Talent Monitor | Arbeidsmarktbewegingen: de mannen versus de vrouwen

Talent Monitor | Arbeidsmarktbewegingen: de mannen versus de vrouwen

Het is geen verrassing dat er sprake is van (onbewuste) bias bij recruiters, opdrachtgevers of werkgevers als het gaat om het aantrekken van mannelijk en vrouwelijk werkenden. Minimaal een paar keer per jaar koppen de kranten over de enorme salariskloof tussen beide geslachten. Echter, wat professionals betreft, is het verschil in uurtarief zeer klein geworden en – nog belangrijker – niet meer statistisch verklaarbaar door geslacht.

Toch laten de resultaten van deze Talent Monitor de wenkbrauwen fronsen. Voorbeelden van in het oog springende conclusies zijn dat:

  • Vrouwen, niet significant maar wel structureel, een lager tarief krijgen c.q. accepteren dan mannen voor hetzelfde werk. Dat scheelt gemiddeld 1 á 2 euro per uur.
  • Factoren als werkervaring, vakgebied en opleidingsniveau zijn wel bepalend voor afwijkende uurtarieven, evenals de mate waarin het beroep van zelfstandig professional de belangrijkste dagelijkse bezigheid is. Met andere woorden, zelfstandig professionals die hun werk combineren met andere activiteiten zoals vrijwilliger, huisman of -vrouw zijn, ontvangen doorgaans een lager uurtarief.
  • Vrouwen zijn succesvoller dan mannen in het verkrijgen van opdrachten. Vrouwelijke zelfstandig professionals zonder tussenkomst van een bureau zijn 68% succesvoller in het scoren van een opdracht dan mannelijke zelfstandig professionals zonder bureau.
  • Zelfstandig professionals zonder bureau zijn succesvoller in het scoren van een opdracht dan als ze via een bureau worden aangeboden.
  • Mannelijke professionals zijn veel actiever op de arbeidsmarkt dan vrouwen en worden opvallend meer benaderd dan vrouwen.

Deze en meerdere verrassende inzichten benadrukken maar weer hoe belangrijk het is om data te gebruiken om inspanningen te meten en bias te voorkomen. En niet te vergeten om te benchmarken met markt- en doelgroepdata. Het buikgevoel vertegenwoordigt niet langer de marktdynamiek. Organisaties die hun cijfers, zowel intern als extern, op orde hebben zijn aantoonbaar succesvoller in bemiddeling, groei en winstgevendheid.

Het volledige rapport is gratis te downloaden op headfirst.group.

Over Talent Monitor

Intelligence Group en HeadFirst Group stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.

Coen Specken