementatie van 2024 voor te bereiden is besloten om in 2023 thema's op te pakken voorbereidend op de implementatie. Samen met VWS is gekeken welke thema's hierbij kunnen bijdragen, dit heeft geresulteerd in de volgende 6 deeltrajecten:

 • Gestructureerde registratie: Volwassenheidsscan/0-meting om de volwassenheid in de zorginstellingen te meten
 • Functionaliteiten EPD: Concreet maken welke redenen er zijn om de standaard ZIB- functionaliteiten van EPD's zo minimaal te gebruiken.
 • Lokale initiatieven dataplatforms: Om van de EPD data een dashboard te maken, moet gewerkt worden met een Datawarehouse. Probleem is omdat er nu niks landelijks is risico op wildgroei aan lokale niet te aggregeren oplossingen.
 • CE Markering en AVG: Uit de PoC blijkt dat er onduidelijkheid is of er een CE-markering nodig is voor dashboards, in welke situaties deze nodig is en hoe een proces van de CE-markering door de zorginstellingen doorlopen dient te worden. Het project rondom de CE-markering heeft in overleg met de voormalige werkgroep Lijn 4 langere tijd on hold gestaan i.v.m. andere prioriteiten, maar is recent op verzoek van de opdrachtgever alsnog opgestart.
 • PROMs: Het ontbreken van uniforme codering zorgt voor terminologische inconsistentie en bemoeilijkt het vergelijken en combineren van PROMs-gegevens. Daarnaast ontbreekt een centrale vindplek. Dit maakt het moeilijk om snel toegang te krijgen tot relevante PROMs- gegevens, wat leidt tot inefficiëntie en duplicatie van inspanningen.
 • Harmonisatie UZ - Kwaliteitsregistraties op inhoud: Er is veel overlap van gegevens tussen de kwaliteitsregistratie en de UZ-set. Binnen het BO is besloten dat de kwaliteitsregistraties en UZ-sets geharmoniseerd mogen worden.

Kortom: De doelstelling binnen het programma Uitkomstgerichte zorg (UZ) is om de technische kaders en randvoorwaarden te scheppen voor het digitaal beschikbaar maken van informatie afkomstig vanuit de door het programma ontwikkelde sets aan uitkomstindicatoren.

Qua aanpak Bedrijfsvertrouwelijk - Project Aluin ICTU wordt er nu gefocust op de verschillende deeltrajecten die door ICTU zullen worden onderzocht, afgestemd en uitgewerkt. Deze deeltrajecten zijn ter voorbereiding op de implementatie van UZ in 2024


Eisen

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van advies in de zorg
 • Aantoonbare ervaring met het samenbrengen van gebruikerswensen
 • Aantoonbare ervaring in samenwerking met VWS
 • Wensen

 • Kennis en ervaring met Uitkomstgerichte zorg of vergelijkbare projecten
 • Affiniteit met de rol van gespreksleider en graag als verbinder werkt tussen de verschillende rollen en organisaties
 • Ervaring met vertalen van de uitvoeringspraktijk naar concrete handvatten
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Stichting ICTU

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Locatie werkzaamheden: Hybride (ICTU Den Haag, op locatie in het land en vanuit huis)

  Opdrachtomschrijving
  Voor dit project zoeken we een adviseur met ervaring op het gebied van Uitkomstgerichte Zorg of vergelijkbare projecten. De bedoeling is om als adviseur een bijdrage te leveren aan het deeltraject CE Markering en AVG. De adviseur maakt, samen met een jurist, deel uit van een werkgroep alwaar verschillende scenario's in kaart worden gebracht en getoetst, zodat de jurist en adviseur deze (juridisch) kunnen uitwerken. Eind dit jaar zal een plan van aanpak opgeleverd worden waarin de scenario's zijn uitgewerkt. Het doel is om uiteindelijk in mei 2024 een handreiking op te leveren. Daarvoor zullen in 2024 de scenario's in samenwerking met de werkgroep uitgewerkt worden tot een handreiking. Met als doel dat het voor de zorginstellingen duidelijk is wanneer ze het proces van de CE-markering moeten doorlopen maar ook hoe ze dat moeten doen.

  Kennis en vaardigheden

  • Kennis en ervaring in het zorglandschap
  • In staat overzicht en samenhang te bewaken.
  • In staat pro-actief te acteren bij voorziene risico's.

