‘‘Basisverzekering geeft meer vrijheid’’

Als Zelfstandig Professional ben je niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vooral voor ZP’ers die veel risico lopen, rijzen de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) de pan uit. Mei Li Vos, Kamerlid bij de PvdA, vertelt tijdens de uitzending van ZP Radio over collectieve verzekeringen.

‘‘Voor Zelfstandig Professionals in de bouw gaat de premie richting de 1000 euro per maand. Dit is een groep die veel risico loopt, waardoor de premie voor hen belachelijk hoog is. Voor ZP’ers in de IT is de premie wel goed betaalbaar, maar is het wel zo eerlijk dat iemand die weinig risico loopt iemand in zijn huis laat klussen die zijn dure verzekering niet kan betalen? Wil je weer dat mensen lekker werken en durven te ondernemen?’’

Moet iedereen collectief verplicht zijn om zich te verzekeren?

‘‘Als je kijkt naar de arbeidsmarkt en de economie die we willen hebben, dan is dat de beste oplossing. We hebben een economie waarin we steeds sneller dingen van anderen vragen. De ZP’er kan eigenlijk gezien worden als de voorhoede van de nieuwe economie. Flexibel over de arbeidsmarkt bewegen gaat erbij horen, maar dat betekent niet dat je permanent in financiële onzekerheid moet leven voor het geval je een keer wat overkomt. Eigenlijk vind ik zelfs: hoe flexibeler mensen werken, des te meer zekerheid zij aan aan de achterkant moeten hebben om zo flexibel te kunnen zijn.’’

Denk je dat de markt zelf kan zorgen voor collectiviteit?

‘‘Als de markt iets niet kan, dan is het collectiviteit regelen. In het huidige systeem mag iedere ondernemer zelf bepalen of hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Hierdoor nemen veel mensen die het hard nodig hebben maar het niet kunnen betalen geen verzekering. Collectiviteit lost dit probleem op. Hier is geen middenweg; het is verplicht of vrijwillig. En of een arbeidsongeschiktheidsverzekering vrijwillig of verplicht moet zijn is een grote politieke vraag.’’

‘‘Ik denk dat we van links tot rechts, op de PVV na, weten dat we het in Nederland moeten hebben van onze kennis en creativiteit. Maar de arbeidsmarkt vraagt om steeds meer andere dingen, waardoor de zekerheid op een andere manier moet worden geregeld. Dus de spannende vraag voor een komend kabinet is; kunnen we het eens worden over welke economie we zouden moeten zijn?’’

Hoe kijk jij naar een concurrentiebeding in contracten?

‘‘Een concurrentiebeding is een overeenkomst waarin je met een andere partij afspreekt geen concurrent van elkaar te worden. Met zo veel mensen die hun kennis als zelfstandige verkopen, is het raar dat je dat door een concurrentiebeding bij een volgende opdracht niet meer kan doen. Natuurlijk heeft het zin wanneer het gaat om een bepaalde technologie waar je patent op wilt hebben, maar de manier waarop het nu is geregeld past niet meer bij de huidige eisen van de arbeidsmarkt.’’

Bart van der Geest