Opdrachten

Stichting ICTU Sr. Strategisch Adviseur

Sr. Strategisch Adviseur

Info

Functie

Sr. Strategisch Adviseur

Locatie

Den Haag

Uren per week

20 uren per week

Looptijd

11.06.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

137657

Sluitingsdatum

date-icon30.05.2023 clock-icon08:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving

Je werkt in een multidisciplinair team, binnen de Bleidscluster Digitale Identiteit bij MinBZK. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de strategische adviseur kunnen onder meer het volgende omvatten.
Coördinator EU-afstemming is een speciaal op Europa gerichte beleidscoördinator, die de vertegenwoordiging van experts (waaronder die uit het architectuurteam) in de verschillende werkgroepen en overleggen afstemt en zorgt voor de afstemming van eventuele inhoudelijke standpunten die daarin namens Nederland worden ingebracht.
De Coördinator EU-afstemming moet ervoor zorgen dat alle experts en beleidsmakers die namens de Nederlandse regering participeren in Europese werkgroepen en overleggen voor wat betreft de technische inhoudelijke belangen en standpunten met één stem spreken en van elkaar weten wie wat waar heeft ingebracht en/of gaat inbrengen.

De klankbordgroep Europa is een hulpmiddel die de Coördinator EU-afstemming tot zijn/haar beschikking heeft om de beleidsvorming over technisch inhoudelijke standpunten te faciliteren. Momenteel functioneert er al een ad-hoc klankbordgroep Europa waarin bijeenkomsten en besluitvorming op Europees niveau worden voorbereid. De klankbordgroep wordt onder andere om commentaar gevraagd over aanpassingen aan het Architecture and Reference Framework (ARF) (en toekomstig naar verwachting over nieuwe Implementation Act voorstellen).
De interbestuurlijke klankbordgroep bestaat uit experts op verschillende terreinen bij uitvoeringsorganisaties van het rijk. Er moet ermee rekening gehouden worden dat de klankbordgroep Europa ongeveer één keer per maand wordt ingeschakeld om in een traject ter voorbereiding van een Europees advies geraadpleegd te worden. De Coördinator EU-afstemming wordt verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de inzet van de interbestuurlijker klankbordgroep Europa.

De afstemming door de Coördinator EU-afstemming strekt zich echter ook uit tot de afstemming met vertegenwoordigers van andere ministeries en (uitvoerings-)organisaties die namens de Nederlandse regering deelnemen in Europese werkgroepen en bijeenkomsten over EDI-stelsel gerelateerde onderwerpen.

Het architectuurteam faciliteert de Coördinator EU-afstemming met de inbreng van adviezen over af te stemmen standpunten en het verwoorden van de uiteindelijk afgestemde standpunten op een wijze die door de experts en beleidsmakers in de verschillende werkgroepen en overleggen in Europa kan worden gebruikt.

Leden van het architectuurteam kunnen daarnaast op verzoek van BZK Nederland vertegenwoordigen of Nederlandse beleidsmedewerkers (tijdelijk) vervagen in de verschillende Europese werkgroepen en overleggen. Eventuele standpunten die ze daarbij inbrengen worden niet ingebracht zonder voorafgaande afstemming met de Coördinator EU-afstemming bij de verantwoordelijke beleidscluster bij BZK.


Taken:
•    Impactanalyse op organisatie, beheer, processen en informatiehuishouding. Met het oog op een al dan niet op te stellen de landelijke netwerkinfrastructuur;
•    Trekker en deels ook uitvoerder van het uitwerken van case beschrijvingen, probleemanalyses, architectuurprincipes, etc.;
•    Adviseren (op strategisch niveau) m.b.t. scope en toepassingsgebied van het project (realisatie in kleinere tussenstappen);
•    Uitvoering geven aan en mee-ontwikkelen van het jaarlijkse werkplan BLSP;
•    Als Sr. Strategisch Adviseur strategisch denken/vormgeven en adviseren met het team BLSP;
•    Analyseren relevante ontwikkelingen in het EU-speelveld;
•    Het kunnen meenemen van stakeholders (draagvlak creëren) t.a.v. van nieuwe (EU) ontwikkelingen en de landelijke te ontwikkelen aanpak.
•    Interbestuurlijk afstemmen van majeure punten voor inbreng in de Europese Toolboxproces en daarop volgende Implementing Acts


