Belastingdienst VAR aanvragen

Als Zelfstandig Professional / ZZP-er moet je beschikken over een VAR of voluit Verklaring Arbeidsrelatie. De VAR is een verklaring van de Belastingdienst waarmee de positie van de Zelfstandig Professional als zelfstandig ondernemer wordt bevestigd.

Wat is een VAR-verklaring precies?
Een VAR-verklaring is een verklaring afgegeven door de Belastingdienst over de arbeidsrelatie die je als ZZP’er hebt met een opdrachtgever. Met een VAR weet jouw opdrachtgever dat je een zelfstandige ondernemer bent. Het vrijwaart de opdrachtgever van de afdracht van belastingen en premies over jouw vergoeding. Die premies en belastingen moet je zelf afdragen als Zelfstandig Professional.

VAR aanvragen bij Belastingdienst
De VAR moet bij de Belastingdienst worden aangevraagd via een formulier. Afhankelijk van de situatie, kent de Belastingdienst een van de volgende VAR verklaringen toe:

  • VAR-WUO (Winst uit onderneming);
  • VAR-Loon (Loon uit dienstbetrekking);
  • VAR-ROW (Resultaat uit overige werkzaamheden);
  • VAR-DGA (Werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap).

De soort VAR die je krijgt naar aanleiding van je aanvraag, bepaalt welke arbeidsrelatie je met jouw opdrachtgever hebt. Het bepaalt ook hoe de Belastingdienst jouw inkomsten ziet. Dit heeft dus mogelijk gevolgen voor het zelfstandig ondernemerschap dat je als ZZP’er wenst.

Overigens maakt een toegekende VAR je nog geen ondernemer! Naast de VAR van de Belastingdienst moet je je als starter ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Je inschrijving in het Handelsregister van de KvK formaliseert je ondernemerschap.

VAR Belastingdienst noodzakelijk voor HeadFirst
Eigenlijk spreekt het voor zich maar wil je als Zelfstandig Professional voor HeadFirst werken dan moet je beschikken over een geldige VAR.

Over HeadFirst
Elke dag zijn er via HeadFirst gemiddeld 2.000 zelfstandige professionals aan het werk bij opdrachtgevers binnen de overheid, de financiële dienstverlening, transport-, industrie-, nuts- en diverse andere branches. HeadFirst verbindt sinds 1995 ZZP-er en opdrachtgevers met elkaar.

Bart van der Geest