HeadFirst behaalt milieucertificaat

HeadFirst behaalt milieucertificaat

HeadFirst heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. De afgelopen jaren hebben we onze verantwoordelijkheid hierin genomen. Denk hierbij aan het digitaliseren van dossiers (minimaliseren van de papierstroom), het scheiden van afval, het compenseren van de CO2-uitstoot van lease auto’s en het gebruik van gerecycled papier. Als bevestiging dat wij vooroplopen op het gebied van milieubesparende maatregelen, hebben wij onlangs het ISO 14001-certificaat behaald.
 
Het ISO 14001-certificaat geeft aan dat er in de bedrijfsvoering structureel aandacht besteed wordt aan het milieu, het zogenaamde milieumanagementsysteem. Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie

 
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm- die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. De milieu-risicoanalyse maakt het belangrijkste deel uit van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Aansluitend dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.
 
Het ISO 14001-systeem is zodanig opgezet dat het optimaal te integreren is met ISO 9001. Sinds 2003 is HeadFirst al ISO 9001-gecertificeerd. De ISO 9001:2008 norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen aantoonbaar beheersen.
 
Na een externe audit kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de standaard. Voor de organisatie en hun klanten is dit een teken dat zij gestructureerd aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.
 
HeadFirst is blij de ISO 14001-certificering te mogen toevoegen aan het reeds aanwezige 9001-certificaat. Hiermee is er nu ook externe bevestiging dat wij naast kwaliteit ook het milieu hoog in het vaandel hebben staan.

Redactie