Open kennisdeling cruciaal voor overleven bedrijven

Open kennisdeling cruciaal voor overleven bedrijven

Het goed vasthouden en delen van kennis in organisaties wordt steeds belangrijker, doordat er een grote toestroom van jonge zelfstandig ondernemers is.

Arbeidsmarktontwikkelingen
De vaste banen liggen al langere tijd niet voor het oprapen en vooral de jongste generatie, generatie Y, heeft moeite met het vinden van een vaste baan. Afgestudeerde hbo’ers en academici moeten langer zoeken naar een baan. En de kans dat ze een vast contract krijgen is aanzienlijk afgenomen (bron: Elsevier). Ook wil de jongste generatie zijn eigen loopbaanpad uitstippelen op de arbeidsmarkt. Een pad dat past bij de individuele ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en wensen. Krijgt hij niet wat hij wil qua arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen, dan kijkt hij verder naar nieuwe mogelijkheden. Om deze problemen te omzeilen kiest generatie Y steeds vaker voor het zelfstandig ondernemerschap.

Bij deze generatie is echter nog weinig ervaring en kennis aanwezig, niet alleen wat betreft de kwalitatief inhoudelijke ontwikkeling in het vakgebied, maar ook wat betreft het zelfstandig ondernemerschap in het algemeen en alles wat daarbij komt kijken.

Het probleem van een kenniswak wordt versterkt door de vergrijzing. De oudste generatie wordt te weinig de mogelijkheid geboden om kennis over te dragen bij het verlaten van het bedrijfsleven.

Netwerkeconomie en social media
De jongste generatie op de arbeidsmarkt kenmerkt zich door veelvuldig gebruik te maken van social media om hun relaties te onderhouden. Hierdoor is een moderne netwerkeconomie ontstaan, die bezit en toegang tot kennis via technische- en sociale middelen steeds belangrijker maakt. Het is noodzakelijk technische en sociale middelen slim in te zetten om kennis te kunnen delen en vast te houden. Het stimuleren en faciliteren van kennisdeling en informatie-uitwisseling is daarbij cruciaal.

Gelet op bovengenoemde ontwikkelingen is het voor bedrijven dus om tweeërlei redenen van levensbelang dat ze kennisoverdracht en -borging goed inrichten. Indien dit niet gebeurt, neemt de mogelijkheid van het benutten van innovatiekansen af. Om dit proces om te keren pleit ik voor een open kennisomgeving, waarbij het stimuleren en faciliteren van kennisdeling plaats vindt via bijvoorbeeld open kennisbijeenkomsten voor de jongste en oudste generaties zelfstandig ondernemers. Hiermee ontstaat de beste voedingsbodem voor innovatieve ideeën. In een van mijn volgende blogs zal ik dieper ingaan op de mogelijkheden voor een goede inrichting van kennisoverdracht en –borging.

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.