Alle opdrachten(105)
Opdrachtbeschrijving Wij zoeken een senior ontwerper / business analyst voor IBS Omzetbelasting. De werkzaamheden zullen verricht worden voor de herbouw van Mini One Stop Shop (Afhandeling van Europese BTW wetgeving). Van jou wordt verwacht dat jij, de eerste aanzet en inrichting van de traceerbaarheid...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Apeldoorn
22 January 2021
22 February 2021
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. ZP: NO Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
08 February 2021
31 December 2021
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. ZP: NO Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
08 February 2021
19 February 2021
Geplande datum intakegesprekken: Week 4 Opdrachtgever VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijksbrede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering....
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
08 February 2021
07 May 2021
Opdrachtomschrijving Binnen het Rijksvastgoedbedrijf wordt (naast een reguliere werkplek) door ruim 500 medewerkers gebruik gemaakt van een zogenaamde Virtueel Grafische Werkplek waarop complexe grafische taken kunnen worden uitgevoerd met vastgoed-ontwerpen, bouwtekeningen, etc. Er wordt gewerkt met...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
17 February 2021
16 August 2021
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. ZP: NO: Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
08 February 2021
31 December 2021
Opdrachtgever De Haagse Inkoop Samenwerking, organisatieonderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, voert in opdracht van haar afnemers het 1elijns functioneel beheer voor primaire inkoopapplicaties uit. Dit beheer is onder andere verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van gebruikers,...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
08 February 2021
03 August 2021
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. Voor deze aanvraag geldt dat de aan te bieden kandidaat niet werkzaam mag zijn op basis van...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Amsterdam
15 February 2021
01 March 2022
Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.  Opdrachtbeschrijving Als applicatiebeheerder / Ontwikkelaar Java zorg je binnen het team voor de beschikbaarheid en ongestoorde werking van de applicatie...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
08 February 2021
31 August 2021
Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.  Opdrachtbeschrijving Binnen het programma Mestapplicatiecluster wordt er een uitvraag gedaan voor een T shaped ontwikkelaar. Je gaat binnen één...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Assen
08 February 2021
31 August 2021
Achtergrondinformatie afdeling/directie Het Ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Financiën ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen, maakt regels voor een stabiel financieel stelsel en ziet toe op de kwaliteit...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
08 February 2021
30 September 2021
BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV. Taakomschrijving ICTU is...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
08 February 2021
30 June 2021
Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.  Opdrachtbeschrijving Binnen DICTU is het Infra/IaaS-laag verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en instandhouding van generieke diensten...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
08 February 2021
03 July 2021
Geplande data selectiegesprek(ken) Week 6 BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
15 February 2021
31 December 2021
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. ZP:NO: Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Eindhoven
08 February 2021
30 June 2021
Algemeen Als coördinator uitrol werkplekken (laptops) ben je het eerste aanspreekpunt van het uitrolteam en werk je nauw samen met de projectmanager van het project 'AZ Next Werkplekken' waar het Windows 10 en Office 365 project onderdeel van is.  Je werkt samen met een team van 10 medewerkers...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
08 February 2021
31 July 2021
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. ZP: YES RABOJP00063914 Voor het Value Chain Viewer project hebben we in het team de kennis...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
08 February 2021
30 April 2021
Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.  OpdrachtbeschrijvingeCert.nl heeft behoefte aan capaciteit voor: - Het maken van XSL sjablonen voor BI Publisher De sjablonen worden gemaakt met...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
08 February 2021
31 August 2021
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. ZP:NO:Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
01 March 2021
28 February 2022
Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.  Opdrachtbeschrijving Het programma RijksZaak (DICTU) is op zoek naar een JAVA developer om het projectteam te versterken. Werkveld met name klantprojecten,...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Groningen
08 February 2021
30 June 2021
Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van de Wet DBA en de beleidsregels hieromtrent, alleen professionals voorgesteld kunnen worden die een dienstbetrekking hebben bij een Leverancier. Opdrachtbeschrijving In de context van het dienstonderdeel Centraal Administratieve...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Apeldoorn
08 February 2021
31 December 2021
Opdrachtbeschrijving Als lead gegevensmodelleur weet jij alles van datamodelleren. Je hebt ruime aantoonbare ervaring in logisch modelleren. En je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. Kortom, we vragen een stevige datamodelleur...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Apeldoorn
01 March 2021
31 December 2021
Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken. Opdrachtbeschrijving 1. Het omzetten van (complexe) vraagstukken en behoefte van defensieonderdelen op gebied van IT-communicatie,...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
26 March 2021
25 March 2022
Hoofdstandplaats: Delft Extra standplaats: Utrecht Opdrachtbeschrijving We zijn op zoek naar een Adviserend Coördinator voor de verdere realisatie van de iVRI use-cases binnen het Rijkswaterstaat(RWS)domein Verkeersmanagement en specifiek voor het project ‘tweede tranche iVRI’s’ binnen het programma...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Diverse locaties
15 February 2021
14 January 2023
Volgende pagina >