Arjan van den Born

Goed opdrachtgeverschap: tips van Arjan van den Born

Uit de laatste editie van ZP Facts is gebleken dat ZP’ers zichzelf een ruime 8 geven als het gaat om het delen van kennis en ervaring met hun opdrachtgever. Toch is er nog veel verbetering mogelijk op het gebied van goed opdrachtgeverschap. Onderzoeker Arjan van den Born geeft tips en uitleg.

ZP Facts deed in de derde editie onderzoek naar opdrachtgeverschap in Nederland. Volgens ZP’ers gaat het goed met kennisdeling, maar als je kijkt naar de infographic kan er nog veel verbeterd worden op het gebied van opdrachtgeverschap. Hoogleraar Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg leidde het onderzoek en licht toe:

Onduidelijkheden

“Op een aantal aspecten van opdrachtgeverschap geven ZP’ers lagere scores. Zo vinden ze vaak de omschrijving van de opdracht onduidelijk. ZP’ers hebben behoefte aan een heldere omschrijving met doelstellingen en succesfactoren. Wat verwacht je nou van mij en wanneer is de opdracht geslaagd? Andere aspecten die naar voren komen zijn: te weinig feedback van de opdrachtgever, traag inhuurproces en onduidelijkheid over verlenging van het contract. Contractverlening gebeurt meestal pas op het laatste moment.”

Een ander belangrijk punt is de relatie tussen het vaste personeel en ZP’ers. ZP’ers zijn geen onderdeel van het reguliere team, waardoor zij zich minder betrokken voelen. Het gaat bijvoorbeeld om bijeenkomsten en overleggen waar ze niet bij zijn.

Van den Born: “Ik adviseer om ZP’ers echt deel te laten uitmaken van het team. Als zelfstandigen en medewerkers echt samenwerken, dan ben je ook succesvoller als bedrijf. Het gaat om echt menselijke dingen, waardering is belangrijk. Zoals met kerstpakketten, uitjes en trainingen, waarom neem je de ZP’er niet mee?”

Hygiënefactoren

Volgens Van den Born gaat het bij goed opdrachtgeverschap in de eerste plaats om wat hij de ‘hygiënefactoren’ noemt. De randvoorwaarden die in orde moeten zijn:

  • heldere omschrijving van opdracht
  • iemand inhuren met de juiste competenties (als je opdracht niet helder hebt, weet je ook niet wie je nodig hebt)
  • sturing en begeleiding
  • het tarief
  • minimaal een maand van tevoren laten weten of opdracht verlengd wordt of niet

Plusfactoren

“Daarnaast heb je de plus- of motivationele factoren. Uit het onderzoek blijkt dat een opdrachtgever moet ook investeren in een ZP’er om zich te ontwikkelen,” aldus Van den Born. “Geef een ZP’er de kans om te groeien. Een opdrachtgever moet goed bedenken of de relatie voor kortere of langere tijd is en daarop inzetten. Gaat het om een afgebakend project en betaal je daarvoor, dan is dat prima. In het tweede geval is de organisatie heel belangrijk: leuke collega’s, samenwerking, goed klimaat, leuk om hier te werken, hier wil ik langer blijven.”

Bart van der Geest