Gewenste profiel

De Sr. Strategisch Adviseur opereert in hoge mate zelfstandig, denkt strategisch en pro-actief, is sterk in analyse en is in staat de uitkomsten op heldere wijze te verwoorden en te vertalen naar bestuurlijke relevantie. De kandidaat is breed inzetbaar in het programma. De kandidaat is sparringpartner voor de projectleider en de teamleden. De rol behelst het kunnen optreden als een “Single point of contact” voor het consortium Potential namens Nederland, het coördineren van de processen rondom de Europese Toolboxproces, waarin diverse EU-lidstaten samen met partners onderdelen van de Europese digitale overheid ontwikkelen en de doorvertaling naar NL hiervan. De kandidaat is een volwassen gesprekspartner voor de (keten)partners. De kandidaat zorgt voor inhoudelijke scherpte, zorgvuldig werk en gedegen documentatie. Daarom zal de kandidaat over goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk moeten beschikken en ervaring moeten hebben in het schrijven van bestuurlijke notities in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving. De kandidaat heeft géén probleem-, maar een (hands-on) oplossingen mentaliteit. De kandidaat weet zich complexe zaken snel eigen te maken en biedt structuur in een soms dynamische omgeving.

We verwachten dat de kandidaat als Sr. Strategisch Adviseur minimaal 20 jaar ervaring heeft in complexe trajecten, bij voorkeur in een keten van overheidspartijen. De Sr. Strategisch Adviseur heeft een proactieve houding, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De Sr. Strategisch Adviseur heeft oog voor de gemeenschappelijke en verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen van ministeries, andere overheden, de EU en weet daarnaar te handelen en te communiceren.

Gevraagde kennis en vaardigheden:
•    Aantoonbare relevante projectervaring in EU-projecten;
•    Affiniteit met informatiemanagement bij overheden;
•    Ervaring met advies over EU-implementatietrajecten voor rijksoverheid, gemeenten en uitvoeringsorganisaties etc.;
•    Aantoonbaar inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen van werkprocessen over verschillende bestuurslagen;
•    Kennis van en betrokkenheid bij Europese digitaliseringsinitiatieven en -projecten (en aanpalende (IT-) onderwerpen is een must;
•    Ervaring met strategisch beleid en accountmanagement;
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties:

•    Resultaatgericht;
•    Overtuigingskracht;
•    Proactief;
•    Verbindend;
•    Netwerken;
•    Omgevingsbewust;
•    Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
•    Netwerkvaardigheid;
•    Analyserend vermogen;
•    Nauwkeurig;
•    Zelfstandig;
•    Samenwerken;
•    Stressbestendig.

Eisen

-    WO werk-/denk niveau;
-    Bekendheid met aanverwante Europese ontwikkelingen samenhangend met digitale identiteit (SDG-verordening, DE4A, revisie eIDAS, Europese datastrategie, etc.);
-    Heeft een uitgebreid relevant nationaal en Europees netwerk (met EU-lidstaten, dossierhouders) t.a.v. de Europese programma’s en daaraan gelinieerde programma’s EU-besluitvormingservaring in comitologie is een pré;
-    Minimaal twee jaar ervaring in internationale pilots/projecten en de vraagstukken die hierbij spelen, in het bijzonder rondom ontwikkelingen van het Once Only Principle (OOP) en Once Only Technical System (OOTS);
-    Heeft aantoonbare ervaring met EU-pilots ten aanzien van de totstandkoming en de uitvoering hiervan;
-    Minimaal 5 jaar doorlopende ervaring met Europese samenwerkingsprojecten;
-    Goede beheersing zowel mondeling als schriftelijk in de Engelse taal;
-    Per direct inzetbaar.

