Opdrachtgevers

‘Opdrachtgevers moeten weten waar ze aan toe zijn’

VVD-kamerlid Helma Neppérus vertelt op ZP Radio over het wetsvoorstel om de huidige VAR te vervangen. Wat houdt deze verandering in? En wat levert het op?

Wat houdt het huidige wetsvoorstel in?

‘‘De inhoud van het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes is vooral bedoeld om ondernemers vooraf meer duidelijkheid te geven. Opdrachtgevers moeten er meteen achter kunnen komen of iemand wel of geen ondernemer is.’’

Het risico ligt bij op dit moment vooral bij de opdrachtnemer. Met dit wetsvoorstel wordt dit risico vooral naar de opdrachtgever verschoven. Hoe kijkt u daar naar?

‘‘Zoals het wetsvoorstel eerst was, lag het risico vooral bij de opdrachtgever. Dit is aangepast: met het huidige wetsvoorstel is er wat meer een gemengd risico. Het draait vooral om duidelijkheid in deze enorm groeiende markt van ondernemers. Liever vooraf gedoe of discussies, dan achteraf.’’

Gaan deze maatregelen vooral om het tegengaan van deze schijnzelfstandigheid?

‘‘Het gaat niet om schijnzelfstandigheid, maar echt om ondernemers. Het is essentieel dat een opdrachtgever van te voren weet waar hij aan toe is. Ik heb gewoon vertrouwen in de ondernemers, maar met bijna een miljoen ondernemers in ons land, is het nodig dat opdrachtgevers vooraf weten waar ze aan toe zijn. Ik ben blij dat de staatssecretaris hier met organisaties van belanghebbenden over heeft gesproken.’’

 

Bart van der Geest