Zijn de verwachtte freelance trends en ontwikkelingen van 2022 uitgekomen?

Zijn de verwachtte freelance trends en ontwikkelingen van 2022 uitgekomen?

Aan het begin van 2022 kwamen wij met een blog over de verwachte freelance trends en ontwikkelingen van datzelfde jaar. In dit artikel gaan we daar op terugblikken. Per voorspelling ontdek je of die wel of niet is uitgekomen. Is die niet uitgekomen? Dan proberen we dat voor je te verklaren. Zo leer je niet alleen veel over de huidige freelance trends en die van 2022, maar ben je ook optimaal voorbereid op wat je in 2023 kunt verwachten. Tot slot behandelen we ook de trends van 2022 die we niet zagen aankomen. Dit geeft je een complete analyse van 2022 als freelance jaar.

Freelancen als ICT’er

Ten eerste voorspelden we dat er een flinke groei in ICT-freelancers zou ontstaan. Dit zou te maken hebben met de groeiende automatisering. Uit de cijfers van het CBS is gebleken dat er inderdaad een flinke groei in ICT-freelancers is geweest. Zo kwamen er 19.000 ICT-freelancers bij ten opzichte van het jaar daarvoor. De flinke toename van het aantal freelance opdrachten voor ICT-freelancers maakt dit beroep duidelijk populairder.

Afstandswerk

Verder verwachtten we ook dat het werken vanuit huis populair zou blijven in 2022. Vanwege de lockdowns werd dit in 2021 al heel veel gedaan. Hierdoor zou het niet vreemd zijn als dit in 2022 werd doorgezet. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal thuiswerkers aan het einde van 2022 is afgenomen ten opzichte van het einde van 2021. Dit komt doordat we aan het einde van 2021 in een lockdown zaten en aan het einde van 2022 niet. Wél zien we dan het aantal afstandswerkers ten opzichte van vóór de lockdowns is toegenomen. De lockdowns hebben dus wel degelijk een blijvende impact gehad op de werklocatie.

Pro bono werk

Ten derde werd aan het begin van 2022 ook verwacht dat belangeloos werk in 2022 populair zou blijven. Dit is vrijwillig werk waarbij je niet wordt betaald. Vaak wordt dit gedaan om naamsbekendheid voor een dienst te vergaren. Hoe meer naamsbekendheid, hoe meer freelance opdrachten je immers binnen kunt slepen. De onderzoeksresultaten naar de populariteit van pro bono werk in 2022 zijn op het moment van het schrijven van deze blog helaas nog niet bekend. Wel zien we in de afgelopen jaren steeds een toename hiervan. Het is sterk te verwachten dat dit ook in 2022 is gebeurd.

Een veranderende werkcultuur

Ook was het de verwachting dat er een nieuwe werkcultuur zou ontstaan door de lockdowns. Hierbij werd er voorspeld dat het gebruik van platforms zou veranderen. Hiervoor zijn geen harde cijfers bekend, maar we zien wel degelijk een verandering van het gebruik en de wensen en behoeften van platformen.

Onverwachte trends

Tot slot zijn er ook zeker trends voorbijgekomen die we in eerste instantie niet hadden verwacht. In dit onderdeel zetten we ze voor je op een rij.

Toename freelancers

Op de eerste plaats is het aantal mensen dat op zoek is naar een freelance opdracht in 2022 flink toegenomen. Een stijging lag wel in de lijn der verwachting, maar niet zo groot als de stijging in werkelijkheid zou worden. Deze flinke stijging is te verklaren door de financiële voordelen met zich mee kan brengen. Dit werd voor steeds meer mensen een noodzakelijke keuze vanwege de hoge inflatie in de laatste maanden van 2022.

Freelancers in de zorg- en welzijnssector

De toename van het aantal freelancers in de zorg- en welzijnssector was het grootste in 2022. Dit is te verklaren door de toename in de vraag naar zorg die in 2022 plaatsvond. Hierdoor werd de vraag naar zorgmedewerkers steeds groter. De toenemende financiële beloning die dit tot gevolg had, heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen er in 2022 voor kozen om op freelancebasis in de zorg- en welzijnsbranche aan het werk te gaan.

Veel hybride freelancers

Tot slot was er in 2022 ook een behoorlijke toename in het aantal freelancers dat hybride werkt. Dat wil zeggen dat ze deeltijd werken als freelancer en daarnaast ook in deeltijd werken bij een vaste baan. Dit is een goede combinatie voor de mensen die zowel verlangen naar de vrijheden die je als freelancer kunt genieten, als de zekerheid en vastigheid die bij een vaste baan komen kijken. Deze voordelen leidden tot een stijging in het aantal hybride freelancers in 2022.

Youri Snip