Goed opdrachtgeverschap

Wat houdt goed opdrachtgeverschap in?

Uit een nieuwe editie van ZP Facts, een onderzoek onder Zelfstandig Professionals, blijkt dat het merendeel erg tevreden is met hun opdrachtgever(s). Zo geeft 82 procent aan passende opdrachten te krijgen en geven ZP’ers zichzelf gemiddeld een 8 als het gaat om kennisdeling met de opdrachtgever. We vragen drie ZP’ers wat goed opdrachtgeverschap voor hen inhoudt.

Ditmaal was het thema van ZP Facts ‘goed opdrachtgeverschap’. Wil je alle resultaten bekijken? Download het gratis onderzoek hier.

We spreken met Zelfstandig Professionals die al flink wat praktijkervaring op zak hebben. Karin Schoonheim runt haar eigen adviesbureau en werkt zes jaar als Zelfstandig Professional. Collega-ondernemer Leonard den Hollander is interim finance control manager en is al bijna tien jaar zelfstandige. Herman Dummer is betrokken bij meerdere organisaties, maar werkt ook al veertien jaar als ZP’er.

Wat houdt goed opdrachtgeverschap volgens jou in?

Karin: “Het is belangrijk dat je duidelijke afspraken met elkaar maakt, ook over verwachtingen van beide kanten. Je wil natuurlijk op papier alles goed geregeld hebben, maar daarnaast is het ook belangrijk dat je als ZP’er goed geïnformeerd bent over de gang van zaken. Daarom vind ik het altijd handig om elke maand kort met elkaar te evalueren hoe het gaat en of je nog op één lijn zit.”
Leonard: “Ik moet vaak snel beginnen als ik een opdracht krijg. Ik vind het daarbij belangrijk dat het contract binnen een week geregeld is, dat lukt meestal ook wel. En er moet op tijd betaald worden.”
Herman: “Ik vind dat goed opdrachtgeverschap draait om samenwerken. Je hebt elkaar op een positieve manier nodig en daarvoor moet je helder en eerlijk communiceren.”

Hoe sta je tegenover kennisdeling met je opdrachtgever?

Karin: “Ik deel graag alles dat ik weet. Ik geloof namelijk dat kennis delen met elkaar uiteindelijk zorgt voor kennis vermenigvuldigen: 1+1=3. Bovendien leer ik vaak ook van mijn opdrachtgever.”
Leonard: “Ik deel bewust al mijn kennis met de opdrachtgever, want ik wil graag dat er een ‘legacy’, een goede indruk, achterblijft. Ik wil dat de opdrachtgever zegt: ‘Kijk, dat hebben we kunnen bereiken omdat Leonard hier gewerkt heeft.’”
Herman: “Ik deel al mijn kennis. Als je dat beiden doet, kom je veel sneller tot grootse prestaties.”

Betrokkenheid

Alle drie de zelfstandig professionals voelen zich ook erg betrokken bij de opdrachtgever waarvoor zij werken, in tegenstelling tot de resultaten van het onderzoek. Daaruit bleek dat 65 procent van de ondervraagden zich ‘redelijk tot niet betrokken’ voelt. “Ik denk dat dat ook ligt aan je eigen houding”, vindt Karin. “Je moet het samen willen doen en daarvoor ook zelf moeite doen.”

Bart van der Geest