Wanneer is freelance begonnen?

Wanneer is freelance begonnen?

Freelancen is een betrekkelijk nieuw begrip in de Nederlandse geschiedenis. De beroepsbevolking bestaat tegenwoordig voor een groot deel uit freelancers. Toch heeft de overheid het altijd moeilijk gevonden om deze groep een plaats te geven in haar systemen en beleid. Hier kun je lezen hoe de term freelancer in Nederland is ontstaan. De eerste geregistreerde gevallen van freelancen dateren uit de Middeleeuwen, toen huurlingen werden ingehuurd door heersers om te vechten in hun oorlogen. Deze huurlingen waren niet gebonden aan enige trouw aan hun werkgever en konden naar believen worden ingehuurd en ontslagen. In veel opzichten leken zij op de hedendaagse freelancers.

De term “freelancer” werd voor het eerst gebruikt in de 18e eeuw, toen hij werd gebruikt om journalisten aan te duiden die niet in dienst waren door één krant, maar verkochten hun artikelen aan meerdere publicaties. Dit was een zeer onzekere manier om aan de kost te komen, en veel freelancers waren gedwongen hun inkomen aan te vullen met andere banen. De industriële revolutie leidde tot een grote toename van het aantal mensen dat als zelfstandige werkte. Dit was deels te wijten aan het feit dat veel banen vernietigd door de nieuwe machines, en deels omdat meer en meer mensen naar de steden trokken op zoek naar werk.

De betekenis van freelancen

Zoals de term al doet vermoeden, zijn freelancers zelfstandige werknemers die niet verbonden zijn aan een bepaald bedrijf of een bepaalde organisatie. Ze zijn zelfstandig en werken vaak vanuit huis. Freelancers zijn te vinden in uiteenlopende sectoren, van schrijven en redigeren tot webdesign en programmeren. Er zijn veel voordelen verbonden aan het werken als freelancer. Je hebt bijvoorbeeld de vrijheid om je eigen uren te kiezen en zo veel of zo weinig te werken als je wilt. Je kunt ook je eigen projecten en klanten kiezen, waardoor je kunt werken aan dingen die je het meest interesseren. Bovendien verdienen freelancers meestal meer geld dan mensen die in dienst zijn van één bedrijf.

Er zijn echter ook enkele nadelen aan freelancen. Je hebt bijvoorbeeld niet de stabiliteit van een vast salaris en je kunt te maken krijgen met late betalingen van klanten. Je hebt ook niet dezelfde werkzekerheid als mensen die in dienst zijn van één bedrijf. Als je erover denkt om freelancer te worden, is het belangrijk om goed onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat het de juiste beslissing voor je is. Er zijn veel goede middelen beschikbaar om je op weg te helpen, waaronder boeken, websites en zelfs online cursussen. Als je eenmaal hebt besloten dat freelancen iets voor jou is, zorg er dan voor dat je een sterk marketingplan opzet en een portfolio opbouwt van je beste werk.

De herkomst van het woord “freelancen”

Er is veel discussie over waar het woord freelance eigenlijk vandaan komt. De meest waarschijnlijke verklaring is echter dat het is afgeleid van het Franse woord voor free lance, dat zelf waarschijnlijk weer is afgeleid van het Middeleeuwse Latijnse woord voor vrijbuiter. In wezen is een freelancer iemand die onafhankelijk werkt, vaak voor meerdere opdrachtgevers (daarmee meerdere interim opdrachten), en niet gebonden is aan één werkgever.

De term verscheen voor het eerst in druk in de roman Ivanhoe van Sir Walter Scott uit 1820, waarin een van de personages, Cedric de Saks, een groep huurlingen inhuurt die bekend staan als “freelancers” om hem te helpen in de strijd tegen prins John. Vanaf dat moment begon de term ook op andere gebieden ingang te vinden, zoals journalistiek, waar de term een schrijver of kunstenaar ging betekenen die zijn of haar werk aan verschillende publicaties verkoopt in plaats van in dienst te zijn van één specifieke publicatie.

Wanneer werden freelancers bekend

Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat freelancers niet echt erkenning kregen voor het werk dat ze deden. Ze werden vaak gezien als tweederangs burgers in de zakenwereld, en hun bijdragen werden vaak over het hoofd gezien. Dat veranderde allemaal toen het internet zijn intrede deed. Plotseling hadden freelancers een manier om in contact te komen met klanten over de hele wereld, en konden ze hun diensten aanbieden aan iedereen die ze nodig had. Dit gelijke speelveld gaf getalenteerde freelancers de kans om te schitteren, en al snel kregen ze erkenning voor het werk van hoge kwaliteit dat ze leverden.

Tegenwoordig zijn freelancers niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven, en hun bijdragen worden zeer gewaardeerd. Grote en kleine bedrijven vertrouwen op professionals om een freelance opdracht te klaren, en zij wenden zich steeds meer tot hen voor hun deskundigheid en creativiteit.

Groei van aantal zzp’ers

Nederland kent de laatste jaren een aanzienlijke groei van het aantal zzp’ers, ofwel zelfstandigen. Dit in tegenstelling tot België, waar het aantal zzp’ers de afgelopen jaren juist is gedaald.

Er zijn een aantal factoren die dit verschil tussen de twee landen kunnen verklaren. Eén factor is dat Nederland er veel beter dan België in is geslaagd een klimaat te scheppen dat bevorderlijk is voor ondernemerschap en zelfstandig ondernemerschap. De Nederlandse regering heeft een aantal beleidsmaatregelen genomen die het gemakkelijker hebben gemaakt voor mensen om een eigen bedrijf te beginnen, zoals lagere belastingen voor kleine ondernemingen en gemakkelijker toegang tot financiering.

Youri Snip