Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

HeadFirst vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens en heeft stappen ondernomen om aantoonbaar te kunnen voldoen aan de AVG.

Wat is HeadFirst Select?
HeadFirst Select is een online platform voor professionals en opdrachtgevers en biedt rechtstreeks toegang tot een actueel aanbod van enkele tienduizenden professionals. Vraag en aanbod in de flexibele arbeidsmarkt komen zo op transparante wijze dichter bij elkaar dan ooit. Dit levert vele voordelen op, zoals een optimale prijs-kwaliteitverhouding en betere matches qua kennis en kunde.

Voor wie is HeadFirst Select bedoeld?
HeadFirst Source Group biedt zelfstandig professionals de mogelijkheid zich te registreren in HeadFirst Select om een profiel op te bouwen. Daarnaast kunnen leveranciers profielen aanmaken van professionals waarmee zij samenwerken. Zowel zelfstandig professionals als leveranciers kunnen biedingen plaatsen op opdrachten. Opdrachtgevers kunnen inloggen op hun eigen HeadFirst Select omgeving en daarin opdrachten plaatsen en profielen bekijken van voor hen geselecteerde zelfstandig professionals.

Op wie zijn de Gebruiksvoorwaarden HeadFirst Select van toepassing?
De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zelfstandig professionals, leveranciers en opdrachtgevers die een account aanmaken en gebruik maken van HeadFirst Select en/of op een andere wijze gebruik maken van de diensten van HeadFirst Source Group. Let op: wanneer jij een professional bent en een leverancier meldt jou aan bij HeadFirst Select, dan ben jij gebonden aan de afspraken die jij met deze leverancier hebt gemaakt. Jij kunt dan niet zelf inloggen op HeadFirst Select.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?
Alle persoonsgegevens die jij aan HeadFirst Source Group verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg en in lijn met geldende EU en nationale regelgeving behandeld. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken lees jij in ons Privacy Statement.

Wanneer zijn de Gebruiksvoorwaarden HeadFirst Select van toepassing?
De Gebruiksvoorwaarden zien op het gebruik van HeadFirst Select en andere diensten van HeadFirst Source Group en gelden vanaf het moment dat jij gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld door een account aan te maken op HeadFirst Select. Nadat jij een account hebt aangemaakt, kun jij jouw profiel verder aanvullen en van de verschillende mogelijkheden in HeadFirst Select gebruik maken.

Wat doet HeadFirst Source Group aan AVG compliance?
HeadFirst Source Group heeft privacy compliance hoog in het vaandel staan; eerst onder de Wet bescherming persoonsgegevens en nu onder de AVG. Omdat de AVG strengere verplichtingen oplegt en meer rechten geeft aan betrokkenen, heeft HeadFirst Source Group een aantal acties ondernomen om hieraan te kunnen voldoen.

HeadFirst Source Group heeft bijvoorbeeld een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die toeziet op de naleving van de AVG en de organisatie adviseert over compliance.

HeadFirst Source Group heeft haar Privacy Statement geactualiseerd, om hierin meer informatie te bieden over de gegevensverwerking en jouw rechten.

Wij geven gegevensbescherming doorlopend aandacht. Het voldoen aan de AVG en andere wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens is een doorlopend proces.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?
HeadFirst is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens via HeadFirst Select. Wij verwerken persoonsgegevens samen met aan ons gelieerde ondernemingen:

 • HeadFirst IT B.V.
 • Oyster Coast B.V.
 • Source Automation B.V.
 • Source Payroll B.V.
 • Source Payroll Services B.V.
 • Source Automation BVBA (België)
 • Source Automation Luxemburg SA
 • Proud Payroll B.V.
 • Proud ICT B.V.
 • Associates B.V.
 • Designated Professionals B.V.

Wanneer jij een professional bent van wie persoonsgegevens door een leverancier aan ons worden verstrekt, is deze leverancier hiervoor zelfstandig verantwoordelijke. De leverancier kan een eigen privacy statement en eigen voorwaarden hanteren. Wij raden aan deze te raadplegen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waar gebruik van wordt gemaakt. Dit betreft in ieder geval de volgende personen:

 • bezoekers van onze websites en lezers van onze mailings;
 • zelfstandig professionals die gebruik maken van HeadFirst Select (op basis van inschrijving, profiel en/of digitale kluis);
 • opdrachtgevers die gebruik maken van HeadFirst Select;
 • leveranciers die gebruik maken van HeadFirst Select;
 • professionals van wie wij persoonsgegevens ontvangen via een leverancier.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
Onze kernactiviteit is bemiddeling bij het inhuren van extern personeel en contractbeheer. HeadFirst Select zorgt ervoor dat professionals en opdrachtgevers elkaar op een eenvoudige wijze kunnen vinden en dat de beste match wordt gemaakt. In dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens voor administratie, dienstverlening, compliance en veiligheid.

Wanneer mogen mijn persoonsgegevens worden opgeslagen?
Persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden, daar is een wettelijke grondslag voor nodig. Wij verwerken enkel persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jij gebruik maakt van HeadFirst Select. Onze afspraken zijn vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden.
 • Toestemming van de betrokken persoon. Wij kunnen in bepaalde gevallen toestemming vragen om gegevens van jou te kunnen verwerken, bijvoorbeeld wanneer wij jou direct marketing berichten willen versturen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij moeten bepaalde persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan fiscale of arbeidsrechtelijke verplichtingen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van onze dienstverlening en het beveiligen van onze systemen en eigendommen.

Wie hebben er toegang tot mijn persoonsgegevens?
Onze medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens op een need-to-know basis. Dit kunnen ook medewerkers zijn van aan ons gelieerde ondernemingen.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 • Met externe dienstverleners zoals hosting partijen en IT leveranciers. Voor zover deze partijen kwalificeren als verwerker en namens ons persoonsgegevens verwerken, hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Met onze opdrachtgevers en eventueel met de leverancier door wie de professional in HeadFirst Select is aangemeld. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen met wie wij samenwerken, zoals financiële dienstverleners.
 • Uitsluitend indien en voor zover wettelijk verplicht, met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van servers die in Europa staan en onze groepsmaatschappijen zijn gevestigd binnen de EER. Omdat wij gebruik kunnen maken van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, valt niet uit te sluiten dat wij direct of indirect persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER. Voor zover dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor vooraf vastgestelde doeleinden. Dit betekent dat wij persoonsgegevens in ieder geval verwerken zolang jij bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt. Wij kunnen de persoonsgegevens daarna nog enige tijd onder ons houden, bijvoorbeeld wanneer wij nog verplichtingen naar jou toe hebben of wanneer een wettelijke bewaarplicht geldt.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Jij bent de baas over jouw eigen gegevens. Daarom heb jij recht op inzage, rectificatie, gegevensoverdracht en verwijdering van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Ook kun jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. Jij kunt deze rechten uitoefenen door in te loggen op HeadFirst Select en daar jouw persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen.

Hoe kan ik een klacht melden?
Als jij klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun jij ons telefonisch bereiken op 023 – 568 56 30 of per e-mail via privacy@headfirst.nl.

Meer weten? Lees hier onze Privacy Statement en Cookie voorwaarden.