Doorleenconstructie(s) zijn niet toegestaan

Wensen

Doorlopende ervaring in Europese digitale identiteitsprojecten (eIDAS, SDG, eWallet).
Ervaring in afstemming tussen: EC, NL-dossierhouders, EU-lidstaten en bevoegde NL-instanties.
Ervaring in grensoverschrijdenden gegevensuitwisseling projecten (OOP).
Ervaring met het opzetten en/of uitvoeren van EU-pilotprojecten.
Ervaring met digitalisering van publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving

Je werkt in een multidisciplinair team, binnen de Bleidscluster Digitale Identiteit bij MinBZK. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de strategische adviseur kunnen onder meer het volgende omvatten.
Coördinator EU-afstemming is een speciaal op Europa gerichte beleidscoördinator, die de vertegenwoordiging van experts (waaronder die uit het architectuurteam) in de verschillende werkgroepen en overleggen afstemt en zorgt voor de afstemming van eventuele inhoudelijke standpunten die daarin namens Nederland worden ingebracht.
De Coördinator EU-afstemming moet ervoor zorgen dat alle experts en beleidsmakers die namens de Nederlandse regering participeren in Europese werkgroepen en overleggen voor wat betreft de technische inhoudelijke belangen en standpunten met één stem spreken en van elkaar weten wie wat waar heeft ingebracht en/of gaat inbrengen.

De klankbordgroep Europa is een hulpmiddel die de Coördinator EU-afstemming tot zijn/haar beschikking heeft om de beleidsvorming over technisch inhoudelijke standpunten te faciliteren. Momenteel functioneert er al een ad-hoc klankbordgroep Europa waarin bijeenkomsten en besluitvorming op Europees niveau worden voorbereid. De klankbordgroep wordt onder andere om commentaar gevraagd over aanpassingen aan het Architecture and Reference Framework (ARF) (en toekomstig naar verwachting over nieuwe Implementation Act voorstellen).
De interbestuurlijke klankbordgroep bestaat uit experts op verschillende terreinen bij uitvoeringsorganisaties van het rijk. Er moet ermee rekening gehouden worden dat de klankbordgroep Europa ongeveer één keer per maand wordt ingeschakeld om in een traject ter voorbereiding van een Europees advies geraadpleegd te worden. De Coördinator EU-afstemming wordt verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de inzet van de interbestuurlijker klankbordgroep Europa.

De afstemming door de Coördinator EU-afstemming strekt zich echter ook uit tot de afstemming met vertegenwoordigers van andere ministeries en (uitvoerings-)organisaties die namens de Nederlandse regering deelnemen in Europese werkgroepen en bijeenkomsten over EDI-stelsel gerelateerde onderwerpen.

Het architectuurteam faciliteert de Coördinator EU-afstemming met de inbreng van adviezen over af te stemmen standpunten en het verwoorden van de uiteindelijk afgestemde standpunten op een wijze die door de experts en beleidsmakers in de verschillende werkgroepen en overleggen in Europa kan worden gebruikt.

Leden van het architectuurteam kunnen daarnaast op verzoek van BZK Nederland vertegenwoordigen of Nederlandse beleidsmedewerkers (tijdelijk) vervagen in de verschillende Europese werkgroepen en overleggen. Eventuele standpunten die ze daarbij inbrengen worden niet ingebracht zonder voorafgaande afstemming met de Coördinator EU-afstemming bij de verantwoordelijke beleidscluster bij BZK.


Taken:
•    Impactanalyse op organisatie, beheer, processen en informatiehuishouding. Met het oog op een al dan niet op te stellen de landelijke netwerkinfrastructuur;
•    Trekker en deels ook uitvoerder van het uitwerken van case beschrijvingen, probleemanalyses, architectuurprincipes, etc.;
•    Adviseren (op strategisch niveau) m.b.t. scope en toepassingsgebied van het project (realisatie in kleinere tussenstappen);
•    Uitvoering geven aan en mee-ontwikkelen van het jaarlijkse werkplan BLSP;
•    Als Sr. Strategisch Adviseur strategisch denken/vormgeven en adviseren met het team BLSP;
•    Analyseren relevante ontwikkelingen in het EU-speelveld;
•    Het kunnen meenemen van stakeholders (draagvlak creëren) t.a.v. van nieuwe (EU) ontwikkelingen en de landelijke te ontwikkelen aanpak.
•    Interbestuurlijk afstemmen van majeure punten voor inbreng in de Europese Toolboxproces en daarop volgende Implementing Acts