  Soft skills

  • De adviseur die wij zoeken kan: Workshops begeleiden met inhoudelijke specialisten uit verschillende velden
  • Verschillende talen spreken, o.a. met bestuurders, zorgverleners, juristen en analisten
  • De rol van gespreksleider pakken als verbinder optreden tussen de verschillende rollen en organisaties
  • Verschillende standpunten bij elkaar brengen en het overzicht houden

  Achtergrond opdracht
  ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU realiseert concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

  VWS heeft in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen binnen de Medisch Specialistisch zorg (MSz) het programma Uitkomstgerichte zorg opgestart. Dit programma loopt van 2018 tot en met 2022 en kent een viertal actielijnen:

  • Inzicht in uitkomsten, getrokken door de FMS
  • Samen beslissen, getrokken door de Patiëntenfederatie
  • Anders organiseren en betalen, getrokken door Zorgverzekeraars NL
  • ICT en Toegankelijkheid, getrokken door VWS.

  Daarnaast is er een flankerend spoor voor Leren en Veranderen (Veranderaanpak en Kennisagenda). ICTU was betrokken bij Lijn 4 ICT en Toegankelijkheid. Deze lijn is eind 2022 afgerond en heeft inzichten opgeleverd die kunnen bijdragen om de gap tussen de huidige situatie en gewenste situatie te verkleinen.


  Om de implementatie van 2024 voor te bereiden is besloten om in 2023 thema's op te pakken voorbereidend op de implementatie. Samen met VWS is gekeken welke thema's hierbij kunnen bijdragen, dit heeft geresulteerd in de volgende 6 deeltrajecten:

  • Gestructureerde registratie: Volwassenheidsscan/0-meting om de volwassenheid in de zorginstellingen te meten
  • Functionaliteiten EPD: Concreet maken welke redenen er zijn om de standaard ZIB- functionaliteiten van EPD's zo minimaal te gebruiken.
  • Lokale initiatieven dataplatforms: Om van de EPD data een dashboard te maken, moet gewerkt worden met een Datawarehouse. Probleem is omdat er nu niks landelijks is risico op wildgroei aan lokale niet te aggregeren oplossingen.
  • CE Markering en AVG: Uit de PoC blijkt dat er onduidelijkheid is of er een CE-markering nodig is voor dashboards, in welke situaties deze nodig is en hoe een proces van de CE-markering door de zorginstellingen doorlopen dient te worden. Het project rondom de CE-markering heeft in overleg met de voormalige werkgroep Lijn 4 langere tijd on hold gestaan i.v.m. andere prioriteiten, maar is recent op verzoek van de opdrachtgever alsnog opgestart.
  • PROMs: Het ontbreken van uniforme codering zorgt voor terminologische inconsistentie en bemoeilijkt het vergelijken en combineren van PROMs-gegevens. Daarnaast ontbreekt een centrale vindplek. Dit maakt het moeilijk om snel toegang te krijgen tot relevante PROMs- gegevens, wat leidt tot inefficiëntie en duplicatie van inspanningen.
  • Harmonisatie UZ - Kwaliteitsregistraties op inhoud: Er is veel overlap van gegevens tussen de kwaliteitsregistratie en de UZ-set. Binnen het BO is besloten dat de kwaliteitsregistraties en UZ-sets geharmoniseerd mogen worden.

  Kortom: De doelstelling binnen het programma Uitkomstgerichte zorg (UZ) is om de technische kaders en randvoorwaarden te scheppen voor het digitaal beschikbaar maken van informatie afkomstig vanuit de door het programma ontwikkelde sets aan uitkomstindicatoren.

  Qua aanpak Bedrijfsvertrouwelijk - Project Aluin ICTU wordt er nu gefocust op de verschillende deeltrajecten die door ICTU zullen worden onderzocht, afgestemd en uitgewerkt. Deze deeltrajecten zijn ter voorbereiding op de implementatie van UZ in 2024


  Eisen

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van advies in de zorg
 • Aantoonbare ervaring met het samenbrengen van gebruikerswensen
 • Aantoonbare ervaring in samenwerking met VWS
 • Wensen

 • Kennis en ervaring met Uitkomstgerichte zorg of vergelijkbare projecten
 • Affiniteit met de rol van gespreksleider en graag als verbinder werkt tussen de verschillende rollen en organisaties
 • Ervaring met vertalen van de uitvoeringspraktijk naar concrete handvatten
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  De recruiter

  Celine Correia

  Myler

  Deel deze opdracht