Gewenste profiel

De Sr. Strategisch Adviseur opereert in hoge mate zelfstandig, denkt strategisch en pro-actief, is sterk in analyse en is in staat de uitkomsten op heldere wijze te verwoorden en te vertalen naar bestuurlijke relevantie. De kandidaat is breed inzetbaar in het programma. De kandidaat is sparringpartner voor de projectleider en de teamleden. De rol behelst het kunnen optreden als een “Single point of contact” voor het consortium Potential namens Nederland, het coördineren van de processen rondom de Europese Toolboxproces, waarin diverse EU-lidstaten samen met partners onderdelen van de Europese digitale overheid ontwikkelen en de doorvertaling naar NL hiervan. De kandidaat is een volwassen gesprekspartner voor de (keten)partners. De kandidaat zorgt voor inhoudelijke scherpte, zorgvuldig werk en gedegen documentatie. Daarom zal de kandidaat over goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk moeten beschikken en ervaring moeten hebben in het schrijven van bestuurlijke notities in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving. De kandidaat heeft géén probleem-, maar een (hands-on) oplossingen mentaliteit. De kandidaat weet zich complexe zaken snel eigen te maken en biedt structuur in een soms dynamische omgeving.

We verwachten dat de kandidaat als Sr. Strategisch Adviseur minimaal 20 jaar ervaring heeft in complexe trajecten, bij voorkeur in een keten van overheidspartijen. De Sr. Strategisch Adviseur heeft een proactieve houding, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De Sr. Strategisch Adviseur heeft oog voor de gemeenschappelijke en verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen van ministeries, andere overheden, de EU en weet daarnaar te handelen en te communiceren.

Gevraagde kennis en vaardigheden:
•    Aantoonbare relevante projectervaring in EU-projecten;
•    Affiniteit met informatiemanagement bij overheden;
•    Ervaring met advies over EU-implementatietrajecten voor rijksoverheid, gemeenten en uitvoeringsorganisaties etc.;
•    Aantoonbaar inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen van werkprocessen over verschillende bestuurslagen;
•    Kennis van en betrokkenheid bij Europese digitaliseringsinitiatieven en -projecten (en aanpalende (IT-) onderwerpen is een must;
•    Ervaring met strategisch beleid en accountmanagement;
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties:

•    Resultaatgericht;
•    Overtuigingskracht;
•    Proactief;
•    Verbindend;
•    Netwerken;
•    Omgevingsbewust;
•    Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
•    Netwerkvaardigheid;
•    Analyserend vermogen;
•    Nauwkeurig;
•    Zelfstandig;
•    Samenwerken;
•    Stressbestendig.

Eisen

-    WO werk-/denk niveau;
-    Bekendheid met aanverwante Europese ontwikkelingen samenhangend met digitale identiteit (SDG-verordening, DE4A, revisie eIDAS, Europese datastrategie, etc.);
-    Heeft een uitgebreid relevant nationaal en Europees netwerk (met EU-lidstaten, dossierhouders) t.a.v. de Europese programma’s en daaraan gelinieerde programma’s EU-besluitvormingservaring in comitologie is een pré;
-    Minimaal twee jaar ervaring in internationale pilots/projecten en de vraagstukken die hierbij spelen, in het bijzonder rondom ontwikkelingen van het Once Only Principle (OOP) en Once Only Technical System (OOTS);
-    Heeft aantoonbare ervaring met EU-pilots ten aanzien van de totstandkoming en de uitvoering hiervan;
-    Minimaal 5 jaar doorlopende ervaring met Europese samenwerkingsprojecten;
-    Goede beheersing zowel mondeling als schriftelijk in de Engelse taal;
-    Per direct inzetbaar.

Doorleenconstructie(s) zijn niet toegestaan

Wensen

Doorlopende ervaring in Europese digitale identiteitsprojecten (eIDAS, SDG, eWallet).
Ervaring in afstemming tussen: EC, NL-dossierhouders, EU-lidstaten en bevoegde NL-instanties.
Ervaring in grensoverschrijdenden gegevensuitwisseling projecten (OOP).
Ervaring met het opzetten en/of uitvoeren van EU-pilotprojecten.
Ervaring met digitalisering van publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Celine Correia

Myler

Deel deze opdracht